fbpx
Hoppa till innehåll

Just nu bygger vi om i Läkarförbundets webbnätverk vilket kan göra att vissa sidor ser lite märkliga ut. Vid frågor eller synpunkter, kontakta webbsupport@slf.se.

Bastjänstgöring, BT

Från och med 1 juli 2021 är bastjänstgöringen (BT) en del av specialiseringstjänstgöringen (ST). Bastjänstgöringen är en introduktionstjänstgöring som genomförs inom ramen för specialiseringstjänstgöringen.

Bastjänstgöringen sker efter att man erhållit läkarlegitimation och är en gemensam inledande del av specialiseringstjänstgöringen. Eftersom den 6-åriga läkarutbildningen är legitimationsgrundande kommer allmäntjänstgöringen (AT) på sikt att fasas ut.

Den tidigare ST-föreskriften (SOSFS 2015:8) gäller dock fortsatt och tills vidare för de läkare som har:

 • påbörjat sin ST före den 1 juli 2021
 • gjort eller kommer att göra AT för att erhålla läkarlegitimation.

Det nya ST-föreskriften (HSLF-FS 2021:8) gäller därmed initialt för utlandsutbildade läkare som:

 • har svensk läkarlegitimation och specialiserar sig i Sverige,
 • inte har gjort svensk AT
 • påbörjat sin svenska specialisering efter den 1 juli 2021.

Bastjänstgöringen är en klinisk tjänstgöring under handledning med fokus på färdighetsträning. Bastjänstgöringen kan ske separat eller inom ramen för en specialiseringstjänstgöring.

Läs mer om specialiseringstjänstgöringen här

Minimitiden för bastjänstgöringen är sex månader, men normtiden kommer i de flesta fall att vara 12 månader. Huvudregeln är att bastjänstgöringen ska vara en tidsbegränsad anställning på 12 månader med möjlighet till individuella avvikelser. Till exempel att genomföra bastjänstgöringen inom ramen för den övriga specialiseringstjänstgöringen som en tillsvidareanställd ST-läkare.

Det är Socialstyrelsen som utfärdar intyg om godkänd bastjänstgöring (baskompetensbevis).

Tillgodoräknanden och gränsfall kring halvårsskiftet 2021

Ikraftträdandet är denna gång inte kopplat till legitimationsdatum, utan till när specialiseringstjänstgöringen inleddes. Socialstyrelsens regelverk medger att relevant tjänstgöring som legitimerad läkare under handledning, det vill säga under ST-liknande former, kan komma att tillgodoräknas i en senare specialiseringstjänstgöring. I vissa fall kan därför läkare som påbörjat sin anställning som ST-läkare efter halvårsskiftet ändock gå på det äldre regelverket (SOSFS 2015:8) under förutsättning att specialiseringstjänstgöringen kan anses ha påbörjats före den 1 juli 2021.

Du måste således säkerställa med din handledare och verksamhetschef att startdatumet för din specialiseringstjänstgöring som ska anges i ansökan om specialistkompetensbevis är daterat innan den 1 juli 2021. Startdatumet ska anges i tjänsteförteckningen i ansökningsblanketten som du skickar in för att ansöka om ditt specialistkompetensbevis.

Blanketten finns på Socialstyrelsen webbplats.

Vanliga frågor om bastjänstgöring

BT infördes den 1 juli 2021.

Om du påbörjar din ST efter 1 juli 2021 och inte har gjort svensk AT för att få svensk läkarlegitimation kommer du att omfattas av det nya regelverket. Det innebär således att du behöver göra BT.

Du som har gjort motsvarande AT utomlands och påbörjar din ST efter 1 juli 2021 kommer att omfattas av det nya regelverket. Det innebär således att du behöver göra BT. Du kommer troligen kunna tillgodoräkna dig en del från tidigare tjänstgöring. Hur mycket du kan komma att kunna tillgodoräkna dig kommer att bedömas individuellt.

BT är en klinisk tjänstgöring under handledning med fokus på färdighetsträning. BT kan ske separat eller inom ramen för en ST.

Minimitiden för BT är sex månader, men normtiden kommer i de flesta fall att vara 12 månader. Huvudregeln är att BT ska vara en tidsbegränsad anställning på 12 månader med möjlighet till individuella avvikelser. Till exempel att genomföra BT inom ramen för övriga ST som en tillsvidareanställd ST-läkare.

BT delas in i följande block:

 • minst tre månader inom primärvård,
 • minst tre månader inom akut sjukvård och
 • i övrigt maximalt ytterligare två tjänstgöringsplaceringar inom specialiteter där läkaren har egna patientkontakter samt ansvar för utredning och behandling.

Syftet med BT är dels att öka den kliniska färdigheten, dels att på ett likvärdigt sätt introducera legitimerade läkare, oaktat utbildningsland, till den svenska hälso- och sjukvården.

Läs Socialstyrelsens föreskrifter om BT och ny ST hos Socialstyrelsen.

Du som har läkarlegitimation från ett annat land och påbörjar en ST i Sverige efter den 1 juli 2021 omfattas av det nya regelverket (HSLF-FS 2021:8). Det innebär att du behöver göra BT.  Du som har påbörjat din ST innan den 1 juli 2021 kommer att få slutföra din ST enligt det äldre regelverket (SOSFS 2015:8).

Du som har läkarexamen från ett annat land inom EU/EES till exempel från Danmark eller Polen kommer fortsatt ha möjlighet att göra AT i Sverige. De som gjort eller kommer att göra AT för att erhålla svensk läkarlegitimation kan fortsatt göra ST enligt det äldre regelverket (SOSFS 2915:8). Det innebär att du inte behöver göra BT för att få påbörja din ST.

BT ska endast genomföras en gång och behöver inte upprepas vid ytterligare specialisering.

Huvudregeln är att BT ska vara en tidsbegränsad anställning om 12 månader med möjlighet till individuella avvikelser. Till exempel att genomföra BT inom ramen för övriga ST som en tillsvidareanställd ST-läkare.

Anställningsformen för BT regleras i Läkaravtalet för region och kommun 2020-2024.

Du som har påbörjat din ST innan den 1 juli 2021, oaktat utbildningsland, kommer att få slutföra den enligt det äldre regelverket (SOSFS 2015:8). Det innebär att du inte behöver göra BT för att få slutföra din ST.

Du som har genomfört eller kommer att göra AT för att få svensk läkarlegitimation kan göra ST enligt det äldre regelverket (SOSFS 2015:8). Det innebär att du inte behöver göra BT för att få påbörja din ST.

Antalet BT-tjänster regleras regionalt och ska planeras utifrån det framtida behovet av specialistläkare.

Det finns idag inget slutdatum för när AT ska ha fasats ut. Läkarstudenter som påbörjat den nuvarande läkarutbildningen med krav på AT för läkarlegitimation kommer ha rätt att examineras inom ramen för det äldre programmet till och med 2029. Därför kommer AT och BT att samexistera under en lång tid framöver.

BT-tjänsterna kommer att annonseras på respektive regions webbplats. Du hittar en lista över samtliga regioner här.

Lönesättningen för BT-läkare kommer, precis som för övriga läkarlöner, att vara individuell. Läkarförbundet rekommenderar att lönenivån för BT-läkare är densamma som ingångslönen för en ST-läkare. Här hittar du aktuell lönestatistik.

Ikraftträdandet är denna gång inte kopplat till legitimationsdatum, utan till när ST inleddes. Socialstyrelsens regelverk medger att relevant tjänstgöring som legitimerad läkare under handledning, det vill säga under ST-liknande former, kan komma att tillgodoräknas i en senare ST. I vissa fall kan därför läkare som påbörjat sin anställning som ST-läkare efter halvårsskiftet ändock gå på det äldre regelverket (SOSFS 2015:8) under förutsättning att ST kan anses ha påbörjats före den 1 juli 2021.

Du måste således säkerställa med din handledare och verksamhetschef att startdatumet för din ST som ska anges i ansökan om specialistkompetensbevis är daterat innan den 1 juli 2021. Startdatumet ska anges i tjänsteförteckningen i ansökningsblanketten som du skickar in för att ansöka om ditt specialistkompetensbevis. Blanketten finns på Socialstyrelsen webbplats.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–13.00

Stängt följande datum: 14 oktober, 20-21 oktober, 25-26 oktober

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar