fbpx

Skydds-, klinik- eller arbetsmiljöombuden är arbetstagarnas representanter på arbetsplatserna. Uppgiften är att förhindra olycksfall och ohälsa i arbetet genom att se till att arbetsgivaren uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete. Ofta måste flera intressenter samverka.

Man bevakar verksamhetsförändringar – till exempel av organisation, lokaler eller arbetsmetoder – och frågor om arbetstider, liksom psykiska och sociala frågor som stress. Man deltar vid arbetsmiljöronder och arbetsskadeutredningar. Funktionen skyddsombud regleras av arbetsmiljölagen (1977:1160). Reglerna är mer omfattande än för fackligt förtroendevalda i allmänhet, och ger rätt till utbildning, den tid som uppdraget kräver, och handlingar och upplysningar som behövs för att genomföra det.

Övergripande om skyddsombud

Saco har gett ut en skrift som ger en övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och riktar sig till nuvarande och framtida skyddsombud.

Den syftar till att ge en övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den går också igenom skyddsombudets roll, befogenheter och rättigheter. Tanken är att ”Vara skyddsombud” ska vara ett stöd och en vägledning i det lokala arbetsmiljöarbetet. Skriften är framtagen av Saco i nära samarbete med arbetsmiljöansvariga på Sacos 22 förbund.

Involvera flera i arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljöfrågor ska bedrivas så nära de som berörs som möjligt. Då tar man tillvara de anställdas kunskap samtidigt som flera blir engagerade i frågorna.<
FAS 05 (Förnyelse – arbetsmiljösamverkan i kommuner, landsting och regioner) är ett centralt avtal inom områdena samverkan, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

FAS 05 ger ökade möjligheter att föra in arbetsmiljöfrågor i det lokala samverkanssystemet. Det gäller såväl frågor som jämställdhet, mångfald, rehabilitering och hälsa som medarbetarnas delaktighet och inflytande i arbetet. För att få nytta av avtalet kommer det att krävas idogt fackligt arbete, goda kunskaper och ett bra samverkanssystem.

För utveckling av samverkan lokalt har Läkarförbundet med andra parter utvecklat verktyg inom områdena – dialog, företagshälsovård och arbetsmiljöutbildning.

Suntarbetsliv – stöd i ditt arbete för en frisk arbetsplats

Läkarförbundet har tillsammans med övriga fackliga organisationer och SKL startat föreningen Suntarbetsliv. Suntarbetsliv arbetar för hållbara arbetsvillkor och långsiktig god hälsa inom kommun- och landstingssektorn. På suntarbetsliv.se får du inspiration, forskning och praktiska verktyg som stöd i ditt arbete för en frisk arbetsplats!

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.