Hoppa till innehåll

Bastjänstgöring, BT

Från och med 1 juli 2021 är bastjänstgöringen (BT) en del av specialiseringstjänstgöringen (ST). Bastjänstgöringen är en introduktionstjänstgöring som genomförs inom ramen för specialiseringstjänstgöringen.

Bastjänstgöringen sker efter att man erhållit läkarlegitimation och är en inledande del av specialiseringstjänstgöringen. Eftersom den 6-åriga läkarutbildningen är legitimationsgrundande kommer allmäntjänstgöringen (AT) på sikt att fasas ut.

Den tidigare ST-föreskriften (SOSFS 2015:8) gäller dock fortsatt och tills vidare för de läkare som har:

  • gjort eller kommer att göra svensk AT för att erhålla läkarlegitimation,
  • påbörjat sin ST före den 1 juli 2021.

Det nya ST-föreskriften (HSLF-FS 2021:8) gäller därmed initialt för utlandsutbildade läkare som har svensk läkarlegitimation och vill specialisera sig i Sverige:

  • som inte har gjort svensk AT
  • som påbörjat sin svenska specialisering efter den 1 juli 2021.

Bastjänstgöringen är en klinisk tjänstgöring under handledning och klinisk instruktion med fokus på färdighetsträning. Bastjänstgöringen kan ske separat eller inom ramen för en specialiseringstjänstgöring.

Läs mer om specialiseringstjänstgöringen här

Minimitiden för bastjänstgöringen är sex månader, men normtiden kommer i de flesta fall att vara 12 månader. Huvudregeln är att bastjänstgöringen ska vara en tidsbegränsad anställning på 12 månader med möjlighet till individuella avvikelser. Till exempel att genomföra bastjänstgöringen inom ramen för den övriga specialiseringstjänstgöringen som en tillsvidareanställd ST-läkare.

Det är Socialstyrelsen som utfärdar intyg om godkänd bastjänstgöring (baskompetensbevis).

Tillgodoräknanden och gränsfall kring halvårsskiftet 2021

Ikraftträdandet är denna gång inte kopplat till legitimationsdatum, utan till när specialiseringstjänstgöringen inleddes. Socialstyrelsens regelverk medger att relevant tjänstgöring som legitimerad läkare under handledning, det vill säga under ST-liknande former, kan komma att tillgodoräknas i en senare specialiseringstjänstgöring. I vissa fall kan därför läkare som påbörjat sin anställning som ST-läkare efter halvårsskiftet ändock gå på det äldre regelverket (SOSFS 2015:8) under förutsättning att specialiseringstjänstgöringen kan anses ha påbörjats före den 1 juli 2021.

Du måste således säkerställa med din handledare och verksamhetschef att startdatumet för din specialiseringstjänstgöring som ska anges i ansökan om specialistkompetensbevis är daterat innan den 1 juli 2021. Startdatumet ska anges i tjänsteförteckningen i ansökningsblanketten som du skickar in för att ansöka om ditt specialistkompetensbevis.

Blanketten finns på Socialstyrelsen webbplats.

Vanliga frågor om bastjänstgöring

BT infördes den 1 juli 2021.

Om du inte gjort eller kommer att göra svensk AT eller om du inte påbörjat din ST innan 1 juli 2021 behöver du göra BT.

Bastjänstgöring (BT) är en klinisk tjänstgöring under handledning och instruktion med fokus på färdighetsträning. BT kan ske separat eller inom ramen för en ST.

Minimitiden för BT är sex månader, men normtiden kommer i de flesta fall att vara 12 månader.

Huvudregeln är att BT ska vara en tidsbegränsad anställning på 12 månader med möjlighet till individuella avvikelser. Till exempel att genomföra BT inom ramen för övriga ST, som en tillsvidareanställd ST-läkare.

BT delas in i följande block:

  • minst tre månader inom primärvård,
  • minst tre månader inom akut sjukvård och
  • i övrigt maximalt ytterligare två tjänstgöringsplaceringar inom specialiteter där läkaren har egna patientkontakter samt ansvar för utredning och behandling.

Syftet med BT är dels att öka den kliniska färdigheten, dels att på ett likvärdigt sätt introducera legitimerade läkare, oaktat utbildningsland, till svensk hälso- och sjukvård.

Läs Socialstyrelsens föreskrifter om BT och ny ST hos Socialstyrelsen (PDF)

Du som inte gjort eller kommer att göra svensk AT för att få svensk läkarlegitimation eller om du påbörjat din ST i Sverige efter den 1 juli 2021 omfattas du av det nya regelverket (HSLF-FS 2021:8). Det innebär att du behöver göra BT.

Du som har gjort eller kommer att göra svensk AT för att få svensk läkarlegitimation eller om du påbörjat din ST innan den 1 juli 2021 får göra och slutföra din ST enligt det äldre regelverket (SOSFS 2015:8).

Du som har läkarexamen från ett annat land inom EU/EES till exempel från Danmark eller Polen kommer fortsatt ha möjlighet att göra AT i Sverige.

BT ska endast genomföras en gång och behöver inte upprepas vid ytterligare specialisering.

Huvudregeln är att BT ska vara en tidsbegränsad anställning på 12 månader med möjlighet till individuella avvikelser. Till exempel att genomföra BT inom ramen för övriga ST, som en tillsvidareanställd ST-läkare.

Anställningsformen för BT regleras i Läkaravtalet för region och kommun 2020-2024.

Antalet BT-tjänster regleras regionalt och ska planeras utifrån det framtida behovet av specialistläkare. Enligt Läkarförbundets prognos kommer det att behövas cirka 700-800 BT-tjänster årligen kommande år.

Det finns idag inget slutdatum för när AT ska ha fasats ut. Läkarstudenter som påbörjat den nuvarande läkarutbildningen med krav på AT för läkarlegitimation har rätt att examineras inom ramen för det äldre programmet till och med 2029. Därför kommer AT och BT att samexistera under en lång tid framöver.

BT-tjänsterna annonseras på respektive regions webbplats. Du hittar en lista över samtliga regioner här.

Lönesättningen för BT-läkare är, precis som för övriga utbildningsläkare, individuell. Läkarförbundet rekommenderar dock att lönenivån för BT-läkare är densamma som ingångslönen för en ST-läkare. Här hittar du aktuell lönestatistik.

Ikraftträdandet är denna gång inte kopplat till legitimationsdatum, utan till när ST inleddes. Socialstyrelsens regelverk medger att relevant tjänstgöring som legitimerad läkare under handledning och instruktion, det vill säga under ST-liknande former, kan komma att tillgodoräknas i en senare ST, inklusive BT. I vissa fall kan därför en läkare som påbörjat sin anställning som ST-läkare efter halvårsskiftet ändock gå på det äldre regelverket (SOSFS 2015:8), under förutsättning att ST kan anses ha påbörjats före den 1 juli 2021.

Du måste således säkerställa med din handledare och verksamhetschef att startdatumet för din ST som ska anges i ansökan om specialistkompetensbevis är daterat till innan den 1 juli 2021. Startdatumet ska anges i tjänsteförteckningen i ansökningsblanketten som du skickar in till Socialstyrelsen för att ansöka om ditt specialistkompetensbevis. Blanketten finns på Socialstyrelsen webbplats.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–13.00

5 juni stängt
6 juni stängt
12 juni stänger vi kl 12.00
20 juni stänger vi kl 12.00
23 juni stängt

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare