Hoppa till innehåll

Pension för förenade anställningar

Det finns en pensionsöverenskommelse för läkare med förenade anställningar (med statlig anställning som lärare förenat med kliniska uppgifter inom regionen).

Universiteten och landstingen (regioner) kom 2005 överens om hur pensionskostnaden ska fördelas vid sådana anställningar. För att omfattas måste du ha förenad anställning (kombinationsanställning).

Det statliga pensionsavtalet PA 16 tillämpas. Pensionsgrundande lön är den statliga grundlönen samt det överläkararvode som regionen betalar –jourersättning eller chefstillägg från regionen ingår inte i pensionsunderlaget.

Delpension Som statligt anställd (förenad anställning) kan du få lönekompensation vid minskad sysselsättning från 61 års ålder genom att sluta avtal om delpension med arbetsgivaren. Man måste arbeta minst 50 procent. Förmånen är 60 procent av lönebortfallet.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se