Hoppa till innehåll

Studierektorsnätverket

Läkarförbundet har ett nätverk för studierektorer. Du som är studierektor för AT, BT och/eller ST kan anmäla dig till nätverket. Du blir då inbjuden till de två årliga studierektorskonferenserna samt får information om andra aktiviteter.

Anmälan till nätverket

Vi delar inte dina uppgifter och tar bort dem när du så önskar.

Studierektorskonferenser

Två gånger per år bjuder Läkarförbundet in alla studierektorer i nätverket till en Studierektorskonferens. Konferenserna leds av ordförande i Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsdelegation (UFO).

Syftet med konferenserna är att sprida information och diskutera aktuella angelägenheter. Konferenserna ger också tillfälle till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Nästa konferens

Onsdag 18 september 2024 hålls Studierektorskonferensen digitalt.

Föregående konferens

Den första programpunkten hölls av Lipus som berättade att de numera även granskar utifrån ST 2021. Vi fick också ta del av resultaten från de senaste granskningarna. Därefter fick vi ta del av exempel från Region Stockholm om hur integrerade BT/ST-upplägg kan se ut i praktiken. Innan lunch berättade SYLF om vikten av standardisering vid kompetensbedömningar. Efter lunch fick deltagarna ställa frågor om BT till Socialstyrelsen. Dagen avslutades med en workshop, för de fysiska deltagarna, om utfasningen av AT samt utmaningar och lösningar kopplade till BT.  

För frågor om nätverket

  1. Jonas Lilleberg Eriksson
    Utredare
  2. Elin Johansson

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare