fbpx
Hoppa till innehåll

Idag, 21/1, är medlemsadministrationen stängd. Hitta svar på frågor om medlemskap i Läkarförbundets frågor och svar.

Vår politik

Läkarförbundets politik syftar till ökad tillgänglighet, säkerhet och kvalitet i vården.

Vad vill Läkarförbundet inom hälso- och sjukvårdspolitik?

Läkarförbundet politiska program beskrivs förbundets åsikter inom områdena läkares ställning och villkor, utbildning och forskning samt sjukvårdspolitik. Syftet är att skapa hållbarhet i våra åsikter och en samsyn i organisationen. Vissa delar kan synas självklara, då de beskriver en välkänd äldre värdegrund, medan andra är politik som utarbetats på senare år via arbetet i råd, delegationer, representantskap och i det politiska arbetet på fullmäktige.

Läkarförbundets politiska program utgör basen för Strategi 2025, som i sin tur tydliggör de frågor som på längre sikt är prioriterade för att uppnå Läkarförbundets ändamål.

Vad Läkarförbundet vill inom utbildnings- och forskningspolitik

Läkarförbundet verkar för att läkarnas grundutbildning, allmäntjänstgöring och specialiseringstjänstgöring ska vara av hög kvalitet, och att varje del av utbildningen ska bygga vidare på redan inhämtad kunskap och kompetens. Färdiga specialister ska ha god tillgång till fortbildning och det ska vara möjligt att kombinera forskning och kliniskt arbete.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar