Hoppa till innehåll

Omställningsavtal

Omställningsavtalet KOM-KR gäller för anställda inom regioner och kommuner. Avtalet ger anställda inom sektorn kompetensutveckling och omställning i arbetslivet.

En person som omfattas av avtalet har möjlighet att få den utbildning eller kompetensutveckling som krävs för att möta utvecklingen inom sitt yrkesområde eller utbildas till ett annat yrke om förändringar inom sektorn kräver det – s.k. förebyggande insatser. Den som blir arbetslös har möjligheter till aktiva omställningsinsatser och ekonomiska förmåner för en tryggare omställning till ett nytt arbete.

KOM-KR:s förebyggande insatser omfattar även visstidsanställda och sjukskrivna. Avtalet har förhandlats fram av parterna i sektorn och från den 1 oktober är omställningsavtalet KOM-KR både bättre och mer omfattande än tidigare.

  • Som tidigare innehåller avtalet förebyggande insatser som handlar om att möta framtida kompetensbehov och minimera riskerna för arbetsbrist
  • Tre kollektivavtalade studiestöd med ekonomiska förmåner införs
  • Avtalet anpassas så att Omställningsfonden blir en registrerad omställningsfond
  • Individuellt grundläggande stöd i form av vägledning och rådgivning införs
  • Kortvarigt studiestöd – ersätter del av inkomst upp till en vecka
  • Kompletterande studiestöd – ersätter del av inkomstbortfall om du beviljats omställningsstudiestöd från CSN (två terminer/44 veckor) 
  • Förlängt studiestöd – tillsvidareanställd som använt kompletterande studiestöd (1-4 terminer)

Omställning privat sektor

Omställning statlig sektor

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare