fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info 25/6 har medlemsrådgivningen stängt. Öppet som vanligt igen 28/6. Här hittar du vår kunskapsbank för medlemmar.

Läkarnas kompetens har en avgörande betydelse för sjukvårdens kvalitet och säkerhet och fortbildningen är därför en viktig del av utvecklingsarbetet inom vården.

Bra fortbildning är en prioriterad fråga för Läkarförbundet, och vi anser att alla läkare ska ha goda förutsättningar att ta till sig ny kunskap yrkeslivet igenom.


Läkarförbundet samlar över 55 000 medlemmar. Tillsammans kan vi göra skillnad för svensk hälso- och sjukvård och stärka dina villkor. Bli medlem du också!

Läkarförbundets fortbildningspolicy slår fast vad som krävs:

Nationell reglering i form av föreskrift

Det behövs ett tydligare nationellt ansvarstagande för hälso- och sjukvårdens kompetensutveckling. För att tydliggöra både arbetsgivares och arbetstagares ansvar för läkarnas fortbildning krävs en föreskrift som tydligt reglerar en systematiserad fortbildning med en fortbildningsplan för varje läkare. Det ökar möjligheterna för en jämlik vård och hälsa.

Individuell fortbildningsplan

Varje läkare ska ha en individuell fortbildningsplan som följs upp och revideras regelbundet, där behovet av både extern och intern fortbildning framgår. Det säkerställer att fortbildning ses som en naturlig del av hälso- och sjukvårdsverksamhetens systematiska kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete.

Fortbildningen ska ha medicinskt fokus och inte organisatoriskt eller administrativt. Läkare ska ha en god lärandemiljö med tid för kollegial dialog, eftertanke, kunskapsöverföring och informationssökning. Alla specialistläkare ska kunna avsätta minst en halv dag i veckan sammanlagt för internutbildning och egen fortbildning.

Budget för extern fortbildning

Det ska finnas tillräckliga budgeterade resurser till utbildningar och konferenser för alla specialistläkare, motsvarande minst 10 dagars extern fortbildning per läkare och år. Det ska finnas god tillgång på kurser och konferenser av hög kvalitet.

Extern uppföljning

Att vårdgivare och yrkesföreträdare uppfyller sina skyldigheter måste följas upp externt.  Fortbildningen ska redovisas i verksamhetsberättelsen för att underlätta granskning.

Redovisning av fortbildning vid upphandling

Arbetsgivaren ska erbjuda fortbildning av hög kvalitet och i tillräcklig omfattning. Vid upphandling, oavsett driftsform, ska sjukvårdshuvudmannen ställa krav på att anbudsgivaren erbjuder medarbetarna kompetensutveckling i tillräcklig omfattning samt öppet redovisar tidsåtgången.

Läs mer om fortbildning

Leende läkare, Läkarnas kompetens ska hållas hög

Läkarförbundets fortbildningspolicy slår fast vad som krävs:

  • Nationell reglering i form av föreskrift
  • Individuell fortbildningsplan
  • Budget för extern fortbildning
  • Extern uppföljning
  • Redovisning av fortbildning vid upphandling

Ladda ner

Vad vill Läkarförbundet inom hälso- och sjukvårdspolitik?

Vad Läkarförbundet vill inom utbildnings- och forskningspolitik

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem