Hoppa till innehåll

Rekrytera nya medlemmar

Genom att rekrytera och engagera medlemmar bidrar du till att öka Läkarförbundets inflytande och ta tillvara medlemmarnas intressen på den lokala arbetsplatsen.

Ju fler medlemmar vi är, desto större möjlighet har vi att påverka villkoren på arbetsplatsen. Medlemsrekrytering är därför en av de viktigaste uppgifterna för förtroendevalda.

Rekrytering innebär att värva nya medlemmar men även att vårda relationen med befintliga genom att exempelvis informera om Läkarförbundet eller vad du som förtroendevald gör för medlemmarna på arbetsplatsen.

Informationen om rekrytering har flyttat till Läkarförbundets intranät Infarten (infarten.slf.se)