Hoppa till innehåll

Studierektorsnätverket

Läkarförbundet har ett nätverk för studierektorer. Du som är studierektor för AT, BT och/eller ST kan anmäla dig till nätverket. Du blir då inbjuden till de två årliga studierektorskonferenserna samt får information om andra aktiviteter.

Anmälan till nätverket

För att anmäla dig till nätverket mejlar du till studierektor@slf.se.

Bifoga följande uppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Om du är AT/BT/ST eller övergripande studierektor
 • Vilken specialitet/specialiteter du är studierektor för
 • Vilken specialitet/specialiteter du själv har
 • Vilken region du arbetar inom

Vi delar inte dina uppgifter och tar bort dem när du så önskar.

Studierektorskonferenser

Två gånger per år bjuder Läkarförbundet in alla studierektorer i nätverket till en Studierektorskonferens. Konferenserna leds av ordförande i Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsdelegation (UFO).

Syftet med konferenserna är att sprida information och diskutera aktuella angelägenheter. Konferenserna ger också tillfälle till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Nästa konferens

Torsdag 28 september hålls Studierektorskonferensen, under den tredje dagen av FSL i Malmö. Konferensen hålls helst fysiskt. Anmälan sker via: https://mkon.nu/framtidensspecialistlakare/anmalan

Se program här.

Föregående konferensVi började dagen med Lipus som berättade om uppdateringar i checklistan utefter ST-föreskriften från 2021, HSLF-FS 2021:8. Vi fortsatte förmiddagen fram till lunch med Nationella Vårdkompetensrådet som berättade om deras regeringsuppdrag om vårdens kompetensförsörjning.
Därefter ledde Sofia Karlsson (PP) ett panelsamtal med tre studierektorer om yrkesrollen. Eftermiddagen inleddes med en presentation av forskaren Agnes Elmberger om förutsättningarna för en god pedagogisk miljö i klinisk verksamhet.
Nästa punkt bestod av Socialstyrelsen på plats som berättade om hur det går till för utlandsutbildade läkare att få svensk legitimation/specialistkompetensbevis. Studierektorerna fick tid att ställa frågor till Socialstyrelsens experter kring de regelverk som gäller för AT/BT/ST-läkare och utlandsutbildade specialister.
Dagen avslutades med del två av panelsamtalet lett av Sofia Karlsson. Panelen bestod av tre studierektorer från olika regioner, specialiteter och utbildningsansvars som fick berätta och dela erfarenheter och reflektioner.

Kurser

 • Du kan hitta studierektorsutbildningar via LIPUS.
 • Kvalitetsgranskade studierektorsutbildningar
 • Kvalitetsgranskade handledarutbildningar
 • SPUR
 • Frågor och svar från Socialstyrelsen

För frågor om nätverket

 1. Matilda Fredholm
 2. Elin Johansson

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–13.00

12 juni stänger vi kl 12.00
20 juni stänger vi kl 12.00
23 juni stängt

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare