fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

  • Vid sjukdom: Lön med sjukavdrag från arbetsgivaren och eventuell sjukpension vid sjukersättning från försäkringskassan.
  • PSA vid arbetsskada (AFA Försäkring)
  • TGL-S vid dödsfall

Mer information om sjukpension och TGL-S

Mer information om arbetsskada

Försäkringarnas innehåll i korthet:

Vid sjukdom

Om du blir sjuk i statlig anställning får du fortsatt lön, men med så kallad sjukavdrag per arbetsdag.

Vid sjukdom eller arbetsskada finns olika ersättningar att få. Hur ser villkoren ut?

Om du beviljas hel sjukersättning från Försäkringskassan och din anställning upphör, kan du få sjukpension från din arbetsgivare. Om du får partiell sjukersättning kan du få så kallad tillfällig sjukpension från arbetsgivaren.

PSA – vid arbetsskada
PSA betyder ”Avtal om ersättning vid personskada”. PSA gäller från första arbetsdagen och så länge anställningen pågår.

Med arbetsskada menas en skada eller sjukdom på grund av olycksfall i arbetet, färdolycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet (arbetssjukdom). Även vissa smittsamma sjukdomar kan bedömas som arbetsskada.

Det finns visst efterskydd som kan ge ersättning om arbetssjukdom visar sig efter att anställningen upphört.

Vid färdolycksfall träder normalt trafikförsäkring in i stället.

Vid dödsfall kan ersättning till efterlevande bli aktuell.

Du ska anmäla skadan till AFA Försäkring.

TGL-S – vid dödsfall
Försäkringen är kopplad till anställningen och gäller normalt till 65 års ålder. Den kan gälla under längre tid om du arbetar efter 65 års ålder.

Ersättning kan ges till vissa efterlevande i form av begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp till barn under 21 år. Nivån på ersättningen baseras på den avlidnes ålder och sysselsättningsgrad. Särskilt förmånstagarförordnande kan skrivas.

Skydd till efterlevande kan även finnas genom tjänstepensionen PA 03, se vår information om tjänstepensioner.

Det finns även en ”makeförsäkring” som innebär att den försäkrade kan få ersättning från sin egen TGL-S om maken/makan avlider och saknar sådan försäkring genom sin anställning.

Har du flera arbetsgivare?
Om du blir sjuk kan den sammanlagda ersättningen bli lägre om du har flera deltider än om du har en heltidstjänst. Även din framtida pension riskerar att bli lägre om du har flera deltider.

Kollektivavtalen ger mer
Försäkringskassan ger ersättning för inkomster upp till en viss nivå, det så kallade taket. För den inkomst som är högre än taket kan kollektivavtalen komplettera ersättningen från Försäkringskassan. Genom kollektivavtalen på statliga sektorn får du kompletterande ersättning vid sjukfrånvaro – både för den del av inkomsten som ligger under taket och för den del som ligger över. Ersättningen är högre för den del av inkomsten som ligger över taket som du inte får någon ersättning från Försäkringskassan för.

Deltidslöner från olika sektorer räknas inte ihop
Om du har en deltidsanställning inom staten och samtidigt en inom kommun/landsting eller privat, så beräknas förmånerna enligt respektive kollektivavtals bestämmelser – var för sig. Det betyder att om du har en sammanlagd lön från båda anställningarna som når över taken, kan ersättning och pension bli lägre, än om du tjänar motsvarande lön i en anställning.

Bli medlem och få den bästa rådgivningen om lön och arbetsliv

När vi är många och samlade ökar våra möjligheter att forma framtidens hälso- och sjukvård.

Bli medlem idag!

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem