fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Vad är BT?

BT är en introduktionstjänstgöring som föreslås vara en fristående del av specialiseringstjänstgöringen, ST. Föreskrifterna för den exakta utformningen av BT kommer fastställas senare i år. Allt tyder på en målstyrd tjänstgöring som kan slutföras på ett år för de flesta, men med en minimitid om sex månader. Bastjänstgöringen väntas delas in i block som följer:

  • tre till fyra månader inom primärvård
  • tre till fyra månader inom akut sjukvård
  • i övrigt maximalt ytterligare två tjänstgöringsplaceringar inom specialiteter där läkaren har egna patientkontakter samt ansvar för utredning och behandling.

Syftet med BT är att öka den kliniska färdigheten men också att introducera legitimerade läkare till svensk sjukvård på ett likvärdigt sätt, dels för läkare som utbildats inom den nya läkarutbildningen som påbörjas 2021 och för läkare med legitimation utfärdad i annat land.

Hur kommer anställningsformen för BT att se ut?

BT-läkare anställs på ett tidsbegränsat förordande i tolv månader. BT-läkare kan också anställas på förordnande som avser annan längd, dock som kortast sex månader. Det finns även en möjlighet att anställas tillsvidare som ST-läkare där både bastjänstgöring (BT) och specialiseringstjänstgöring (ST) ingår.

Anställningsformen för BT regleras i Läkaravtalet för region och kommun 2020-2024

När införs BT?

Ikraftträdandet av de nya regelverken kommer att ske den 1 juli 2021. Sveriges läkarförbund och Sveriges kommuner och regioner, SKR har bett regeringen att skjuta upp införandet av bastjänstgöring och låta nuvarande regelverk för specialiseringstjänstgöring gälla året ut på grund av det ansträngda läget i vården. Socialstyrelsen har nyligen skickat ut remissen ”Förslag till nya och ändrade regler för läkares ST och AT”  till Läkarförbundet och andra remissinstanser. Läkarförbundets remissvar finns att läsa här.

Vem ska göra BT?

Vilka som kommer beröras av BT och hur snart vet vi inte i och med att regeringen ännu inte kommit med ett förslag på övergångsbestämmelser.

Vad gäller övergångsbestämmelserna beslutade riksdagen att regeringen får bestämma sådana. Det har regeringen ännu inte gjort. Det som riksdagen har bestämt är att det nya regelverket skulle börja gälla den 1 juli 2021 men regeringen ska alltså också besluta om övergångsbestämmelser. Övergångsbestämmelserna kommer bland annat reglera vem som ska göra BT och vilken bryttidpunkten blir. Det kan till exempel bli en brytpunkt beroende på när man fått svensk legitimation. Läkarförbundet kommer att gå ut med mer information så fort vi får besked från regeringen.

Jag påbörjar min ST innan 1 juli 2021. Behöver jag då göra BT?

Nej. Om du gör din ST inom ramen för den nuvarande föreskriften (SOSFS 2015:8) finns inget krav på BT.

Vad gäller för läkare utbildad inom EU/EES som ej har legitimation?

Utifrån den information som Läkarförbundet i dagsläget har så kommer det finnas möjlighet för den med läkarexamen från annat EU/EES-land att fortsatt göra AT i Sverige.

Hur många BT-tjänster kommer att finnas?

Antalet BT-platser kommer regleras regionalt och ska planeras efter det framtida behovet av läkare med specialistkompetens.

Hur länge kommer AT finnas kvar?

Idag finns inget slutdatum för när AT inte längre ska erbjudas. Läkarstudenter som påbörjat den nuvarande läkarutbildningen med krav på AT för legitimation kommer ha rätt att examineras inom ramen för den till och med 2029. Troligtvis kommer AT och BT samexistera under lång tid framöver.

Hur ansöker jag om en BT-tjänst?

BT-tjänsterna kommer att annonseras på respektive regions webbplats. Du hittar en lista över samtliga regioner här.

Vilken lön kommer BT-läkaren att ha?

Lönesättningen för BT kommer, precis som för övriga läkarlöner, att vara individuell. Läkarförbundet rekommenderar att lönenivån för BT ska vara densamma som ingångslönen för ST. Du hittar aktuell lönestatistik här.

Ja, jag vill gärna läsa mer i nyheten ”Införandet av bastjänstgöring bör skjutas upp”

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.