Hoppa till innehåll

Olika regler vid flera anställningar

Har man flera anställningar eller bisysslor påverkas förmåner och villkor. Vad måste man tänka på?
  • Reglerna är olika för kommun/regions-, stats- och privatanställda.
  • Mer än en anställning ger sämre förmåner vid sjukdom och föräldraledighet.
  • Tjänstledighet för att prova annan anställning kräver arbetsgivarens godkännande – det är ingen lagstadgad rättighet. Det statliga kollektivavtalet ger dock rätt till ledighet.
  • Säg inte upp dig eller begär tjänstledigt innan din nya anställning är klar. Du har inte rätt att gå tillbaka om du ångrar dig.
  • Undersök vilka försäkringar du omfattas av (sjuk- och arbetsskadeförsäkring, efterlevandeskydd och tjänstepensionsinbetalningar vid sjukdom).

Förmåner vid sjukdom och föräldraledighet

Enligt Läkarförbundets kollektivavtal får kommunalt och statligt anställda utfyllnadslön utöver den allmänna försäkringens förmånstak vid sjukdom och föräldraledighet. Privat anställda får också utfyllnadslön vid sjukdom, men har sämre föräldraledighetsförmåner.

Är man anställd hos två olika arbetsgivare läggs inte inkomsterna ihop vid beräkningen, och utfyllnadslönen från respektive arbetsgivare blir mindre eller uteblir.

Kombinationsanställda vid universitet och sjukvårdshuvudman har speciella regler.

Semesterdagar påverkas av deltid

Deltid och heltid ger lika många semesterdagar – men en deltidsarbetandes semester förbrukar också lika många dagar som en heltidsarbetandes. Den som arbetar deltid ska inte kunna få längre semester än den som arbetar heltid.

Om du säger upp dig

Enligt Läkarförbundets kollektivavtal gäller en månads uppsägningstid vid anställningstid mindre än ett år, annars tre månader för kommunalt och privat anställda respektive två månader för statligt anställda.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare