Hoppa till innehåll

Välkommen till Svenska Militär­läkareföreningen (MLF)

Svenska Militärläkareföreningen är en yrkesförening. Vi är dessutom intresseförening för läkare som är yrkes- och reservofficerare.

Läkarförbundets äldsta yrkesförening stiftad 1875

Svenska Militärläkareföreningen är en yrkesförening för förbundsmedlemmar som är anställda inom försvaret. Föreningen har drygt 100 medlemmar, varav cirka 80 stycken är yrkesofficerare i hälso- och sjukvårdstjänst eller civilanställda i försvaret, medan övriga är reservofficerare.

CK’s möten 2023

Årsmöte inkl styrelsemöte 16 maj på Läkarförbundet from 18:00

Välkommen med ansökningar för forskningsbidrag, resor/konferenser med militärmedicinsk anknytning!

Planering pågår för höstens symposium i november, ytterligare information kommer att presenteras här efter styrelsemötet 16 maj!

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare