fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1

Svara på löneenkäten!

Var med och gör skillnad. Ju fler som svarar desto bättre lönestatistik för alla medlemmar. Om du fått din lön reviderad efter lönerevisionen 2020 – uppdatera med din nya lön!
SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1
Svara på löneenkäten!
Läs mer
  • Reglerna är olika för kommun/regions-, stats- och privatanställda.
  • Mer än en anställning ger sämre förmåner vid sjukdom och föräldraledighet.
  • Tjänstledighet för att prova annan anställning kräver arbetsgivarens godkännande – det är ingen lagstadgad rättighet. Det statliga kollektivavtalet ger dock rätt till ledighet.
  • Säg inte upp dig eller begär tjänstledigt innan din nya anställning är klar. Du har inte rätt att gå tillbaka om du ångrar dig.
  • Undersök vilka försäkringar du omfattas av (sjuk- och arbetsskadeförsäkring, efterlevandeskydd och tjänstepensionsinbetalningar vid sjukdom).

Förmåner vid sjukdom och föräldraledighet

Enligt Läkarförbundets kollektivavtal får kommunalt och statligt anställda utfyllnadslön utöver den allmänna försäkringens förmånstak vid sjukdom och föräldraledighet. Privat anställda får också utfyllnadslön vid sjukdom, men har sämre föräldraledighetsförmåner.

Är man anställd hos två olika arbetsgivare läggs inte inkomsterna ihop vid beräkningen, och utfyllnadslönen från respektive arbetsgivare blir mindre eller uteblir.

Kombinationsanställda vid universitet och sjukvårdshuvudman har speciella regler.

Semesterdagar påverkas av deltid

Deltid och heltid ger lika många semesterdagar – men en deltidsarbetandes semester förbrukar också lika många dagar som en heltidsarbetandes. Den som arbetar deltid ska inte kunna få längre semester än den som arbetar heltid.

Om du säger upp dig

Enligt Läkarförbundets kollektivavtal gäller en månads uppsägningstid vid anställningstid mindre än ett år, annars tre månader för kommunalt och privat anställda respektive två månader för statligt anställda.

Separata anställningar och egna sidoverksamheter bör åtas i samråd med arbetsgivaren, som annars kan förbjuda dem på vissa grunder. Vad gäller i olika sektorer?

Bisysslor är ingen rättighet för offentliganställda, utan kräver samförstånd med arbetsgivaren. Om de anses konkurrerande, förtroendeskadliga eller hindrande för arbetsuppgifterna kan de förbjudas – och bara skäl på förtroendeskadlighetsgrund (som regleras i lagen om offentlig anställning) kan prövas rättsligt i efterhand.

Olika sektorer

Landstingsanställda är skyldiga att på eget initiativ anmäla bisysslor till arbetsgivaren. Arbetsgivaren bör informera om detta minst en gång per år, i samband med utvecklingssamtalet.

Statsanställda ska anmäla bisysslor på begäran. (Högskolelärare har särskilda regler.)

Den privata sektorn tenderar att av konkurrensskäl ha en striktare syn på bisysslor, och enligt kollektivavtalen krävs samråd i förväg.

Kom överens i förväg

I praktiken är det lämpligt att oavsett skyldighet informera och komma överens i förväg. Nya modeller för vårdval och organisering av öppenvården kan öppna för fler överenskommelser med enskilda läkare.

Att ha flera arbetsgivare kan påverka pensionen negativt – och landsting, stat och privat verksamhet har olika regler. Hur hanterar man det?

Anställningar hos olika huvudmän berörs av flera bestämmelser parallellt. Förmånerna beräknas var för sig, på lönen i respektive anställning och enligt respektive kollektivavtal. Den sammanlagda pensionen kan bli lägre än om man haft motsvarande lön i samma anställning.

Att tänka på

  • Försök nå överenskommelser med arbetsgivarna
  • Den bästa lösningen för att arbeta hos flera arbetsgivare parallellt är att ha anställning hos en och bli utlånad till en annan
  • Det är bäst att ha en enda arbetsgivare de år den förmånsbaserade ålderspensionen beräknas (KAP-KL inom landsting, PA 16 avdelning 2 inom staten)

Mer information

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.