Hoppa till innehåll

Hitta förening

Sök eller hitta förening i listan nedan

Sök förening


Välj förening i lista

Byggnad 46
Blekingesjukhuset
371 85 Karlskrona

Telefon: 0455-73 10 69
Fax: 0455-73 44 49

Jonas Andersson, ordförande
Yvonne Bergendorff, kanslisekreterare

Falu lasarett
791 82 Falun

Telefon: 073-734 09 22

Kontakt via e-post

Linda Karsberg, ordförande
Jessica Larsson, kanslisekreterare

Kanslist GLF
Intensivvårdsavdelning
Visby Lasarett
621 84 VISBY

Regina Göbel, ordförande
0498-26 80 00
Helena Åberg Jacobsson, Kanslist
073 982 75 51

GHLF:s kansli, bud nr 73
Gävle sjukhus
801 87 Gävle

Telefon: 026-15 50 10

Kontakt via e-post

Frida Dannberg, ordförande
Veronica Wang, kansli
Adam Lyrén, kassör

Anders Jönsson, ordförande
0300-56 50 00
Ann-Helén von Braun, vice ordförande
0346-560 00
Annika Norrbin, Kansli (arbetar företrädesvis onsdagar)

Östersunds sjukhus
Jämtlands läns läkarförening hus 10 plan 1
Box 654
831 27 Östersund

Annika Östling, ordförande (nås enklast på mail)
073-748 35 03

Läkarföreningen
Länssjukhuset Ryhov hus B5
551 85 Jönköping

Tel: 010-242 15 77

Bengt Hultberg, ordförande
010-242 15 77
Thorun Frennvall, facklig sekreterare
010-242 24 41
Anna Tillberg, kanslisekreterare

Fackliga expeditionen
Länssjukhuset
391 85 Kalmar

Erik Stomrud, ordförande
Fredrik Svensson, kansli
0480-848 90

KLL-fackexp
Hus K, plan 4
CLV
351 85 Växjö

Kontakt via e-post

Johan Danielsson, ordförande

Anna-Lena Månsson, Administratör

Inga Marie Nilssons gata 25, plan 2, 
205 02 Malmö

Ann-Charlotte Apelholm, Ombudsman (vid frågor om avtal och villkor)
040-33 82 84
Karolina Granfelt Boman, ordförande
Anna-Lena Månsson, administratör
040- 33 60 40
Henrik Östlund, facklig sekreterare

Vilhelm Sjögren, Ordförande

Universitetssjukhuset
Lasarettsgatan 9
221 85 Lund

Tel: 046-172 395

Erik Dahlman, ordförande
070-939 08 12
Paul Stålhane, ombudsman
Kansli: 046-17 36 89 Mobilnummer: 0702-40 81 63
Winnie Andersson, koordinator
Jan Nalepa, facklig sekreterare

Villa Maria
Helsingborgs lasarett
Bergaliden 16
251 87 Helsingborg

Tel: 042-406 12 89

Kontakt via e-post

Johan Gustafsson, ordförande
Ulrika Ingvarson, koordinator
Thomas Zilling, Facklig sekreterare

Norrbottens läkarförening
Regionshuset
Robertsviksgatan 7
972 41 Luleå

Tel: 0920-28 22 33

Jenny Hedgren Rönnlund, Ordförande
070-563 38 81
Gunilla Engström, Vice ordförande
070-671 17 37
Lena Utterström, Ombudsman/kanslichef
John Olofsson, Huvudskyddsombud

Box 5610
Villagatan 5
114 86 Stockholm

Tel: 08-790 33 00

Kontakta kansliet:

Kontakt via e-post

Johan Styrud, ordförande
Marie Lav, kanslichef/ombudsman
08-790 33 29
Bessem Akremi, ombudsman
08-790 34 17
Anna Edvinsson, ekonomiansvarig
076-887 08 00

Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna

Saad Rammo, ordförande
Lotta Hallgren, kanslisekreterare
016-10 32 39

Akademiska sjukhuset
Ingång 16
751 85 Uppsala

Tel: 018-611 34 95

Anna-Karin Agvald, ordförande
070-855 31 19
Linn Bladh, kanslichef och ombudsman

Klaragården
Malmtorgsgatan 4, plan 1
653 40 Karlstad

Linda Arvidsson, handläggare
010-8315077

Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Karin Bäckström, kanslichef
090-785 29 10
Jonas Holm, Ordförande
070-5953979
Elias Karlsson, Förste vice ordförande
073-8452786

Västmanlands sjukhus, Ingång 21
721 89 Västerås

Tel: 021-17 51 40
Fax: 021-17 56 09

Annika Gunnarsson, ordförande
Johan Skogö, vice ordförande
Hanna Amberntsson, sekreterare
Eva Smedh, kanslisekreterare

Kansli:

Lennart Torstenssonsgatan 7
412 56 Göteborg
031-81 86 30
Kontakt via e-post 

 

Medlemmar vänder sig i första hand till sina sektioner för råd och stöd.

Emelie Hultberg, ordförande
073-399 27 90
Annika Warnerbring, administration
Susanne Högdahl, press och kommunikation
073-914 73 57
Karolina Pettersson, ombudsman
Therése Kärvling, ombudsman
Evelina Lindberg, förhandlare

Styrbordsvägen 4

89178 Bonässund

Joakim Meidell, kassör
Emma Furberg, Ordförande

USÖ
701 85 Örebro

Tel: 019-602 03 38

Kontakt via e-post

Lars Edling, ordförande
Rose-Marie Isakson, administratör
019-602 03 38

c/o Region Östergötland
581 91 Linköping

Besöksadress: Storgatan 8

Tel: 010-103 00 00

Kontakt via e-post

Niklas Theorin, ordförande
010-10 42 616
Torsten Johansson, facklig sekreterare
076-1006391
Michaela Tinnerholm, Kanslichef/ombudsman
072-4519571

Besök- och postsadress: Östra Skånes Läkarförening, Blekingevägen 6C, plan 2, 291 85 Kristianstad.

Jennie Järletoft, handläggare
044-309 26 80
Benny Ståhlberg, ordförande
Maria Wadman, facklig sekreterare

Sveriges läkarförbunds chefsförening är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en riksomfattande sammanslutning av förbundsmedlemmar, som är chefer.

Tina Crafoord, ordförande
072-710 51 80
Hanna Nilsson, kanslisekreterare
08 790 33 63

Sjukhusläkarna är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av specialistkompetenta förbundsmedlemmar som är sjukhusläkare (överläkare, bitr överläkare, avdelningsläkare eller specialistläkare) eller jämförbar ställning.

Elin Karlsson, ordförande
073-501 16 30
Wendela Zetterberg, kansliansvarig
08-790 34 50
Adam Öhman, kommunikationsansvarig (föräldraledig)
076-790 04 47
Elin Sundin, kommunikationsansvarig
070-790 73 47

Svenska distriktsläkarföreningen (DLF) är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund. Föreningen organiserar förbundsmedlemmar som är verk­samma inom primärvården, oberoende av anställningsform. DLF bedriver egen kursverksamhet genom Provinsialläkarstiftelsen.

Ylva Sandström, ordförande
DLF kansli
08-790 33 91

Svenska företagsläkarföreningen (SFLF) är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av förbundsmedlemmar, verksamma inom eller intresserade av företagshälsovård, alternativt skol- och studerandehälsovård.

Stig Norberg, ordförande
SFLF, kansliet

Svenska Militärläkareföreningen är en yrkesförening för förbundsmedlemmar som är anställda inom försvaret. Föreningen har drygt 100 medlemmar, varav ca 80 är yrkesofficerare i hälso-och sjukvårdstjänst eller civilanställda i försvaret, medan övriga är reservofficerare.

Torbjörn Vedberg, ordförande
076-107 70 46

Svenska Privatläkarföreningen är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av förbundsmedlemmar, vilka är verksamma inom den privata vårdsektorn.

Thomas Anderson, ordförande
Johnny Gustafsson, kanslisekreterare
08-790 33 30

Sveriges Industriläkarförening är nystartad sedan Läkarförbundets fullmäktige maj 2014.

Anna Maria Langkilde, ordförande

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av förbundsmedlemmar, som är läkare under vidareutbildning. Föreningen organiserar underläkare från läkarexamen fram till färdiga specialister.

Robert Holmqvist, Ordförande
Livija Ginters, Kanslichef
08 -790 35 07
Jenny Jellerbo, kommunikatör
08-790 33 76

Sveriges läkarförbund Student, tidigare Medicine Studerandes Förbund (MSF) är Sveriges läkarförbunds studerandeorganisation. Vi arbetar med läkarutbildningen som utgångspunkt och din blivande roll som läkare, till skillnad från de medicinska kårerna som består av många vårdutbildningar.

Sveriges läkarförbund Student arbetar för kontinuerlig förbättring av läkarutbildningen och för din situation som student. Vi slår vakt om dina rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden och inom forskningen.

Vi samarbetar med andra organisationer för läkarstudenter i Norden och i övriga Europa.

SLF Student kansli, administrativt stöd
08-790 33 05
Martin Macek, ordförande
076 - 555 83 96

Tobias Allander, ordförande
Torgny Sunnerhagen, Facklig sekreterare

Christer Janson, ordförande
Nils Hamnerius, Sekreterare

Antonia Jacobaeus, ordförande

Anna Gunnarsdóttir, Ordförande
Erik Omling, Sekreterare

Malin Josefsson, ordförande
Staffan Morén, sekreterare

Kontakta oss
Michael von Schickfus, Ordförande
Matthias Jörg, Facklig sekreterare

Magnus Isacson, ordförande
Isabelle Körner Johnsson, ekonomi- och kansliansvarig
070-5225221
Anders Lundqvist, Facklig sekreterare

Maja Ewert, Ordförande
Eva Brzezinska Sellden, Facklig sekreterare

Välkommen till Svensk förening för basal och klinisk farmakologi (SFBKF) - en sammanslutning av personer intresserade av farmakologi och närliggande ämnesområden. Som medlemsförening inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund driver vi farmakologiska frågor, organiserar och genomför utbildningar och fortbildningar inom läkemedelsområdet.

Kontakt: specialitetsutskottet@sfbkf.se

Anders Helldén, Facklig representant
Lisa Thorslund, Sekreterare

Joar Guterstam, Ordförande
Catrin Rönnbäck, Facklig sekreterare

Franz Rommel, Ordförande
Emma Lennmyr, Sekreterare

Lena Forsberg, Ordförande
Henrik Engbom, Vice ordförande
Jonas Selmeryd, sekreterare
Karin Pejic, Facklig sekreterare

Torsten Eich, ordförande

Greta Gustafsson, Ordförande
Joakim Strandberg, Facklig sekreterare

Gunnar Akner, Ordförande
Christina Stene, Facklig sekreterare

Rebecka Hultgren, ordförande
Henrik Djerf, Sekreterare

 

 

Hans Ehrencrona, Ordförande
Maria Hellberg, Vetenskaplig och facklig sekreterare

Sara Sehlstedt, ordförande

Kristian Valind, Ordförande
Sara Strandberg, vetenskaplig sekreterare
Erland Hvittfeldt, Facklig sekreterare

Christer Borgfeldt, ordförande
Linda Iorizzo, Facklig sekreterare

Lovisa Farnebo, ordförande
Torbjörn Lindem, Facklig sekreterare

Martin Dreilich, ordförande
Thomas Blystad, Facklig sekreterare

Eugenia Colón, Ordförande

Kristian Borg, ordförande

Anna Sarkadi, ordförande

Gabriele Wurm Johansson, ordförande
Laila Mikaelsson, Facklig sekreterare

Carina Metzner, ordförande
Greger Slättman, Facklig sekreterare

Maria Wilcke, ordförande

Mårten Söderberg, Facklig sekreterare
Christine Sävervall, Ordförande

Linus Axelsson, Ordförande
Andreas Muth, Vetenskaplig sekreterare


Karin Stenfeldt, ordförande
Emma Oja, Facklig sekreterare

Margret Jensdottir, Ordförande
David Cederberg, Sekreterare/Kassör

Maria Eriksson Svensson, Ordförande
Peter Stenvinkel, Vice ordförande
Maria Weiner, Facklig företrädare

Signe Friesland, ordförande
Kirsten Björnlinger, Facklig sekreterare

Klas Edin, Facklig sekreterare
Anne Garland, Ordförande

Inkeri Schultz, Ordförande
Eleonora Dimovska, Facklig sekreterare

Jon Thorkell Einarsson, ordförande
Milad Rizk, facklig sekreterare

Rättsmedicinska avdelningen i Lund 
Sölvegatan 25 
223 62 Lund

Carl-Johan Wingren, ordförande
Michèle Benz, facklig sekreterare och firmatecknare

Göran Dellgren, Ordförande

Lotta Renström Koskela, Ordförande
David Lyrdal, Facklig sekreterare

Henrik Arnell, Facklig sekreterare
Anna Olivecrona, Ordförande

Svenska endokrinologföreningen
c/o Erik Waldenström
Endokrinologen, Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö

Kontakt via e-post

Charlotte Höybye, Ordförande
Cristina Volpe, Facklig sekreterare

Susanne Buchmayer, ordförande

Carl-Johan Fraenkel, ordförande
Sofia Myhrman, Facklig sekreterare
Mikael Stenhem, webmaster

Kajsa Glimåker, Facklig sekreterare
Malin Ackefors, Ordförande

Jonas Oldgren, Ordförande
Anna Norhammar, Vice ordförande
Joanna Hlebowicz, Facklig sekreterare

Erik Lundström, Ordförande

Martin Hultén, ordförande
Matilda Naesström, Facklig sekreterare

Peter Andiné, Ordförande
Erik Dahlman, Facklig sekreterare

Pernilla Gudmundsson, ordförande
Helka Widengen, Vice ordförande
Helena Lüning, Sekreterare samt facklig sekreterare

Märta Segerdahl, ordförande

SSDV:s kansli
Att: Agneta Andersson
S:t Johannesgatan 22
753 12 Uppsala

Kontakt via e-post

Anna Josefson, Ordförande
Susanna Sandberg, Sekreterare

Madeleine Zetterberg, ordförande
Rebecca Oscarsson, facklig sekreterare
Stefan Löfgren, vice ordförande

Nasim Farrokhnia, ordförande

Mario González, ordförande
Abdi Osman, webbansvarig

Sven Blomqvist, ordförande

Gert Lindenger, ordförande

Charlotta Wållgren, ordförande

Torsten Mossberg, ordförande

Malin Bengnér, Ordförande

Eva Helde, Ordförande
073-9817576

Charlotta Rydgård, ordförande


Bengt von Zur-Mühlen, kontaktperson för medlemskap

Malin Nystrand, ordförande
Matilda Utter, sekreterare och kassör

Lisbeth Dahlin, ordförande

Sofia Kühner, ordförande


Göran Boëthius, ordförande
08-669 81 58


Sven Grützmeier, ordförande
08-616 24 65Jill Taube
0722-41 10 88
Maria Zetterlund
070-757 30 06

Föreningar nära dig och din yrkesroll

Så fungerar medlemskapet i Sveriges läkarförbund

 1. Sveriges läkarförbund

  Som medlem i Sveriges läkarförbund är du även medlem i en lokalförening samt en yrkesförening. Du kan även vara med i specialitets- och intresseföreningar.

 2. Lokalförening

  Läkarförbundet har 25 lokalföreningar och du är med i den lokalförening som finns där du arbetar.

 3. Yrkesförening

  Läkarförbundet har åtta yrkesföreningar. Den gemensamma nämnaren är läkarens ställning i yrket. Flera av våra yrkesföreningar har även som krav att du är medlem i dennes lokalförening.

Fler föreningar och nätverk

 1. Sveriges läkarförbund Student

  Läkarförbundets studerandeorganisation arbetar för dig under studietiden. Den lokala avdelningen ordnar bland annat AT-mässor och andra träffar.


 2. Specialitetsföreningar

  Du kan välja att vara med i en eller flera specialitetsföreningar.


 3. Intresseföreningar

  En intresseförening är en riksomfattande sammanslutning av läkare med gemensam inriktning.


 4. Fristående nätverk

  Nätverk med läkare.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare