Hoppa till innehåll
Förtroendevald
Fackligt- och skyddsombud

Fackligt- och skyddsombud

De fackliga ombuden på en arbetsplats bevakar och driver arbetsmiljöfrågor och psykiska och sociala frågor, och deltar i samverkan. Det är en viktig roll – men vad innebär den?

Skydds-, fackligt- eller arbetsmiljöombuden är arbetstagarnas representanter på arbetsplatserna. Uppgiften är att förhindra olycksfall och ohälsa i arbetet genom att se till att arbetsgivaren uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete. Ofta måste flera intressenter samverka.

Skyddsombudet bevakar verksamhetsförändringar – till exempel av organisation, lokaler eller arbetsmetoder – och frågor om arbetstider, liksom psykiska och sociala frågor som stress. De deltar vid arbetsmiljöronder och arbetsskadeutredningar.

Funktionen skyddsombud regleras av arbetsmiljölagen (1977:1160). Reglerna är mer omfattande än för fackligt förtroendevalda i allmänhet, och ger rätt till utbildning, den tid som uppdraget kräver, och handlingar och upplysningar som behövs för att genomföra det.

Händer tvättas i handfat under rinnande vatten

Skyddsombud och covid-19

Vi bevakar situationen som förändras snabbt. Vi har samlat information till dig som skyddsombud.

Övergripande om skyddsombud

Saco ger ut en skrift som ger en övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och riktar sig till nuvarande och framtida skyddsombud. Den går också igenom skyddsombudets roll, befogenheter och rättigheter.

Involvera flera i arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljöfrågor ska bedrivas så nära de som berörs som möjligt. Då tar man tillvara de anställdas kunskap samtidigt som flera blir engagerade i frågorna.

FAS05 (Förnyelse – arbetsmiljösamverkan i kommuner och regioner) är ett centralt avtal inom områdena samverkan, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

FAS05 ger ökade möjligheter att föra in arbetsmiljöfrågor i det lokala samverkanssystemet. Det gäller såväl frågor som jämställdhet, mångfald, rehabilitering och hälsa som medarbetarnas delaktighet och inflytande i arbetet. För att få nytta av avtalet kommer det att krävas idogt fackligt arbete, goda kunskaper och ett bra samverkanssystem.

För utveckling av samverkan lokalt har Läkarförbundet med andra parter utvecklat verktyg inom områdena – dialog, företagshälsovård och arbetsmiljöutbildning.

Kontaktombud inom privat sjukvård

Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen med arbetsgivarna. Men det är också ett uppdrag där du har möjlighet att påverka och få inflytande över din arbetsplats. Som kontaktombud inom privat sjukvård är din huvudsakliga uppgift är att ta tillvara medlemmarnas intressen på arbetsplatsen. Det kan innebära många olika arbetsuppgifter. Den viktigaste uppgiften är att sköta den fackliga informationen till dina kollegor. I skriften Kontaktombud inom privat sektor,  får du förhoppningsvis svar på dina frågor om uppdraget. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta din lokalförening eller Läkarförbundet.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar