fbpx
Hoppa till innehåll

Individuellt stöd

Har din arbetsgivare brutit mot kollektivavtalet, någon arbetsrättslig lag eller har det uppstått en arbetsrättslig tvist som ni inte kan lösa? Som yrkesverksam medlem i Läkarförbundet kan du i vissa situationer få juridiskt stöd eller rättshjälp.

Läkarförbundets förbundsjurister kan driva frågor gällande exempelvis arbetsrättsliga tvister som behöver gå till domstol för våra medlemmar. För att få individuellt stöd måste du varit yrkesverksam medlem i Läkarförbundet i minst sex månader. Om du avslutar ditt medlemskap förlorar du tillgången till vår individuella förhandlingshjälp. Om du efter utträdet behöver hjälp och blir medlem igen, råder det sex månaders karenstid innan du på nytt kan få individuellt fackligt stöd.

Som medlem kan också få fackligt stöd i form av förhandlingshjälp från din lokalförening samt av Läkarförbundets centrala ombudsmän och förbundsjurister.

Har du frågor, kontakta oss på 08-790 35 10 eller via medlemsradgivningen@slf.se.

Facklig rättshjälp

Att få facklig rättshjälp handlar om att ha en kvalificerad förbundsjurist vid sin sida om man får juridiska problem som rör arbetssituationen, exempelvis om du blivit felaktigt uppsagd, skadat dig eller att inte fått ut din lön. Du kan även få rättshjälp vid tvister med Försäkringskassan, exempelvis i arbetsskadeärenden. Den fackliga rättshjälpen är unik i ditt fackliga medlemskap då den inte omfattas av den egna hemförsäkringen.

Förbundet beslutar

Om en arbetsrättslig tvist med din arbetsgivare inte går att lösa vid förhandlingar kan förbundet centralt besluta om du ska få ditt ärende prövat vid domstol. Förutsättningarna att nå framgång i en domstolsprocess påverkar din möjlighet att få rättshjälp. En prövning sker i varje enskilt ärende utifrån de riktlinjer för rättshjälp som är fastställda av Läkarförbundets förbundsstyrelse. Om Läkarförbundet prövat ditt ärende och kommit fram till att förutsättningar finns för att driva det i en domstolsprocess, innebär det att förbundet betalar samtliga rättegångskostnaderna i målet. Som medlem behöver du inte själv betala något, men måste också varit yrkesverksam medlem oavbrutet i minst sex månader.

Behov av AT-tjänster

Inte medlem än?

Bli medlem i Sveriges läkarförbund idag.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar