Hoppa till innehåll

Vad gör ett skyddsombud?

Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och har till uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet.

Skyddsombudet eller arbetsmiljöombudet som det också kallas, ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet är således ett bra bollplank för chefen i arbetsmiljöfrågor. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett eller flera skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda.

Arbetsmiljölagen ger skyddsombudet rätt att:

  • få utbildning.
  • ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön.
  • delta vid planering av nya lokaler.
  • begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö.
  • avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa.

Som skyddsombud har du även rätt att agera i förhållande till den som råder över ett arbetsställe och i frågor om arbetsmiljön för inhyrd arbetskraft. Du har även rätt att begära åtgärder om arbetsgivaren inte följer arbetstidslagens bestämmelser om mertid, extra övertid och nödfallsövertid, men bara om arbetstidslagens regler inte ersatts av kollektivavtal. Har reglerna ersatts av kollektivavtal är det i stället de fackliga organisationerna och arbetsgivaren som ska bevaka att avtalet följs.

Så blir du ett skyddsombud

Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud. Skyddsombudet företräder alla arbetstagare inom sitt skyddsområde på arbetsplatsen oavsett deras fackliga tillhörighet.

Skulle du vara intresserad av att bli skyddsombud på din arbetsplats eller saknas det skyddsombud på din arbetsplats? Prata med dina kollegor om någon kan vara intresserad av uppdraget (kanske du?) och tag kontakt med din lokalförening.

Mer om skyddsombud

Här nedan har vi samlat användbara länkar med mer information om skyddsombud.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare