Hoppa till innehåll

Bidrag

Ur protokoll vid föreningsmöte

”Föreningens och stiftelsens fonderade medel bör i första hand användas för de medlemmar som har försvarsmedicin som huvudsaklig uppgift i sin dagliga verksamhet. Till dessa medlemmar kan ekonomiska medel beviljas för vetenskaplig forskning inom försvarsmedicin, men även för försvarsmedicinsk fortbildning. I första hand bör arbetsgivaren bekosta sådan utbildning som anses nödvändig för verksamheten, men en strikt avgränsning kan vara svår att tillämpa. En individuell bedömning bör därför göras i det enskilda fallet. Föreningen bör ha en positiv inställning till medlemmar som vill ägna sig åt forskning och fortbilda sig, även om ersättningsnivån kan variera från fall till fall. Vid fortbildningsresor ersätts maximalt 80 % av kostnader för resa och uppehälle. Ersättning för traktamente och lön lämnas ej.”

Allmänna principer

  1. Centralkommittén bedömer i varje enskilt fall den försvarsmedicinska anknytningen och beviljar medel för skäliga kostnader. Medel betalas ej ut för ansökan som skickas in i efterhand.
  2. Ersättning erhålls efter genomförd resa mot tillhandahållande av originalkvitton, som skickas till skattmästaren.
  3. Den som blivit beviljad medel ska utan särskild anmodan inkomma med ett kort referat av genomgången kurs eller kongress, resp. genomfört forskningsprojekt.
  4. Beviljade medel ska tas i anspråk inom ett år från det datum de beviljades.

Att tänka på innan du skickar in din ansökan

För att centralkommittén ska kunna pröva din ansökan måste ansökan vara komplett. I nedanstående dokument framgår vilket underlag som behövs.

Ansökan om medel för medicinsk forskning
Ansökan om medel för annan forskning
Ansökan om medel för kurs eller kongress

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare