Hoppa till innehåll

Kollektivavtal

Lagar, avtal och anställningsavtal bestämmer anställningsvillkoren för anställda.

Läkarförbundet träffar kollektivavtal inom de olika sektorer våra medlemmar verkar. Många förmåner har förhandlats fram genom kollektivavtal, exempelvis utfyllnadslön vid föräldraledighet, avtalspension och längre semester än 25 dagar.

Regions/kommunalt anställd Läkarförbundet har avtal med Sveriges kommuner och regioner. Lokal part är Läkarförbundets lokalföreningar.

Statligt anställd
Dina anställningsvillkor som statligt anställd läkare framgår av kollektivavtalen mellan Saco-S och Arbetsgivarverket. Läkarförbundet är ett av medlemsförbunden i Saco-S. Lokal facklig part vid myndigheter är den gemensamma Saco-S-föreningen. Vid medicinsk fakultet företräds läkarna av Läkarförbundets lokalföreningar.

Privat sektor Inom privat sektor finns det ett flertal olika kollektivavtal beroende på arbetsgivare. Kollektivavtalen är så kallade minimiavtal, vilket innebär att man kan komma överens om bättre villkor än de i avtalen.

Här kan du läsa kollektivavtalen i sin helhet

Räkna innan du förhandlar bort övertidsersättning

Kollektivavtal innebär rätt till kompensation för övertid. Ibland är det möjligt att förhandla bort övertidsersättningen och istället få annan kompensation. Innan du bestämmer dig för att avtala bort rätten bör du räkna på värdet.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se