fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Inom stora delar av den svenska sjukvården pågår eller planeras omstruktureringar och neddragningar av verksamheten. Arbetsmiljön för de i sjukvården verksamma läkarna och övrig personal påverkas. Hur skall vi säkerställa en god arbetsmiljö?

Arbetsmiljön vid förändringar i verksamheten

Arbetsmiljön kan påverkas på olika sätt vid förändringar. En del förändringar kan vara av godo, andra inte. Ofta upplevs en osäkerhet och en oro inför förändringar: Finns mitt arbete kvar? Hur påverkas mina arbetsuppgifter?
När förändringarna är genomförda kan effekter uppkomma som väcker andra frågor: Jag har fått  en högre arbetsbelastning – orkar jag med den? Kommer min kompetens att tas tillvara utvecklas? Kommer jag att kunna påverka min egen arbetssituation?

Konsekvensbedömningar av arbetsmiljön vid förändringar

Ett sätt att tydliggöra effekter på arbetsmiljön är att göra en konsekvensbedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall vid en planerad förändring. En sådan bedömning bör omfatta de förändrade förhållandena på hela arbetsmiljön. De ändringar som åsyftas kan exempelvis vara personalneddragningar, ändrade arbetstider, nya arbetsmetoder och andra organisationsförändringar. Arbetsmiljö är medarbetarens upplevelse av sitt arbete utifrån fysiska, psykologiska och sociala förhållanden. och omfattar såväl teknik, arbetsinnehåll, personalstöd, relationer mellan medarbetare, utvecklingsmöjligheter och arbetsorganisation.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem