Hoppa till innehåll
Vår politik
Bas- och specialiseringstjänstgöring

Bas- och specialiseringstjänstgöring

Regionerna har enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ett gemensamt ansvar att tillhandahålla tillräckligt många AT-, BT- och ST-tjänster för att säkra den framtida kompetensförsörjningen av specialistläkare inom respektive specialitet. Likafullt har bristen på specialistläkare genomsyrat den svenska hälso- och sjukvården under en lång tid. Till exempel uppger 19 av 21 regioner i en rapport från Socialstyrelsen att det finns för få specialistläkare.

Regionerna har uppenbart misslyckats med sitt uppdrag att säkra kompetensförsörjningen av specialistläkare i den svenska hälso- och sjukvården. Situationen är bekymmersam och Läkarförbundet anser att staten behöver gå in och ta över ansvaret för dimensioneringen och samordningen av antalet BT- och ST-tjänster framöver.   

Det är positivt för hälso- och sjukvården att läkare breddar sin kompetens. Därför ska möjligheten att kombinera specialiseringstjänstgöringen med fördjupande utbildning inom andra områden som till exempel forskning eller ledarskap premieras för att möjliggöra en karriär som forskare eller chef. 

För att säkerställa den långsiktiga tillgången av handledare som ska utbilda och handleda AT-, BT- och ST-läkare behöver samtliga ST-läkare erbjudas en formell handledarutbildning under sin tjänstgöring. 

Vad gäller för mig som läkare? Läs mer om specialiseringstjänstgöring

Vad gäller för mig som läkare? Läs mer om bastjänstgöring

Läkarförbundet vill att:

  • Staten tar över ansvaret för dimensioneringen och samordningen av antalet BT- och ST-tjänster framöver.
  • Det införs en nationell modell för så kallad Ledarskaps-ST.
  • Staten genomför riktade årliga satsningar inom specialiteter där det råder en tydlig brist eller inom specialiteter som står inför stora pensionsavgångar.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare