Hoppa till innehåll

Vår politik

Läkarförbundets politik syftar till ökad tillgänglighet, säkerhet och kvalitet i vården.

Basen i Läkarförbundets politik

Läkarförbundets politik har utarbetats inom organisationen via arbetet i råd, delegationer, representantskap och på fullmäktige. Läkarförbundets politiska program utgör basen för verksamhetsplanen Strategi 2025, som i sin tur tydliggör de frågor som på längre sikt är prioriterade för att uppnå Läkarförbundets ändamål.

Vad Läkarförbundet vill inom utbildnings- och forskningspolitik

Läkarförbundet verkar för att läkarnas grundutbildning, allmäntjänstgöring och specialiseringstjänstgöring ska vara av hög kvalitet, och att varje del av utbildningen ska bygga vidare på redan inhämtad kunskap och kompetens. Färdiga specialister ska ha god tillgång till fortbildning och det ska vara möjligt att kombinera forskning och kliniskt arbete.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare