Hoppa till innehåll

Fredag 19/4 så stänger medlemsrådgivningen kl. 11:00 pga sjukdom. Tack för er förståelse.

Arbetsmiljöverket inspekterar alla akutsjukhus

Signaler om den pressade arbetsmiljön för läkare och övrig vårdpersonal har nått fram till Arbetsmiljöverket som under hösten beslutade om att genomföra en stor inspektionsinsats av arbetsmiljön på landets alla akutsjukhus. Inspektionerna påbörjades nu i december och kommer att pågå under hela 2023.

Är du huvudskyddsombud på ett akutsjukhus eller lokalt skyddsombud på akuten eller förlossningen?

Det är akuten och förlossningen, samt ytterligare en avdelning, som är i fokus för Arbetsmiljöverkets inspektörer. Totalt kommer varje akutsjukhus att få tre inspektioner. Som skyddsombud är det viktigt att du får delta på inspektionerna och berätta om läkares arbetsmiljö. Eftersom både akut och förlossning sällan har läkare i den fasta bemanningen, är det extra viktigt att läkares förutsättningar och arbetsmiljö kommer fram i inspektionerna.

 • Ett tips är att du ber arbetsgivaren och huvudskyddsombudet att informera dig om när inspektionen är på gång. Arbetsmiljöverkets regionkontor skickar i god tid en avisering om inspektion till arbetsgivaren.

Arbetsmiljöverket kommer särskilt att granska den organisatoriska arbetsmiljön och främst arbetsbelastningen. Som skyddsombud kan du förbereda dig för inspektionerna genom att prata med dem du företräder om:

 • arbetsbelastning
 • återhämtning
 • etisk stress
 • tillgången på vårdplatser
 • överbeläggningar
 • ledningen

Kort sagt, det är ett bra tillfälle att lyfta läkares arbetsmiljö.

Läkarförbundets arbetsmiljöundersökning 2022 visar på i många fall stora brister i den organisatoriska arbetsmiljön. 1 av 5 läkare överväger att lämna yrket på grund av hög arbetsbelastning. I undersökningen kan vi också se att dryga 30 procent av läkare inom akutsjukvården utsatts för våld eller hot de senaste 12 månaderna. Eller det att bara hälften av läkarna fullt ut vågar framföra kritik till ledningen. Inspektionerna av ditt sjukhus är således ett ypperligt tillfälle att lyfta de frågor som vi vet är stora risker för läkare.

Slutligen – tack för att du som skyddsombud står upp för läkarnas arbetsmiljö!

Sammanfattning

 • Arbetsmiljöverket inspekterar alla akutsjukhus under 2023
 • Tre inspektioner per akutsjukhus: akut, förlossning och ytterligare en avdelning
 • Organisatorisk arbetsmiljö och framför allt arbetsbelastning är i fokus
 • Som skyddsombud för läkare: se till att du är med på inspektionen
 • Prata med dem du företräder innan inspektionen
 • Lyft också andra viktiga arbetsmiljöfrågor för läkare
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare