fbpx
Hoppa till innehåll

Medlemsrådgivningen är stängd 20-21 oktober. Du hittar svar på vanliga frågor i Råd och stöd.

Konsekvensbedömning

När verksamheten förändras är det viktigt att säkerställa en god arbetsmiljö.

Inom stora delar av den svenska sjukvården pågår eller planeras omstruktureringar och neddragningar av verksamheten. Arbetsmiljön för de i sjukvården verksamma läkarna och övrig personal påverkas. Hur skall vi säkerställa en god arbetsmiljö?

Arbetsmiljön vid förändringar i verksamheten

Arbetsmiljön kan påverkas på olika sätt vid förändringar. En del förändringar kan vara av godo, andra inte. Ofta upplevs en osäkerhet och en oro inför förändringar: Finns mitt arbete kvar? Hur påverkas mina arbetsuppgifter? När förändringarna är genomförda kan effekter uppkomma som väcker andra frågor: Jag har fått  en högre arbetsbelastning – orkar jag med den? Kommer min kompetens att tas tillvara utvecklas? Kommer jag att kunna påverka min egen arbetssituation?

Konsekvensbedömningar av arbetsmiljön vid förändringar

Ett sätt att tydliggöra effekter på arbetsmiljön är att göra en konsekvensbedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall vid en planerad förändring. En sådan bedömning bör omfatta de förändrade förhållandena på hela arbetsmiljön. De ändringar som åsyftas kan exempelvis vara personalneddragningar, ändrade arbetstider, nya arbetsmetoder och andra organisationsförändringar. Arbetsmiljö är medarbetarens upplevelse av sitt arbete utifrån fysiska, psykologiska och sociala förhållanden. och omfattar såväl teknik, arbetsinnehåll, personalstöd, relationer mellan medarbetare, utvecklingsmöjligheter och arbetsorganisation.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar

Bli medlem i oktober – vi bjuder på medlemskapet i tre månader!