fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info 25/6 har medlemsrådgivningen stängt. Öppet som vanligt igen 28/6. Här hittar du vår kunskapsbank för medlemmar.

Här anges några viktiga punkter som vi anser bör beaktas i detta arbete.

  1. Reell och legitim funktion: En arbetsgrupp för etik i vården ska ha en konkret och formulerad funktion, samt mandat att driva sin verksamhet i organisationen.
  2. Rättslig ställning: En arbetsgrupp för etik i vården får aldrig påta sig rollen av eller ge intryck av att vara ett tillståndsgivande eller på annat vis myndighetsutövande organ. Det är särskilt viktigt i de fall arbetsgruppen fungerar som en rådgivande instans.
  3. Tydligt uppdrag: En arbetsgrupp för etik i vården kan fylla olika funktioner, där några exempel utgörs av rådgivning och beslutsstöd på olika nivåer, fortbildning, seminarieverksamhet, policy-utveckling, m.m. Arbetsgruppens uppgifter ska vara tydligt angivna, fastställda och dokumenterade, liksom de tänkta mottagarna för dessa. Detta ska kommuniceras effektivt i hela den berörda organisationen.
  4. Organisation: En arbetsgrupp för etik i vården bör ha en tydlig organisatorisk placering och mandat som anknyter till uppdraget. Den bör vidare regelbundet avrapportera sin aktivitet till uppdragsgivare och avnämare. Rapporteringen kan ha olika former men ska helst vara allmänt tillgänglig, t ex årliga offentliga rapporter, webbplats med löpande uppdatering om aktiviteter, protokoll, m.m.
  5. Resurser: Ovanstående förutsätter att en arbetsgrupp för etik i vården tilldelas adekvata resurser. Etikgruppen ska förses minst en person (samordnare), som har detta arbete som en del av sin anställning – hur stor del beror på vad som är realistiskt med avseende på uppdrag och funktion. Vidare bör uppdragsgivaren säkerställa tillgång till erforderliga administrativa, digitala, finansiella och fysiska resurser för verksamhet, kommunikation, m.m.
  6. Verksamhetsförankring: De som är primärt verksamma i en arbetsgrupp för etik i vården bör rekryteras inom organisationen under transparenta former. Aktivt verksamma professionella ur olika kategorier finns representerade, men ledning och styrning av hälso- och sjukvård är också betydelsefulla perspektiv.
  7. Kompetens och erfarenhet: En arbetsgrupp för etik i vården behöver adekvat kompetens. Det innefattar gedigen erfarenhet från olika delar av vårdens verksamhet och förståelse för vårdens organisation och styrning, men också akademisk kompetens inom hälso- och sjukvårdsetik, medicinsk rätt, samt relevanta delar av medicin och vårdvetenskap beroende på ärenden som behandlas. Det åligger huvudmannen att i samarbete med akademiska institutioner och universitetssjukhus bistå med sådan kompetensförsörjning. Externa akademiska deltagare bör få sin insats ekonomiskt ersatt, antingen som samverkan inom tjänst från den egna arbetsgivaren, eller i form av en ersättning till extern arbetsgivare.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem