fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1

Svara på löneenkäten!

Var med och gör skillnad. Ju fler som svarar desto bättre lönestatistik för alla medlemmar. Om du fått din lön reviderad efter lönerevisionen 2020 – uppdatera med din nya lön!
SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1
Svara på löneenkäten!
Läs mer

Under de senaste åren har påverkansarbete särskilt inriktats på Socialstyrelsens regelverk för läkares ST (SOSFS 2008:17 respektive SOSFS 2015:8) samt implementeringen av dessa i verksamheterna. Att skapa en god och jämn kvalitet på ST kommer även fortsatt att vara en prioriterad fråga för Läkarförbundet.

Läkarförbundet tycker:

Det är angeläget att förutsättningarna för ST beaktas i planeringen och införandet av förändringar av sjukvårdens organisation och arbetssätt. En ST av god kvalitet ska kunna bedrivas oavsett driftsform. En mångfald av vårdgivare inom hälso- och sjukvården ställer krav på samverkan mellan huvudmän och vårdgivare samt att avtal, ersättningssystem och regelverk stödjer en sådan samverkan.

Den externa granskningen av vårdenheter som utbildar ST-läkare är en viktig del i att skapa en god kvalitet i ST. Läkarförbundet anser att det även fortsättningsvis är viktigt att granskningen sker på ett konstruktivt och stödjande sätt inom och av professionen genom SPUR-inspektionerna.

Studierektorn är en nyckelperson i läkares ST. Läkarförbundet välkomnar därför de tydliggöranden om studierektorns roll som gjordes i både det äldre (SOSFS 2008:17) och nya (SOSFS 2015:8) regelverket. Läkarförbundet anser dock att rollen bör stärkas ytterligare och få ett tydligare mandat genom att krav ställs på vårdgivaren att skapa de förutsättningar som krävs för att studierektorn ska kunna uppfylla sina åtaganden.

Handledningen är en central del av ST. Läkarförbundet anser att handledningen ska planeras in i ordinarie tjänstgöringsschema, att handledningen ska ske minst en gång per månad samt att det ska finnas tydliga ramar och rutiner för handledningen. I föreskriften från 2015 anges endast att handleningen bör planeras in i ordinarie tjänstgöringsschema.

Vad vill Läkarförbundet inom hälso- och sjukvårdspolitik?

Vad Läkarförbundet vill inom utbildnings- och forskningspolitik

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.