Hoppa till innehåll

Försäkringar

Du som är medlem i Läkarförbundet kan teckna fördelaktiga försäkringar särskilt framtagna för dig som läkare eller läkarstudent. Försäkringarna erbjuds i samarbete med Folksam.

Kontakta Folksam på 0771-950 950 om du har frågor, och du kan alltid ta del av mer information på Folksams webbplats.

Kostnadsfri digital pensions- och försäkringsrådgivning

Som medlem i Läkarförbundet kan du få digital rådgivning med Folksam. Ett enkelt sätt att få hjälp med dina frågor kring försäkring och trygghet. Boka in en timmes digital pensions- och försäkringsrådgivning i bokningskalendern nedan med Folksams certifierade kundrådgivare.

Läs mer och boka tid i bokningskalendern för medlemmar i Läkarförbundet

Förmånlig juristförsäkring

Som medlem i Läkarförbundet kan du teckna en juristförsäkring till rabatterat pris.

Separation, arvstvister och nya familjer. När livets stora händelser inträffar är det viktigt att det blir rätt. Med 15 timmars individuell juridisk rådgivning per år för 45 kronor i månaden för ordinarie medlem och 40 kronor i månaden om du är student, kan du få juridisk hjälp i viktiga frågor till en bråkdel av vad det annars skulle kosta.

En jurist kan ge svar på frågor som rör testamenten, bouppteckningar, skilsmässa, tvister i samband med köp av varor eller tjänster, skadestånd, skulder med mera. Försäkringen innehåller även rättsskydd, hjälp vid ID-stöld och Må-bra-rådgivning.

Frågor? Kontakta Folksams kundservice på 0771-950 950.

Läs mer och teckna försäkringen på Folksams webbplats

Förbättrat skydd mot våld i nära relationer

Från 1 juli 2021 har skyddet i hemförsäkringen förbättrats genom att även innefatta ett ekonomiskt stöd för att täcka akuta merkostnader för skyddsboende eller resor när man tvingas fly sitt gemensamma hem. Folksam och Läkarförbundet förbättrar också för dem som utsätts för upprepat våld i hemmet genom att lämna överfallsersättning vid grov frids- och grov kvinnofridskränkning. Skyddet är till för alla utsatta personer i ett hushåll. Läs mer på Folksams webbplats.

Premiejämförelse – medlem i Sveriges läkarförbund och icke-medlem

Vad sparar du som medlem genom att teckna försäkringar hos Folksam via ditt medlemskap i Läkarförbundet? Nedan kan du se en premiejämförelse* från 2021. Exemplet gäller medlem som är född 1976, har ett barn född 2011 som har valt att teckna följande försäkringar:

Om en läkare inte är medlem i Sveriges läkarförbund har den inte rätt att teckna förbundets medlemsförsäkringar hos Folksam. Livförsäkring, olycksfallsförsäkring, hemförsäkring, yrkesförsäkring och barnförsäkring kan du teckna individuellt, men mot en annan premie.

*Premien för försäkringarna varierar beroende på medlemmens ålder och för hemförsäkringen påverkas premien även av flera andra faktorer.

Fler förmånliga försäkringar

 

Sveriges läkarförbunds inkomstförsäkring ger dig som medlem trygghet om du skulle bli arbetslös under en period. Ingår i medlemskapet i Läkarförbundet, men du måste också gå med i Akademikernas a-kassa (AEA)

Läs mer om Inkomstförsäkring

Samhällets skydd vid dödsfall är begränsat. Det kan därför vara nödvändigt att förstärka skyddet så att familjen till exempel ska ha råd att bo kvar i villan eller bostadsrätten om du dör. Ingår i starterbjudandet*.

Läs mer om Livförsäkring

Sjukdom eller ett olycksfall kan drabba vem som helst. En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar ekonomin så mycket, men om sjukskrivningen blir långvarig kan det bli mer kännbart. Därför är det bra med den trygghet som Sjukkapitalförsäkring kan erbjuda. Ingår i starterbjudandet*.

Läs mer om Sjukkapitalförsäkring

Sjukdom eller ett olycksfall kan drabba vem som helst. En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar ekonomin så mycket, men om sjukskrivningen blir långvarig kan det bli mer kännbart. Ingår i starterbjudandet*.

Läs mer om Sjukförsäkring

Trots alla skaderisker på jobbet, är det när man är ledig som de flesta olyckor sker. Olycksfallsförsäkringen lämnar ersättning för mindre och större olyckor. Ingår i starterbjudandet*.

Läs mer om Olycksfallsförsäkring

Du är värd riktigt bra försäkringar. Därför har vi tillsammans med Läkarförbundet tagit fram en bra och prisvärd medlemsförsäkring som är både mer omfattande och som är skräddarsydd utifrån din yrkesverksamhet. Ingår i starterbjudandet*.

Läs mer om Yrkesförsäkring

I olika åldrar och familjesituationer behöver man kunna kompensera sig för förlorad inkomst eller större kostnader som tillfälligt kan uppstå – oavsett vad man drabbas av. Därför är det bra att skaffa sig den trygghet som Diagnosförsäkring kan erbjuda. Ingår i starterbjudandet*.

Läs mer om Diagnosförsäkring

I ditt medlemskap har du tillgång till en av marknadens bästa hemförsäkringar – till ett mycket bra pris. Dessutom kan du skräddarsy försäkringen efter eget behov genom att uppgradera och välja tillägg.

Läs mer om Hemförsäkring

Om du är medlem i ett fackförbund eller en organisation har du möjlighet att välja Medlemsbarn – en bra barnförsäkring med mycket innehåll. Försäkringen kan fås utan hälsoprövning.

Läs mer om Medlemsbarn

Praktikförsäkring är speciellt anpassad för läkare som är företagare med egen praktik. Försäkringen är uppbyggd som ett grundpaket och kan enkelt byggas på med tilläggsförsäkringar efter behov.

Läs mer om Praktikförsäkring

*Som ny medlem i Sveriges Läkarförbund får du ett starterbjudande med ett antal utvalda försäkringar. Ett erbjudande som tagits fram mellan Folksam och Läkarförbundet. Efter tre månader kan du köpa försäkringarna du behöver till ett extra förmånligt medlemspris.

Läs mer och teckna på Folksams webbplats

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar