Hoppa till innehåll

Vår politik

Läkarförbundets politik syftar till ökad tillgänglighet, säkerhet och kvalitet i vården.

Basen i Läkarförbundets politik

Läkarförbundets politik har utarbetats inom organisationen via arbetet i råd, delegationer, representantskap och på fullmäktige. Läkarförbundets politiska program utgör basen för verksamhetsplanen Strategi 2025, som i sin tur tydliggör de frågor som på längre sikt är prioriterade för att uppnå Läkarförbundets ändamål.

Vad Läkarförbundet vill inom sjukvårdspolitik

Hälso- och sjukvård är till för de personer som nyttjar den. Alla invånare i Sverige ska omfattas av den offentligt finansierade vården. Läkarförbundet vill ha en jämlik och likvärdig vård i hela landet, som utgår från den vårdsökandes behov. För att det ska ske behövs ett ökat nationellt ansvar för hälso- och sjukvården, att vård ges med god tillgänglighet och hög kontinuitet och att läkarna ges förutsättningar för att utöva kärnan i sitt uppdrag.

Vad Läkarförbundet vill inom utbildnings- och forskningspolitik

Läkarförbundet verkar för att läkarnas grundutbildning, allmäntjänstgöring och specialiseringstjänstgöring ska vara av hög kvalitet, och att varje del av utbildningen ska bygga vidare på redan inhämtad kunskap och kompetens. Färdiga specialister ska ha god tillgång till fortbildning och det ska vara möjligt att kombinera forskning och kliniskt arbete.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare