Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Förberedelser inför utlandsjobb

Försäkringar, avtal, behörigheter – vad behöver man förbereda inför anställning som läkare utomlands? Här hittar du Läkarförbundets checklista för dig som ska arbeta utomlands som läkare.
Checklista för dig som ska arbeta utomlands som läkare.

Följ stegen för i vår checklista för dig som ska arbeta utomlands som läkare för en säkrare anställning. Ett skriftligt och detaljerat kontrakt är grunden – det är alltid svårare att reglera förhållandena i efterhand. Planerar du arbeta utanför Norden är arbetsrätten inte lik den svenska. I stället för lagar och kollektivavtal måste du oftast själv förhandla om löner och anställningsvillkor. 

Kontakta Läkarförbundet i arbetslandet 

Kontaktuppgifter till de flesta internationella läkarförbunden hittar du på World Medical Associations hemsida.

De kan hjälpa dig med följande information: 

 • Förväntas man själv teckna ansvarsförsäkring? 
 • Hur ser villkoren ut för lön, semester, pension, föräldraledighet, hemresor, sjukvård och arbetstider? 
 • Om du vill göra en AT eller ST utomlands som leder till att du får ut legitimation eller specialistbevis i värdlandet – vilka nationella krav ställs för detta?  
 • Hur ser arbetslandets skatteregler ut? 
 • Var hittar man platsannonser? 
 • Hur får man legitimation/behörighet att arbeta som läkare? 

Se över dina försäkringar innan du åker 

Kontakta Försäkringskassan. Om du har rätt till förmåner under en utlandsvistelse beror på anledningen till den och hur länge du planerar att stanna. När skälet är arbete beror det på vilket land det gäller och för hur länge.  Om du är utsänd av ett svenskt företag eller om du är lokalanställd påverkar också. 

När det gäller socialförsäkring är följande frågor mest aktuella: 

 • Vem är försäkrad och i vilket land? (Både den som arbetar och övriga familjemedlemmar som antingen stannar kvar i hemlandet eller följer med.) 
 • Vilka socialförsäkringsförmåner är man berättigad till – föräldrapenning, barnbidrag, arbetsskadeersättning, pensionspoäng etc?  
 • Vad kostar försäkringen, dvs. vilka avgifter är det för arbetsgivaren och den anställde? Hur beräknas de och vad ingår i underlaget?  
 • Vem ska betala avgifterna – både arbetsgivaren och den anställde eller bara den ena? Krävs det någon form av registrering? 

Undersök om det finns något socialförsäkringsavtal mellan Sverige och arbetslandet. Inom EU-området finns bestämmelser om vilket lands socialförsäkring som skall gälla i olika fall och ett antal länder har socialkonventioner som reglerar dessa frågor. Utanför EU är det framförallt konventionerna med USA och Kanada som är aktuella. 

Har du planerat för att make/maka ska få föräldrapenning under vistelsetiden är det viktigt att förvissa sig om att både Sverige och arbetslandet medger detta. 

Privata försäkringar 

De försäkringar du har i Sverige (som hem-, liv-, olycksfalls- och sjukförsäkringar) kanske inte gäller i utlandet – eller bara en kortare tid. Ta kontakt med dina försäkringsbolag och undersök vilket skydd du har, och hur det kan utvecklas. 

Se över din arbetslöshetsförsäkring 

Om du blir arbetslös när du är utomlands och flyttar hem igen, har du ingen automatisk rätt till svensk a-kassa även om du betalat till den under utlandsvistelsen. Ta kontakt med AEA-utland  redan när du funderar på att flytta. De kan berätta hur arbetslöshetssystemet ser ut inom och utom EU, hur du bör agera för att få så bra förutsättningar som möjligt och i vilken omfattning du behöver betala a-kasseavgift i Sverige. 

Den kompletterande inkomstförsäkringen som du har genom ditt medlemskap i Läkarförbundet följer i stort a-kassans beslut. Har du frågor kan du kontakta försäkringens kundservice.

Intyg från Socialstyrelsen 

För att få erkännande för ditt yrke i arbetslandet kan du behöva vissa intyg som Socialstyrelsen utfärdar. 

Anställning i Sverige – utlandstraktamente 

Om du har kvar din anställning hos en svensk arbetsgivare kan du få traktamente. Det högsta skattefria traktamentet för ett visst land kallas normalbelopp. De tas fram för att bestämma traktamenten inom statlig sektor, och brukar även användas som utgångspunkt för utrikestraktamenten av privata arbetsgivare. En lista över normalbeloppen hittar du på skatteverket.se under sökordet Utlandstraktamenten. Får du ett högre traktamente än normalbeloppet blir du inkomstbeskattad på mellanskillnaden. 

Kontakta Skatteverket 

Anmäl flytten till Skatteverket (blankett SKV 7665) en vecka före utresan om du planerar att bo utomlands ett år eller mer (eller bestämmer dig för att förlänga en kortare vistelse till ett år eller mer). 

Om du bor utomlands kortare tid än ett år är det också bra att att kontakta Skatteverket, så att du inte av misstag blir avregistrerad från folkbokföringen – då hamnar du utanför svensk socialförsäkring. Meddela att du ska bo utomlands kortare tid än ett år och att du inte vill bli avregistrerad. Ska du vara borta mer än ett år blir du avregistrerad från och med utresedagen och betraktas som emigrerad. 

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare