Hoppa till innehåll

Uppdraget som förtroendevald

De fackligt förtroendevalda är kollegornas representant i relationen med arbetsgivaren. Vad innehåller uppdraget?

I det fackliga uppdraget företräder du medlemmarna och bevakar deras intressen och rättigheter gentemot arbetsgivarna. Ibland  kollektivet och ibland enskilda individer. Man är en kunskapsresurs, en viktig kugge i verksamhetens utveckling och en tillgång för både medlemmar och arbetsgivare. För individen är det kompetensutvecklande och en skola i ledarskap.

Din plats i organisationen

Lokalföreningarna är Läkarförbundets kontaktytor mot medlemmar runtom i landet, och de parter som tecknar lokala kollektivavtal. De fördelar uppgifterna och ansvaret på olika uppdrag, och utser förtroendevalda som deltar i fackliga möten och sköter lokala förhandlingar.

Lokalföreningens styrelse organiserar och kommunicerar arbetet. Det är styrelsen som tecknar firma, ansvarar för ekonomisk redovisning, och sköter dokumentation och administration. Ansvaret fördelas på olika roller.

Ny förtroendevald

Som ny förtroendevald är det viktigt att få utbildning i fackliga frågor – det arrangeras varje år av Förbundskansliet, och kan även ges av Lokalföreningen. Underrätta arbetsgivaren om uppdraget – då omfattas du av förtroendemannalagens (Lag 1974:358) regler och skydd.

Facklig utbildning

Uppdraget som fackligt förtroendevald kräver kunskap. Läkarförbundet erbjuder fackliga utbildningar.

Ditt uppdrag

Samverkansrepresentanter och klinikombud deltar i första hand i samverkansmöten på klinik- eller vårdcentralsnivå. Ofta är man också skyddsombud (och samverkansgruppen är skyddskommitté); man omfattas då även av arbetsmiljölagens (1977:1160) skyddsregler.

Samverkanssystemet bygger på att frågor ska behandlas av de direkt berörda, nära beslutsnivån. Det finns därför flera samverkansnivåer, och lokalföreningen behöver representeras på alla.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare