fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Läkarförbundet träffar kollektivavtal inom de olika sektorer våra medlemmar verkar. Många förmåner har förhandlats fram genom kollektivavtal, exempelvis utfyllnadslön vid föräldraledighet, avtalspension och längre semester än 25 dagar.

Regions/kommunalt anställd
Läkarförbundet har avtal med Sveriges kommuner och regioner. Lokal part är Läkarförbundets lokalföreningar.

Statligt anställd
Dina anställningsvillkor som statligt anställd läkare framgår av kollektivavtalen mellan Saco-S och Arbetsgivarverket. Läkarförbundet är ett av medlemsförbunden i Saco-S. Lokal facklig part vid myndigheter är den gemensam Saco-S föreningen. Vid medicinsk fakultet företräds läkarna av Läkarförbundets lokalföreningar.

Privat sektor
Inom privatsektor finns det ett flertal olika kollektivavtal beroende på arbetsgivare. Kollektivavtalen är så kallade minimiavtal, vilket innebär att man kan komma överens om bättre villkor än de i avtalen.

Här kan du läsa kollektivavtalen i sin helhet

Huvudavtal

Villkorsavtal-T
Allmänt löne- och förmånsavtal som också har en bilaga 8. Specialbestämmelser för läkare med vissa kompletteringar till Villkorsavtal-T.

Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Enskilda överenskommelser

Löneavtalet RALS 2010-T
Ramavtal 2010 om löner med mera mellan Arbetsgivarverket och Saco-S:

RALS 2010-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Gemensam kommentar (2014-01-08)

Förhandlingsprotokoll 2017-10-04

Pensionsavtal PA-16
Till avtalet

Omställningsavtal
Omställningsavtalet började gälla 1 januari 2015.

Avtal om omställning

Observera att det finns tillägg och justeringar av övriga kollektivavtal inom staten i avtalet.
Förhandlingsprotokollen (2013-10-04 och 2012-10-25)

Övriga avtal

Tidsbegränsade anställningar som post doktor

Avtal om tidsbegränsad anställning som post doktor

Tidsbegränsad anställning för adjungerad lärare

Tidigare omställningsavtal, då kallat Trygghetsavtal, innehåller bland annat nu gällande övergångsregler för till exempel doktorander.

Trygghetsavtalet 120223

Lokala omställningsmedel

Samverkansavtal

Militärläkare

Läkare anställda vid IVO

Minnesanteckningar från möte 2013-10-21

Arbetar du inom ett företag som är medlem i en arbetsgivarorganisation har du troligtvis ett kollektivavtal. Innehållet skiljer sig åt mellan olika branscher och kompletteras i vissa fall med lokala kollektivavtal på arbetsplatsen.

Om arbetsgivaren inte har, eller tillämpar kollektivavtal genom så kallat hängavtal, måste du som anställd förhandla om varje enskilt anställningsvillkor direkt med arbetsgivaren.

Vilket kollektivavtal gäller för mig?

Ta reda på vilken arbetsgivarorganisation din arbetsgivare tillhör. Läkarförbundet har kollektivavtal med de flesta organisationer eller så kan du som läkare innefattas av ett avtal som slutits av andra fackföreningar som vi samarbetar med.

Vårdföretagarna
En arbetsgivarorganisation för privata företag inom vård, omsorg, företagshälsovård:

Arbetsgivaralliansen
Arbetsgivarorganisation för ideell sektor.

Nytt avtal för läkare verksamma vid företag som är medlemmar i Arbetsgivaralliansen har tecknats.

  • Avtalet gäller från och med 1 maj 2020 till 31 april 2023.

Kompetensföretagen, f.d. Bemanningsföretagen

Avtal med Kompetensföretagen

KFO
Arbetsgivarföreningen för kooperativa företag och ideella organisationer.

Avtal med KFO

IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Läkare inom läkemedels- och bioteknikindustrin

Avtal med IKEM

Bli medlem och få den bästa rådgivningen om lön och arbetsliv

När vi är många och samlade ökar våra möjligheter att forma framtidens hälso- och sjukvård.

Bli medlem idag!

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem