fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info 25/6 har medlemsrådgivningen stängt. Öppet som vanligt igen 28/6. Här hittar du vår kunskapsbank för medlemmar.

De allra flesta svenskar är listade på ett hus, en vårdcentral, inte på en namngiven läkare. Bara omkring 40 procent av befolkningen i Sverige har en fast läkare. I länder som Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Frankrike är siffran nästan 100 procent.

Sverige har totalt sett förhållandevis många läkare men väldigt få allmänläkare. Vi är bland dem med minst antal allmänläkare per invånare i hela OECD-området. Vi ligger också sämre till när det handlar om besök per läkare och per invånare än de flesta andra OECD-länder.

Läkarförbundet bevakar Januariöverenskommelsen

Det finns ett belagt samband mellan en god primärvård som fungerar som första linjens sjukvård för medborgarna och mindre belastning på akutsjukvården. En god, nära och trygg primärvård med listning på fast läkare ger både bättre tillgänglighet, kontinuitet och mindre tryck på akutsjukvården.

De länder som har en väl utbyggd primärvård med listning på en fast läkare har både bättre tillgänglighet och kontinuitet i primärvården än vad Sverige har.

Norge, Danmark är två sådana nordiska exempel. Tyskland, Nederländerna och Storbritannien är andra jämförbara länder som också har en primärvård med fast läkare med god tillgänglighet för hela befolkningen.

”En primärvårdsreform är ett sätt att förbättra förutsättningarna för läkarna att bedriva bra vård”

Taymaz Foladi är specialist i allmänmedicin och en av Läkarförbundets medlemmar. Hör hans tankar om vad en utveckling av primärvården skulle betyda – för honom som läkare och de patienter han möter. Läs mer om Taymaz.

Läkarförbundet samlar över 55 000 medlemmar. Tillsammans kan driver vi svensk hälso- och sjukvård framåt och förbättrar dina villkor som läkare. Bli medlem du också!

Nästa steg till fast läkare

Den enkla frågan blir: Om man inte vet hur bemanningen ser ut i dag, hur ska man då kunna planera för framtiden? Marina Tuutma, andre vice ordförande i Läkarförbundet skriver i Läkartidningen den 27 april 2021 om vägen framåt för rätten till en fast namngiven läkare – och listningstak. Läs Marinas Ledare i Läkartidningen.

Läkarförbundets politik

 • En nationell primärvårdsreform. Primärvården ska vara första linjens sjukvård. Det behövs ett nationellt grunduppdrag för hela primärvården med utrymme för lokala variationer, framförallt på landsbygd och i glesbygd som kan ha ett smalare uppdrag. Det ska vara enkelt att öppna en liten verksamhet för att öka tillgängligheten. Primärvården är också den del av hälso- och sjukvården som mest och bäst bidrar till en jämlik hälsa.
 • Fast läkare. Varje invånare ska få en namngiven läkare. Det förutsätter att invånarna listar sig på läkare – inte på vårdcentral. Det är bra för patienten och för andra professioner att veta vem som är medicinskt ansvarig.
 • Listningstak. För att säkra den medicinska kvaliteten, tryggheten för patienten och en rimlig arbetsbelastningen för läkarna och andra professioner i primärvården behövs det ett tak för hur många patienter en läkare kan ha listade. Det taket kan självfallet variera beroende på socio-ekonomisk sammansättning av patientunderlaget, vilka diagnoser som dominerar, med mera.
 • Fler specialister i allmänmedicin. Påbyggnadsutbildning för andra specialister (för att bli dubbelspecialister med lön som specialistläkare) och förbättra tillgången, genom avsevärt ökad nationell dimensionering, på ST-läkare i primärvården.
 • Listning på andra specialiteter. Under en övergångsperiod behövs listning på andra specialister (ST-läkare i allmänmedicin, specialister i primärvårdsnära verksamhet) beroende på att det för tillfället finns för få specialister i allmänmedicin.
 • Fler små verksamheter. Underlätta för fler läkare och andra professioner som barnmorskor, fysioterapeuter med flera att öppna egna verksamheter och samarbeta med varandra för att få fungerande vårdteam uppbyggt efter patientens behov.
 • En sammanhållen personalpolitik. Vi behöver en personalpolitik som premierar erfarenhet och kompetens och en arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Självständiga chefer med resurser och kunskap om hur man utvecklar verksamheten med hjälp av en god arbetsmiljö, löneutveckling, fortbildning och forskning.
Läkare skakar hand för en bättre primärvård

Läkarförbundet vill se:

 • En nationell primärvårdsreform
 • Fast läkare
 • Listningstak
 • Fler specialister i allmänmedicin
 • Listning på andra specialiteter
 • Fler små verksamheter
 • En sammanhållen personalpolitik

Ladda ner

Vad vill Läkarförbundet inom hälso- och sjukvårdspolitik?

Vad Läkarförbundet vill inom utbildnings- och forskningspolitik

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem