fbpx

info Medlemsrådgivningen håller extraöppet under helgen. Fredag 3/4 fram till kl. 16.00, lördag 4/4: kl. 12.00-15.00, söndag 5/4: kl. 12.00-15.00

Antalet vårdplatser ger en indikation på tillgängliga resurser inom vården. Kapaciteten har minskat i de flesta länder det senaste decenniet och särskilt nationellt. År 2018 hade Sverige 2 vårdplatser per 1 000 invånare. Det är lägst antal vårdplatser i hela EU. Samtidigt ökar befolkningen och framför allt andelen äldre och kroniskt sjuka.

Läs mer på Trygg vård.

Utöver vårdplatser utgör väntetider, överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter numera ett normaltillstånd på många håll i landet. Risken för medicinska misstag, vårdskador och försämrad vårdkvalitet ökar när behandling fördröjs och patienter vårdas på avdelningar som saknar rätt utrustning och medicinsk kompetens. Vårdplatssituationen har på det hela taget urholkat det samlade patientsäkerhetsarbetet. Det är inte god vård.

Utvecklingen leder även till en ohållbar arbetsmiljö. De bristande förutsättningarna innebär att de medicinska prioriteringarna blir ännu svårare. Det blir en etisk stress. Situationen ökar risken för sjukskrivningar eller att läkare går ner i arbetstid. Det blir en ond spiral. Bristen på bemanning leder i sin tur till att vårdplatser hålls nere eller stängs helt. Vårdplatserna och bemanningen kring dessa tenderar därmed att styra vården till förmån för patientens behov.

Läs mer här.

I samband med utbrottet av Covid-19 har också frågan om intensivvårdsplatser aktualiserats i avsaknad av en nationell lägesbild. Statistiken är bristfällig och det finns inte uppgifter om hur stor andel av vårdplatserna inom slutenvården som är IVA-platser. Läkarförbundet anser att dimensioneringen av vårdplatser och dess styrning behöver intensifieras nationellt.

sjuksäng i korridor, vårdplatsbrist

Läkarförbundet vill se:

  • En personalpolitik som möjliggör ett hållbart och utvecklande arbetsliv i vår­den. Arbetsgi­varna måste prioritera arbetsmiljön, premiera erfarenhet och garantera fortbildning.
  • En vårdplatsdimensionering där antalet och fördel­ningen mellan olika vårdplatser utgår från befolkningens faktiska behov, istället för landstingens och regionernas eko­nomiska ramar.
  • En nationell primärvårdsreform med patientansvariga läkare, för att bättre kunna tillgodose befolkningens vårdbehov utanför sjuk­husen.

Vad vill Läkarförbundet inom hälso- och sjukvårdspolitik?

Vad Läkarförbundet vill inom utbildnings- och forskningspolitik

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.