fbpx

info Tisdagen den 21 januari är medlemsadministrationen stängd på grund av utbildning. Här kan du ta del av vanliga frågor och svar om medlemskapet. Välkommen åter!

info Just nu har vi utmaningar med inloggningen in via betalväggar på webbplatsen. När du vill logga in för att ta del av innehåll, välj då att logga in genom att klicka på ”Logga in” i den blå navigeringen längst upp på sidan. Tack för ditt tålamod!

Antalet vårdplatser på svenska sjukhus ha minskat kontinuerligt under flera decennier. Samtidigt har be­folkningen växt och andelen äldre med re­lativt stora vårdbehov har ökat. Enligt OECD har Sverige numera lägst an­tal slutenvårdsplatser per invånare i EU – 2,4 per 1 000 invånare år 2015. Läs mer på Trygg vård.

Överbeläggning och ut­lokali­sering av patienter utgör numera ett normaltillstånd på många håll inom sjukvården, med omfattande negativa konsekven­ser för såväl pati­entsäkerheten som arbetsmiljön. Risken för medicinska misstag, vårdskador och försämrad vårdkvalitet ökar när utredning eller behandling fördröjs och patienter vårdas på avdelningar som saknar rätt utrustning och medicinsk kompetens. Vidare skapar det en ohållbar arbetsmiljö för läkare eftersom förutsättningar för att ge god vård saknas. Svåra medicinska prioriteringar skapar etisk stress. Situationen ökar risken för sjukskrivning och att personalen lämnar sjukhusen, vilket har lett till att många vårdplatser idag hålls stängda på grund av personalbrist. Läs mer här.

Läkarförbundet anser att det är en självklarhet att patienter i behov av sjukhusvård ska erbjudas en vårdplats med fullgod utformning, utrustning och bemanning med rätt kompe­tens. För att detta ska vara möjligt även vid tillfälliga toppar med högre belastning krävs marginal under vanliga förhållanden. För att vården ska fungera så effektivt som möjligt är vårt mål därför en genomsnittlig beläggningsgrad på 85 procent, på klinik- såväl som lands­tings­nivå. För att nå detta mål krävs flera åtgärder.

”Bristen på vårdplatser har cementerats och i praktiken blivit ett normaltillstånd. Och vårdplatsbristen utgör stora risker för patientsäkerhet såväl som för personalens arbetsmiljö. Det är hög tid att gå från ord till handling och möta det verkliga behovet av vårdplatser.”

Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna och vice ordförande i Sveriges läkarförbund.

Läs hela krönikan

sjuksäng i korridor, vårdplatsbrist

Läkarförbundet vill se:

  • En personalpolitik som möjliggör ett hållbart och utvecklande arbetsliv i vår­den. Arbetsgi­varna måste prioritera arbetsmiljön, premiera erfarenhet och garantera fortbildning.
  • En vårdplatsdimensionering där antalet och fördel­ningen mellan olika vårdplatser utgår från befolkningens faktiska behov, istället för landstingens och regionernas eko­nomiska ramar.
  • En nationell primärvårdsreform med patientansvariga läkare, för att bättre kunna tillgodose befolkningens vårdbehov utanför sjuk­husen.

Vad vill Läkarförbundet inom hälso- och sjukvårdspolitik?

Vad Läkarförbundet vill inom utbildnings- och forskningspolitik

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.