Hoppa till innehåll

Inkomstförsäkring och a-kassa

Om du tillfälligt blir arbetslös drabbas din privatekonomi direkt. Sveriges läkarförbunds inkomstförsäkring ger dig som medlem trygghet om du skulle bli arbetslös under en period.

Inkomstförsäkring a-kassa

Inkomstförsäkring för medlemmar

För yrkesverksamma medlemmar i Läkarförbundet ingår en inkomstförsäkring. För att försäkringen ska gälla måste du också vara medlem i Akademikernas a-kassa. Du är inte automatiskt medlem i Akademikernas a-kassa genom Läkarförbundet utan måste själv ansöka om medlemskap.

Inkomstförsäkringen ger, tillsammans med a-kassan, upp till 80% av lönen upp till 100 000 kronor i månaden under maximalt 6 månader.

Gå med i Akademikernas a-kassa för att ta del av försäkringen

Läkarförbundets inkomstförsäkring gäller om du också är medlem i Akademikernas a-kassa. Medlemskapet kostar 130 kronor per månad. Du måste själv ansöka om medlemskap.

Medlem i Akademikernas a-kassa utan inkomstförsäkringen genom Läkarförbundet kan maximalt få 26 400 kr per månad i ersättning. Med varken a-kassa eller inkomstförsäkring kan du ha rätt till grundersättning från a-kassan.

Har du frågor om inkomstförsäkringen? Kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning på telefon 08-790 35 10 eller skicka en e-post till medlemsradgivningen@slf.se

Nya regler i LAS ökar behovet att försäkra din lön

Lagen om anställningsskydd, LAS, reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Den nya lagstiftningen ökar behovet av att försäkra din lön.

En av de större förändringarna i arbetsrätten innebär att du vid en uppsägning, som du eller Läkarförbundet anser vara inkorrekt, inte längre har möjligheten att ha kvar din anställning fram tills tvisten slutligen är löst. Du blir då helt beroende av a-kassan och inkomstförsäkringen för din försörjning efter uppsägningstiden, som normalt är tre månader.

De nya reglerna för LAS träder i kraft den 30 juni och tillämpas från 1 oktober. Tvister mellan dig och arbetsgivaren som uppstår mellan 1 juli och 30 september hanteras enligt övergångsregler. Från och med 1 oktober så gäller de nya LAS reglerna för alla arbetsrättsliga tvister.

Läs mer om vad nya LAS innebär för dig

Frågor och svar

För att du ska kunna ta del av inkomstförsäkringen via ditt medlemskap i Läkarförbundet behöver du även vara medlem i Akademikernas a-kassa. Du måste också ha varit medlem i Läkarförbundet i minst 12 månader.

Inkomstförsäkringen ger tillsammans med a-kassan, upp till 80 % av lönen upp till 100 000 kronor i månaden, under maximalt 6 månader.

Inkomstförsäkringen för Läkarförbundets medlemmar är framtagen i samarbete med Saco Folksam Försäkrings, ett försäkringsföretag som tillhandahåller inkomstförsäkringar för medlemmar i ett Saco-förbund. Läs mer om inkomstförsäkringen.

Ja, om du är medlem i a-kassan. Kontrollera ditt medlemskap hos Akademikernas a-kassa.

Du kan kontrollera om du är medlem i AEA här.

 

Inkomstförsäkringen för Läkarförbundets medlemmar är framtagen i samarbete med Saco Folksam Försäkring AB, ett försäkringsföretag som tillhandahåller inkomstförsäkringar för medlemmar i ett Saco-förbund.

Tilläggsförsäkring

Du kan komplettera den gemensamma inkomstförsäkringen med frivilliga tilläggsförsäkringar.

Tilläggsförsäkring tid ger dig ytterligare 180 ersättningsdagar utöver de 120 ersättningsdagar som du har i den gemensamma försäkringen via ditt förbund.

Tilläggsförsäkring lön höjer taket i den gemensamma försäkringen med upp till 60 000 kronor per månad.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar