Hoppa till innehåll

Utveckling av grupp och ledare (UGL)

Sveriges läkarförbund tillsammans med SRAT erbjuder den populära ledarskapskursen UGL med fyra utbildningsplatser per halvår.

Är du nyfiken på att utveckla ditt ledarskap! Sveriges läkarförbund tillsammans med SRAT erbjuder den populära ledarskapskursen UGL med åtta utbildningsplatser per år.

UGL är en ledarskapskurs som vänder sig till dig som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. Sedan 1981 har kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) varit en grundkurs för blivande officerare och är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning. UGL-kurser genomförs under fem sammanhängande dagar i internatform med minst åtta och maximalt tolv deltagare. En UGL-kurs leds alltid av två handledare som är godkända och registrerade av Försvarshögskolan. I kursen får deltagarna insikt om hur man påverkar och påverkas av andra. Man får också uppleva hur en grupp utvecklas och lär sig hur gruppen skall ledas i olika faser. UGL ger deltagarna därmed värdefull kunskap och träning i hur man löser uppgifter med hänsyn till gruppens utveckling.

UGL-utbildningen kommer ge dig nya erfarenheter och kunskaper som du har stor nytta av på hemmaplan i utvecklingen av ditt fackliga ledarskap.

Drygt 150 000 ledare och medarbetare har gått UGL sedan utbildningen startade och är en av Sveriges mest populära chefsutbildningar.

Upplägg:

 • Genomförs under 5 dagar (måndag till fredag) på kursgård
 • Består av minst 8 och max 12 deltagare
 • Leds av två handledare certifierade av Försvarshögskolan
 • Förutsätter att man bor på kursgården under utbildningsveckan
 • UGL är en intensiv kurs som förutsätter fullt fokus och aktivt deltagande. Räkna därför inte med att kunna vara tillgänglig för ditt vanliga arbete
 • UGL bygger på att man inte känner övriga deltagare, detta för att deltagarna inte ska bära på "ryggsäckar" med antaganden om varandra

2024 års kurser hålls vecka 17 och vecka 42.

2025 års kurser hålls vecka 19 och vecka 42.

Målsättning: Efter utbildningen kommer deltagaren vara medveten och få handlingskraft som ledare eller medlem i en grupp genom att:

 • få ökad självkännedom – med fokus på hur du påverkar och påverkas av andra
 • förbättra förmågan att kommunicera
 • öka förmågan att ge och ta emot feedback
 • ökad förståelse för värderingars inverkan på relationer och ledarskap
 • kunna upptäcka och hantera konflikter
 • kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling
 • förstå behovet av olika ledarstilar
 • inse känslors inverkan på individer och grupper
 • få erfarenhet av gruppdynamiska situationer
Kommentarer från Läkarförbundets tidigare deltagare

”Jag lärde mig värdefulla verktyg till förbättrat ledarskap och medarbetarskap”

”Fått med mig många nya insikter och verktyg”

”Fantastiskt lärorik kurs för att få en djupare förståelse för gruppdynamik, ledarskap och personlig utveckling genom upplevelsebaserat lärande. Det som bidrog var internatformen och gruppövningarna”

Målgrupp

UGL är i första hand en utbildning för blivande eller nya ledare, men den här ledarskapsutbildningen kan man gå även med många års erfarenhet av grupper och ledarskap. Det finns alltid nya upptäckter att göra i det komplexa system som utgörs av en grupp människor, där du själv också är en del.

 • Utbildningen erbjuds i första hand dig som har genomgått förbundets fackliga kurser inklusive vår fackliga ledarskapskurs.

 • I mån av plats kan du som idag har ett uppdrag som ledare och chef få chans att gå UGL. Du ansöker med CV och en kort motivering varför vi ska erbjuda just dig UGL-utbildning genom förbundet vilket skickas till aj.kurs@slf.se

Det är slutligen Läkarförbundets centrala kansli som gör ett urval av deltagare till de platser Läkarförbundet tillhandahåller. De som inte kommer med sätts upp på vår reservlista och kan komma att erbjudas en plats längre fram.

Anmälan

Nästa kurs genomförs vecka 42 2024.

Intresseanmälan för 2024 års kurser görs här.

Intresseanmälan för 2025 års kurser görs här.

Läkarförbundet erbjuder fyra utbildningsplatser vid två tillfällen per år. SRAT har lika många platser.

Anders Berndt, förbundsdirektör på SRAT, och ansvarig för UGL-kursen kommer ca två månader före utbildningsstart skicka dig ett mail med mer praktisk information.

Kostnader

Utbildningen finansieras av Läkarförbundet avseende kostnader för 5 heldagars utbildning, resor, kost och logi. Övriga ersättningar, som till exempel ersättning för förlorad arbetsinkomst ersätter inte Läkarförbundet. Då UGL är en kostsam och högt värderad ledarskapsutbildning rekommenderar vi dig att vända dig till din arbetsgivare, om möjlighet att de täcker upp för ev. inkomstbortfall som en del av den totala kostnaden.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare