Hoppa till innehåll
Vår politik
Läkarförbundets chefsenkät

Läkarförbundets chefsenkät

Medarbetare inom hälso- och sjukvården behöver känna tillit till att chefen förstår deras och verksamhetens behov och agerar utifrån dem. Det visar Läkarförbundets rapport Vårdens ledarskap, som är baserad på läkarförbundets chefsenkät.

Chef i läkarkläder skriver på en tavla medan anställda ser på.

Chefer med hög medicinsk kompetens ger tryggare vård

De vars chef är läkare är mer nöjda med sina förutsättningar att ge en patientsäker vård och få fortbildning och med chefens möjligheter att säkerställa en god arbetsmiljö. De vars chef är läkare är också mer benägna att rekommendera arbetsplatsen till andra. Sämst utfall var det för de vars chef helt saknar medicinsk utbildning.

Vårdgivarna behöver värdera ett gott ledarskap högre

Trots detta så ställer arbetsgivare sällan krav på läkarutbildning när de rekryterar chefer. Ett annat stort problem är att trots att många läkare är intresserade av chefsrollen, så anser de sällan att chefstjänster på den egna arbetsplatsen är attraktiva. En av orsakerna är att chefer i vården inte har tillräckligt goda förutsättningar.

Är du läkare och chef? Bli medlem i Läkarförbundet!

  • Utöver Läkarförbundets medlemserbjudande får du som medlem i Chefsföreningen, en yrkesförening inom Läkarförbundet, tillgång till ett mycket uppskattat nätverk av andra läkare och chefer.
  • Du får professionellt stöd och rådgivning från erfarna läkare och chefer.
  • Genom Chefsföreningens ledarskapsprogram  får du möjligheten att vidareutveckla dig genom intressanta träffar, föreläsningar och kurser i ämnen som rör chefer och ledarskap.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare