Hoppa till innehåll

Välkommen till Svenska Militär­läkareföreningen (MLF)

Svenska Militärläkareföreningen är en yrkesförening. Vi är dessutom intresseförening för läkare som är yrkes- och reservofficerare.

Läkarförbundets äldsta yrkesförening stiftad 1875

Svenska Militärläkareföreningen är en yrkesförening för förbundsmedlemmar som är anställda inom försvaret. Föreningen har drygt 100 medlemmar, varav cirka 80 stycken är yrkesofficerare i hälso- och sjukvårdstjänst eller civilanställda i försvaret, medan övriga är reservofficerare.

Försvarsmedicinskt symposium 10 november samt efterföljande middag!

Fortsatt planering sker inför Försvarsmedicinskt symposium 10 november sker.

Inbjudan kan du se här

Se föreläsningsschemat här

Dagen avslutas med middag på Kavallerimässen.

Överste Claes Ivgren, C Genaralläkaren, kommer inleda med en orientering ang vad NATO anslutningen kan innebära för Försvarsmedicinen

Anmälan inkl frågor går bra att redan nu rikta till mailadress: mlfsymposium@gmail.com

Välkomna!

Nästa styrelsemöte hålls 4 oktober

Välkommen med ansökningar för forskningsbidrag, resor/konferenser med militärmedicinsk anknytning!

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare