Hoppa till innehåll

Högre facklig ledarskapsutbildning

Förbundet erbjuder Högre facklig ledarskapsutbildning för förtroendevalda inom offentlig sektor i högre ledande roller i förbundet, så som till exempel regionala eller nationella ansvar och som har behov av en högre ledarskapskurs. Denna utbildning genomförs tillsammans med OFR.

Deltagare kommer från alla medlemsförbund inom OFR och har 24 utbildningsplatser per utbildningsstart. Läkarförbundet har två platser per utbildningsstart. Ytterligare information finns att läsa här.

Målgrupp

Programmet vänder sig till utvecklingsbenägna och strategiskt intresserade förtroendevalda som genomgått alla relevanta utbildningar inom Läkarförbundet och som är redo för nästa steg. Som deltagare ska du ha motivation och förmåga att lyfta perspektivet bortom den egna vardagen och även bortom det egna förbundet är en förutsättning för framgångsrikt deltagande.

Målsättning Syften med utbildningen är att:

 • Utveckla lednings- och förändringskompetens
 • Fördjupa förståelsen för uppdraget
 • Utveckla självförtroende i rollen som förtroendevald företrädare
 • Utveckla motivationen att ta ett större ansvar
 • Utveckla sitt personliga nätverk med andra förtroendevalda inom offentlig sektor
 • Utveckla lärande och strategiskt arbete inom förbundet
 • Utveckla ledarskapet inom förbundet
 • Utveckla lärande och samsyn mellan förbunden i offentlig sektor inom OFR

Anmälan Lokalföreningar och yrkesföreningar uppmanas att nominera deltagare till utbildningen. Kontakta aj.kurs@slf.se vid intresse att nominera.

Läkarförbundets Presidium kommer att föreslå minst en och högst två bland de nominerade till Förbundsstyrelsen, som beslutar om deltagare i utbildningen.

Kostnader Utbildningen finansieras av Läkarförbundet avseende kostnader för utbildningen, resor, kost och logi. Övriga ersättningar så som till exempel ersättning för förlorad arbetsförtjänst och fridagsersättning utgör normalt facklig tid. I förekommande fall av hinder för en sådan lösning ersätter Läkarförbundet detta i enlighet med gällande Ersättningsreglementet.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare