fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

  • Reglerna är olika för kommun/regions-, stats- och privatanställda.
  • Mer än en anställning ger sämre förmåner vid sjukdom och föräldraledighet.
  • Tjänstledighet för att prova annan anställning kräver arbetsgivarens godkännande – det är ingen lagstadgad rättighet. Det statliga kollektivavtalet ger dock rätt till ledighet.
  • Säg inte upp dig eller begär tjänstledigt innan din nya anställning är klar. Du har inte rätt att gå tillbaka om du ångrar dig.
  • Undersök vilka försäkringar du omfattas av (sjuk- och arbetsskadeförsäkring, efterlevandeskydd och tjänstepensionsinbetalningar vid sjukdom).

Förmåner vid sjukdom och föräldraledighet

Enligt Läkarförbundets kollektivavtal får kommunalt och statligt anställda utfyllnadslön utöver den allmänna försäkringens förmånstak vid sjukdom och föräldraledighet. Privat anställda får också utfyllnadslön vid sjukdom, men har sämre föräldraledighetsförmåner.

Är man anställd hos två olika arbetsgivare läggs inte inkomsterna ihop vid beräkningen, och utfyllnadslönen från respektive arbetsgivare blir mindre eller uteblir.

Kombinationsanställda vid universitet och sjukvårdshuvudman har speciella regler.

Semesterdagar påverkas av deltid

Deltid och heltid ger lika många semesterdagar – men en deltidsarbetandes semester förbrukar också lika många dagar som en heltidsarbetandes. Den som arbetar deltid ska inte kunna få längre semester än den som arbetar heltid.

Om du säger upp dig

Enligt Läkarförbundets kollektivavtal gäller en månads uppsägningstid vid anställningstid mindre än ett år, annars tre månader för kommunalt och privat anställda respektive två månader för statligt anställda.

Separata anställningar och egna sidoverksamheter bör åtas i samråd med arbetsgivaren, som annars kan förbjuda dem på vissa grunder. Vad gäller i olika sektorer?

Bisysslor är ingen rättighet för offentliganställda, utan kräver samförstånd med arbetsgivaren. Om de anses konkurrerande, förtroendeskadliga eller hindrande för arbetsuppgifterna kan de förbjudas – och bara skäl på förtroendeskadlighetsgrund (som regleras i lagen om offentlig anställning) kan prövas rättsligt i efterhand.

Olika sektorer

Landstingsanställda är skyldiga att på eget initiativ anmäla bisysslor till arbetsgivaren. Arbetsgivaren bör informera om detta minst en gång per år, i samband med utvecklingssamtalet.

Statsanställda ska anmäla bisysslor på begäran. (Högskolelärare har särskilda regler.)

Den privata sektorn tenderar att av konkurrensskäl ha en striktare syn på bisysslor, och enligt kollektivavtalen krävs samråd i förväg.

Kom överens i förväg

I praktiken är det lämpligt att oavsett skyldighet informera och komma överens i förväg. Nya modeller för vårdval och organisering av öppenvården kan öppna för fler överenskommelser med enskilda läkare.

Att ha flera arbetsgivare kan påverka pensionen negativt – och landsting, stat och privat verksamhet har olika regler. Hur hanterar man det?

Anställningar hos olika huvudmän berörs av flera bestämmelser parallellt. Förmånerna beräknas var för sig, på lönen i respektive anställning och enligt respektive kollektivavtal. Den sammanlagda pensionen kan bli lägre än om man haft motsvarande lön i samma anställning.

Att tänka på

  • Försök nå överenskommelser med arbetsgivarna
  • Den bästa lösningen för att arbeta hos flera arbetsgivare parallellt är att ha anställning hos en och bli utlånad till en annan
  • Det är bäst att ha en enda arbetsgivare de år den förmånsbaserade ålderspensionen beräknas (KAP-KL inom landsting, PA 16 avdelning 2 inom staten)

Mer information

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem