fbpx
Hoppa till innehåll

Idag, fredag 28/1, har medlemsadministrationen stängt. Hitta svar på dina frågor om medlemskapet i Läkarförbundets frågor och svar

Utveckling av grupp och ledare (UGL)

Sveriges läkarförbund tillsammans med SRAT erbjuder den populära ledarskapskursen UGL med sex utbildningsplatser per halvår.

UGL är en av de mest förekommande ledarskapsutbildningarna som ger deltagaren djupgående insikter om sig själv och en konkret upplevelse av gruppdynamik och hur en grupp utvecklas med tiden. Kursen kommer ge nya erfarenheter och kunskaper som deltagarna har stor nytta av på hemmaplan i utvecklingen för det fackliga ledarskapet.

Drygt 150 000 ledare och medarbetare har gått UGL sedan utbildningen startade och är en av Sveriges mest populära chefsutbildningar.

UGL utbildningen hålls på internat under fem dagar med två handledare. Pedagogiken är upplevelsebaserad vilket innebär en blandning av övningar, dialog, reflektion och teori, med uppmärksamhet på det som händer ”här och nu”.

2022 års kurser genomförs veckorna 18 och 42.

Målsättning: Efter utbildningen kommer deltagaren vara medveten och få handlingskraft som ledare eller medlem i en grupp genom att:

 • få ökad självkännedom – med fokus på hur du påverkar och påverkas av andra
 • förbättra förmågan att kommunicera
 • öka förmågan att ge och ta emot feedback
 • ökad förståelse för värderingars inverkan på relationer och ledarskap
 • kunna upptäcka och hantera konflikter
 • kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling
 • förstå behovet av olika ledarstilar
 • inse känslors inverkan på individer och grupper
 • få erfarenhet av gruppdynamiska situationer

Kommentarer från Läkarförbundets tidigare deltagare

”Jag lärde mig värdefulla verktyg till förbättrat ledarskap och medarbetarskap”.

Fått med mig många nya insikter och verktyg”.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till den som har genomgått förbundets fackliga kurser inklusive Facklig ledarskapskurs. I mån av plats kan den som har ett uppdrag som ledare, arbetar med grupper i förbundet eller själv arbetar i en grupp, där ökad förståelse och konkreta kunskaper inom området är nödvändigt, få chans att delta.

UGL är i första hand en utbildning för blivande eller nya ledare, men den här ledarskapsutbildningen kan man gå även med många års erfarenhet av grupper och ledarskap. Det finns alltid nya upptäckter att göra i det komplexa system som utgörs av en grupp människor, där du själv också är en del.

Anmälan
UGL genomförs veckorna 18 och 42 under 2022. Ansök senast den 7 mars 2022 för vecka 18 och 8 augusti 2022 för vecka 42. Intresseanmälan skickas till Helena Törnkvist på e-post: helena.tornkvist@slf.se.

Läkarförbundet erbjuder sex utbildningsplatser vid varje kursomgång och en förutsättning är att deltagarna inte känner varandra sedan tidigare. SRAT har lika många platser. Det är Läkarförbundets centrala kansli som gör ett urval av deltagare till de platser Läkarförbundet tillhandahåller.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar