fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Samarbete i Norden

De fem nordiska läkarförbunden har samarbetat länge. Sedan 1992 är arbetet strukturerat inom det Nordiska läkarrådet, Nordic Medical Council, vars styrelse träffas två gånger per år. Avsikten med de nordiska mötena är dels att hålla varandra informerade om händelseutvecklingen i respektive land, men också att diskutera gemensamma initiativ och ställningstaganden till de frågor som behandlas i de olika internationella läkarorganisationer där de nordiska läkarförbunden är medlemmar.

Samarbete i Europa

I och med att Sverige blev medlem i EU 1995, ökade kraven på Läkarförbundet att aktivt arbeta med de frågor som hanterades av de europeiska läkarorganisationerna. Läkarförbundets medverkan i de olika europeiska sammanslutningarna har gjort det möjligt att driva frågor som är viktiga för svensk hälso- och sjukvård samt för läkarprofessionen.

Exempel på det är framgångsrikt arbete för att erkänna behovet av en förbättrad allmänläkarutbildning på europanivå, inspektionssystem och patientsäkerhetsarbete.

En samlad röst för läkarprofessionen i Europa är viktig. Under de senaste tre decennierna har olika medicinska organisationer som företräder olika intressen inom läkarkåren vuxit sig starka och ett aktivt påverkansarbete gentemot bland annat EU-kommissionen har bedrivits från olika håll.

Europeiska organisationer som Läkarförbundet är medlem i:

CPME – The Standing Committee of European Doctors
CPME är en sammanslutning av EU:s medlemsländers nationella läkarförbund. Verksamheten finansieras via avgifter från medlemsländerna. CPME arbetar med de flesta sjukvårdspolitiska frågor. En av de viktigaste är den fria rörligheten av läkare i Europa, som regleras av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer. Direktivet garanterar att medlemsländerna accepterar läkarlegitimationer och specialistbevis sinsemellan, vilket skapar förutsättningar för fri rörlighet av läkare i Europa.

Delegationschef för Läkarförbundet är Tina Crafoord.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem