Hoppa till innehåll

Studierektorsnätverket

Läkarförbundet har ett nätverk för studierektorer. Du som är studierektor för AT, BT och/eller ST kan anmäla dig till nätverket. Du blir då inbjuden till de två årliga studierektorskonferenserna samt får information om andra aktiviteter.

Anmälan till nätverket

För att anmäla dig till nätverket mejlar du till studierektor@slf.se.

Bifoga följande uppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Om du är AT/BT/ST eller övergripande studierektor
 • Vilken specialitet/specialiteter du är studierektor för
 • Vilken specialitet/specialiteter du själv har
 • Vilken region du arbetar inom

Vi delar inte dina uppgifter och tar bort dem när du så önskar.

Studierektorskonferenser

Två gånger per år bjuder Läkarförbundet in alla studierektorer i nätverket till en Studierektorskonferens. Konferenserna leds av ordförande i Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsdelegation (UFO).

Syftet med konferenserna är att sprida information och diskutera aktuella angelägenheter. Konferenserna ger också tillfälle till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Nästa konferens

Vårens studierektorskonferens äger rum den 23 mars 2023. Läs mer och anmäl dig här
Höstens studierektorskonferens äger rum i samband med Framtidens specialistläkare (FSL) i Malmö den 28 september 2023.

Föregående konferens

Höstens studierektorskonferens genomfördes digifysiskt med ett 50-tal av er på plats i Stockholm och med drygt 150 digitalt. Tillsammans täckte vi hela vårt avlånga land från norr till söder.

Vi började dagen med Sofia Karlsson som redovisade delar av den arbetsmiljöenkät som Läkarförbundet genomfört. Vi fortsatte förmiddagen fram till lunch med LIPUS. Eftermiddagen började med att vi fick ta del av den handledarsatsning för AT- och BT-läkare som Nationella vårdkompetensrådet ska genomföra.  Därefter fick vi lyssna på Region Stockholms och Region Skånes erfarenheter kring implementeringen av BT. Vi fick också möjlighet att lyssna och ställa frågor till BT-läkare från de båda regionerna. Sedan fick vi möjlighet att ge inspel till Socialstyrelsen som håller på att se över antagningskriterierna för SK-kurserna med anledning av ST 2021. Dagen avslutades med en uppdatering kring Ledarskaps-ST och den nationella modell för Ledarskaps-ST som förbundet tagit fram.

Kurser

 • Du kan hitta studierektorsutbildningar via LIPUS.
 • Kvalitetsgranskade studierektorsutbildningar
 • Kvalitetsgranskade handledarutbildningar
 • SPUR
 • Frågor och svar från Socialstyrelsen

För frågor om nätverket

 1. Matilda Fredholm
 2. Elin Johansson

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare