Hoppa till innehåll

Studierektorsnätverket

Läkarförbundet har ett nätverk för studierektorer. Du som är studierektor för AT, BT och/eller ST kan anmäla dig till nätverket. Du blir då inbjuden till de två årliga studierektorskonferenserna samt får information om andra aktiviteter.

Anmälan till nätverket

Vi delar inte dina uppgifter och tar bort dem när du så önskar.

Studierektorskonferenser

Två gånger per år bjuder Läkarförbundet in alla studierektorer i nätverket till en Studierektorskonferens. Konferenserna leds av ordförande i Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsdelegation (UFO).

Syftet med konferenserna är att sprida information och diskutera aktuella angelägenheter. Konferenserna ger också tillfälle till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Nästa konferens

Torsdag 14 mars 2024 hålls Studierektorskonferensen i Stockholm

Föregående konferens

Den första programpunkten hölls av Lipus och handlade om handlingsplaner efter en SPUR-granskning. Huvuddelen av dagen bestod av en mycket uppskattad workshop ledd av tre övergripande studierektorer med särskild kompetens inom bl.a. klinisk pedagogik. Workshopen bestod av tre pass som fokuserade på den kliniska lärandemiljön, bedömningar och hantering av läkaren som har svårigheter att möta målen.
Efter lunch presenterade SYLF resultat från årets AT-rapport och diskuterade med studierektorerna vilka utmaningar och möjligheter vi tar med oss under utfasningen av AT och implementeringen av BT.
Sist men inte minst delades Läkarförbundets handledarpris för 2023 ut. Se vilka årets pristagare var här.  

För frågor om nätverket

  1. Matilda Fredholm
  2. Elin Johansson

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare