fbpx

info Tisdagen den 21 januari är medlemsadministrationen stängd på grund av utbildning. Här kan du ta del av vanliga frågor och svar om medlemskapet. Välkommen åter!

info Just nu har vi utmaningar med inloggningen in via betalväggar på webbplatsen. När du vill logga in för att ta del av innehåll, välj då att logga in genom att klicka på ”Logga in” i den blå navigeringen längst upp på sidan. Tack för ditt tålamod!

Specialiseringstjänstgöringens villkor och kvalitet är en angelägen fråga för Läkarförbundet. Under de senaste åren har påverkansarbete särskilt inriktats på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för läkares specialiseringstjänstgöring (2008:17 samt 2015:8) och implementeringen av dessa i verksamheterna. Att skapa en god och jämn kvalitet på ST kommer även fortsatt att vara en prioriterad fråga för Läkarförbundet.

Läkarförbundet tycker:

Det är angeläget att förutsättningarna för ST beaktas i planeringen och införandet av förändringar av sjukvårdens organisation och arbetssätt. En ST av god kvalitet ska kunna bedrivas oavsett driftsform. En mångfald av vårdgivare inom hälso- och sjukvården ställer krav på samverkan mellan huvudmän och vårdgivare samt att regelverk, avtal och ersättningssystem stödjer en sådan samverkan.

Den externa granskningen av vårdenheter som utbildar ST-läkare är en viktig del i att skapa en god kvalitet i ST. Läkarförbundet anser att det även fortsättningsvis är viktigt att granskningen sker på ett konstruktivt och stödjande sätt inom professionen genom SPUR-inspektionerna.

Studierektorn är en nyckelperson i läkares specialiseringstjänstgöring. Läkarförbundet välkomnade därför de tydliggöranden om studierektorns roll som gjordes både i föreskrifterna från 2008 och 2015. Läkarförbundet anser dock att rollen bör stärkas ytterligare och få ett tydligare mandat genom att krav ska ställas på vårdgivaren att skapa förutsättningar för studierektorn att uppfylla sina åtaganden.

Handledningen är en central del av ST. Läkarförbundet anser att handledningen ska planeras in i ordinarie tjänstgöringsschema, att handledningen ska ske minst en gång per månad och att det ska finnas tydliga ramar och rutiner för handledningen. I föreskriften från 2015 anges att handelningen bör planeras in i ordinarie tjänstgöringsscheman.

Vad vill Läkarförbundet inom hälso- och sjukvårdspolitik?

Vad Läkarförbundet vill inom utbildnings- och forskningspolitik

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.