Hoppa till innehåll

Välkommen till Svenska Militär­läkareföreningen (MLF)

Svenska Militärläkareföreningen är en yrkesförening. Vi är dessutom intresseförening för läkare som är yrkes- och reservofficerare.

Läkarförbundets äldsta yrkesförening stiftad 1875

Svenska Militärläkareföreningen är en yrkesförening för förbundsmedlemmar som är anställda inom försvaret. Föreningen har drygt 100 medlemmar, varav cirka 80 stycken är yrkesofficerare i hälso- och sjukvårdstjänst eller civilanställda i försvaret, medan övriga är reservofficerare.

CK’s möten 2022

Nästa styrelsemöte 8 december, välkommen med ansökningar!

Tyvärr blev vi tvungna att ställa in årets försvarsmedicinska symposium pga sena avbokningar av nyckelföreläsare pga omvärldsläget, vi kommer dock försöka igen under 2023!

Återbetalning av kostnad för middag sker löpande och vid eventuella frågor kontakta vår kassör

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar