Hoppa till innehåll

Välkommen till Svenska Militär­läkareföreningen (MLF)

Svenska Militärläkareföreningen är en yrkesförening. Vi är dessutom intresseförening för läkare som är yrkes- och reservofficerare.

Läkarförbundets äldsta yrkesförening stiftad 1875

Svenska Militärläkareföreningen är en yrkesförening för förbundsmedlemmar som är anställda inom Försvarsmakten eller region som yrkes- eller reservofficer. Föreningen har drygt 160 medlemmar, varav cirka 130 stycken är yrkesaktiva inom region eller Försvarsmakten. Studentmedlemmar med försvarsmedicinskt intresse är även välkomna.

Aktuellt!

Försvarsmedicinskt symposium 2024

Militärläkarföreningen ber att få återkomma ang förnyat symposium under 2024 planering pågår, inriktning är att symposium hålls under hösten på NATO tema!

Nästa styrelsemöte måndag 29 april

Välkommen med ansökningar för forskningsbidrag, resor/konferenser med militärmedicinsk anknytning!

OBS ansökningar måste inkomma minst 4 veckor innan nästkommande styrelsemöte för att hinna behandlas!

Årsmöte inkl efterföljande styrelsemöte tisdagen 14 maj 18:00

Möte hålles i Läkarförbundets lokaler, separat inbjudan mailas till medlemmar senast 4 veckor innan årsmöte, se till att era mailadresser är uppdaterade på förbundet!

MvH CK

 

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare