fbpx
Hoppa till innehåll

Hitta förening

Sök eller hitta förening i listan nedan


Sök förening


Välj förening i lista

Byggnad 28
Blekingesjukhuset
371 85 Karlskrona

Telefon: 0455-73 10 69
Fax: 0455-73 44 49

Jonas Andersson, ordförande
Anna Westrup, facklig sekreterare
Yvonne Bergendorff, kanslisekreterare

Falu lasarett
791 82 Falun

Kontakt via e-post

Linda Karsberg, ordförande
070-283 11 40
Jessica Larsson, kanslisekreterare

Kanslist GLF
Intensivvårdsavdelning
Visby Lasarett
621 84 VISBY

Regina Göbel, ordförande
0498-26 80 00
Maj-Britt Mattsson, kansli
0498- 26 85 62

GHLF:s kansli, bud nr 73
Gävle sjukhus
801 87 Gävle

Telefon: 026-15 50 10

Anders Forsell, ordförande
Adam Lyrén, Kassör

Anders Jönsson, ordförande
0300-56 53 51
Ann-Helén von Braun, vice ordförande
0346-560 00

Östersunds sjukhus
Jämtlands läns läkarförening hus 10 plan 1
Box 654
831 27 Östersund

Annika Östling, ordförande
063-14 20 00

Läkarföreningen
Länssjukhuset Ryhov hus B5
551 85 Jönköping

Tel: 010-242 15 77

Bengt Hultberg, ordförande
010-242 15 77
Thorun Frennvall, facklig sekreterare
010-242 24 41
Anna Tillberg, kanslisekreterare

Fackliga expeditionen
Länssjukhuset
391 85 Kalmar

Olle Hollertz, ordförande
0491-782 278
Jenny Ringqvist, kansli
0480-848 90

KLL-fackexp
Hus K, plan 4
CLV
351 85 Växjö

Kontakt via e-post

Johan Danielsson, ordförande

Winnie Andersson, Koordinator
046- 17 23 95

Inga Marie Nilssons gata 25, plan 2, 
205 02 Malmö

Staffan Larsson, ordförande
Käthe Pålsson, administratör
040-33 60 40
Andreas Lundin, förhandlingssekreterare
040-33 82 84
Henrik Östlund, facklig sekreterare

Jonas Wallvik, ordförande
060-18 10 00
Vilhelm Sjögren, vice ordförande

Universitetssjukhuset
Lasarettsgatan 9
221 85 Lund

Tel: 046-172 395

Erik Dahlman, ordförande
070-939 08 12
Jan Nalepa, facklig sekreterare
Paul Stålhane, ombudsman
Kansli: 046-17 36 89 Mobilnummer: 0702-40 81 63

Villa Maria
Helsingborgs lasarett
Bergaliden 16
251 87 Helsingborg

Tel: 042-406 12 89

Kontakt via e-post

Marie Wedin, ordförande
Pär-Inge Bergkvist, facklig sekreterare
Ulrika Ingvarson, koordinator

Smedjegatan 3, Luleå 

Tel: 0920-28 22 33

Gunilla Engström, ordförande
070-671 17 37
Lena Utterström, ombudsman/kanslichef
John Olofsson, huvudskyddsombud

Box 5610
Villagatan 5
114 86 Stockholm

Tel: 08-790 33 00

Kontakta kansliet:

Kontakt via e-post

Johan Styrud, ordförande
Anja Beijar, kanslichef/ombudsman
08-790 34 20
Håkan Leif, ombudsman
08-790 34 23
Kristina Ullskog, ombudsman Karolinska
070-003 89 43
Susanne Jacobsson, handläggare
08-790 34 22
Ninni Hackzell, ekonomiansvarig
08-790 34 21

Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna

Lotta Hallgren, kanslisekreterare
016-10 32 39
Marie Engman, ordförande

Akademiska sjukhuset
Ingång 16
751 85 Uppsala

Tel: 018-611 34 95

Anna-Karin Agvald, ordförande
070-855 31 19
Linn Bladh, kanslichef och ombudsman

Klaragården
Malmtorgsgatan 4, plan 1
653 40 Karlstad

Linda Arvidsson, handläggare
010-8315077

Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Cecilia Nordenson, ordförande
070-685 65 03
Karin Bäckström, kanslichef
090-785 29 10
Frans Vincent, förste vice ordförande
090-785 00 00

Västmanlands sjukhus, Ingång 21
721 89 Västerås

Tel: 021-17 51 40
Fax: 021-17 56 09

Eva Smedh, kanslisekreterare
Joanna Bergh, ordförande
Hanna Amberntsson, sekreterare

Kansli:
Lennart Torstenssonsgatan 7
412 56 Göteborg
031-81 86 30
Kontakt via e-post 

Emelie Hultberg, ordförande
073-399 27 90
Tanja Nordwall, administration
031-81 86 33
Malin Lernfelt, kommunikation, press
031-81 86 35
Therese Kärvling, ombudsman
031-81 86 36
Margareta Claesson, ombudsman
031-81 86 34
Evelina Lindberg (föräldraledig), ombudsman
031-81 86 31

Mellanvägen 20 
892 40 Domsjö

Lars Rocksén, ordförande
Tania Engblom, kassör

USÖ
701 85 Örebro

Tel: 019-602 03 38

Kontakt via e-post

Lars Edling, ordförande
Rose-Marie Isakson, administratör
019-602 03 38

c/o Region Östergötland
581 91 Linköping

Besöksadress: Storgatan 8

Tel: 010-103 00 00

Kontakt via e-post

Niklas Theorin, ordförande
010 – 10 42 616
Torsten Johansson, facklig sekreterare
076-1006391
Bessem Akremi, kanslichef/ombudsman
010-103 09 58, 0724-51 95 71

Besöksadress: Centralsjukhuset, Blekedamsvägen 29, 2 tr, 291 85 Kristianstad

Postadress: Centralsjukhuset, Östra Skånes Läkarförening, 291 85 Kristianstad

Jennie Järletoft, handläggare
044-309 26 80
Benny Ståhlberg, ordförande
Maria Wadman, facklig sekreterare

Sveriges läkarförbunds chefsförening är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en riksomfattande sammanslutning av förbundsmedlemmar, som är chefer.

Tina Crafoord, ordförande
072-710 51 80
Hanna Nilsson, kanslisekreterare
070-493 69 27

Sjukhusläkarna är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av specialistkompetenta förbundsmedlemmar som är sjukhusläkare (överläkare, bitr överläkare, avdelningsläkare eller specialistläkare) eller jämförbar ställning.

Karin Båtelson, ordförande
070-790 73 47
Wendela Zetterberg, kansliansvarig
08-790 34 50

Svenska distriktsläkarföreningen (DLF) är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund. Föreningen organiserar förbundsmedlemmar som är verk­samma inom primärvården, oberoende av anställningsform. DLF bedriver egen kursverksamhet genom Provinsialläkarstiftelsen.

Marina Tuutma, ordförande
073-239 39 36
Julia Leander, kansli
08-790 33 91

Svenska företagsläkarföreningen (SFLF) är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av förbundsmedlemmar, verksamma inom eller intresserade av företagshälsovård, alternativt skol- och studerandehälsovård.

Jan Rosén, ordförande
070-483 18 90
Helena Törnkvist, kanslisekreterare
08-790 33 60

Svenska Militärläkareföreningen är en yrkesförening för förbundsmedlemmar som är anställda inom försvaret. Föreningen har drygt 100 medlemmar, varav ca 80 är yrkesofficerare i hälso-och sjukvårdstjänst eller civilanställda i försvaret, medan övriga är reservofficerare.

Torbjörn Vedberg, ordförande
076-107 70 46

Svenska Privatläkarföreningen är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av förbundsmedlemmar, vilka är verksamma inom den privata vårdsektorn.

Thomas Anderson, ordförande
Johnny Gustafsson, kanslisekreterare
08-790 33 30

Sveriges Industriläkarförening är nystartad sedan Läkarförbundets fullmäktige maj 2014.

Anna Maria Langkilde, ordförande

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av förbundsmedlemmar, som är läkare under vidareutbildning. Föreningen organiserar underläkare från läkarexamen fram till färdiga specialister.

Madeleine Liljegren, ordförande
070 448 37 95
Livija Ginters, föreningssekreterare
08 -790 35 07
Linda Strömstedt, administratör/kommunikatör
08-790 33 66

Sveriges läkarförbund Student, tidigare Medicine Studerandes Förbund (MSF) är Sveriges läkarförbunds studerandeorganisation. Vi arbetar med läkarutbildningen som utgångspunkt och din blivande roll som läkare, till skillnad från de medicinska kårerna som består av många vårdutbildningar.

Sveriges läkarförbund Student arbetar för kontinuerlig förbättring av läkarutbildningen och för din situation som student. Vi slår vakt om dina rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden och inom forskningen.

Vi samarbetar med andra organisationer för läkarstudenter i Norden och i övriga Europa.

Alicia Hegner, studenthandläggare
08-790 33 53
Niki Shams, ordförande
070 496 55 84

Martin Sundqvist, ordförande

Christer Janson, ordförande

Kristina Jakobsson, ordförande


Malin Josefsson, ordförande
Staffan Morén, sekreterare


Magnus Isacson, ordförande
Heléne Swärd, ekonomi- och kansliansvarig
08-23 24 05Maria Liljeholm, ordförande
Johan Theander, sekreterare

Jessica Schubert, ordförande
Anders Kling, vetenskaplig sekreterare

Jonas Jögi, ordförande
Lena Forsberg, vice ordförande
Jonas Selmeryd, sekreterare


Lars Hyllienmark, ordförande


Rebecka Hultgren, ordförande
Andreas Öjersjö, Sekreterare

Cecilia Soussi Zander, Ordförande
018-611 30 90

Henriettae Ståhlbrandt, ordförande

Cecilia Wassberg, ordförande
Kristian Valind, facklig sekreterare
Ida Dalene Skarping, vetenskaplig sekreterareMartin Dreilich, ordförande

Cristian Ortiz Villalon, ordförande


Fredrik von Wowern, ordförande

Catharina Ihre Lundgren, ordförande
Mikael Bergenheim, vetenskaplig sekreterare

Ragnberth Helleday, ordförande

Karin Stenfeldt, ordförande

Emma Svensdotter, ordförande


Signe Friesland, ordförande

Birgitta Ekstrand, ordförande


Cecilia Carlens, ordförande

Rättsmedicinska avdelningen i Lund 
Sölvegatan 25 
223 62 Lund

Carl-Johan Wingren, ordförande
Michèle Benz, facklig sekreterare och firmatecknare


Amir Sherif, ordförande
Edvard Lekås, facklig sekreterare


Svenska endokrinologföreningen
c/o Erik Waldenström
Endokrinologen, Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö

Kontakt via e-post


Susanne Buchmayer, ordförande

Anders Johansson, ordförande

Lars-Magnus Andersson, ordförande

Mats Börjesson, ordförande

Shala Ghaderi Berntsson, ordförande


Per-Axel Karlsson, ordförande


Märta Segerdahl, ordförande

SSDV:s kansli
Att: Agneta Andersson
S:t Johannesgatan 22
753 12 Uppsala

Kontakt via e-post

Amra Osmancevic, ordförande

Sten Kjellström, ordförande
Eva Olofsson, vice ordförande
Madeleine Zetterberg, facklig sekreterare

Nasim Farrokhnia, ordförande


Sven Blomqvist, ordförande


Charlotta Wållgren, ordförande

Torsten Mossberg, ordförandeCharlotta Rydgård, ordförande

Bengt von Zur-Mühlen, kontaktperson för medlemskapSusanne Bergenbrant Glas, ordförande


Göran Boëthius, ordförande
08-669 81 58


Sven Grützmeier, ordförande
08-616 24 65


Föreningar nära dig och din yrkesroll

Så fungerar medlemskapet i Sveriges läkarförbund

 1. Sveriges läkarförbund

  Som medlem i Sveriges läkarförbund är du även medlem i en lokalförening samt en yrkesförening. Du kan även vara med i specialitets- och intresseföreningar.

 2. Lokalförening

  Läkarförbundet har 25 lokalföreningar och du är med i den lokalförening som finns där du arbetar.

 3. Yrkesförening

  Läkarförbundet har åtta yrkesföreningar. Den gemensamma nämnaren är läkarens ställning i yrket. Flera av våra yrkesföreningar har även som krav att du är medlem i dennes lokalförening.

Fler föreningar och nätverk

 1. Sveriges läkarförbund Student

  Läkarförbundets studerandeorganisation arbetar för dig under studietiden. Den lokala avdelningen ordnar bland annat AT-mässor och andra träffar.


 2. Specialitetsföreningar

  Du kan välja att vara med i en eller flera specialitetsföreningar.


 3. Intresseföreningar

  En intresseförening är en riksomfattande sammanslutning av läkare med gemensam inriktning.


 4. Fristående nätverk

  Nätverk med läkare.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar