Hoppa till innehåll

Läkare och innovation

Läkarförbundet anser att det är viktigt att innovationer som underlättar för läkare kommer professionen till godo. Inom hälso- och sjukvården stöter läkare på många utmaningar och får kanske en idé om en ny produkt, tjänst eller metod som skulle kunna underlätta. För att göra det lättare för läkare att ta sin innovation från idé till produkt har vi här samlat information om vad som det kan vara bra att tänka på samt länkar till viktiga aktörer som kan hjälpa dig vidare med din idé.

Resurser inom regionerna

Det finns flera sätt att få hjälp att utveckla en innovation. En av dessa är att ta kontakt med din regions innovationsstödjande verksamhet.

Ett av SKR:s hjälpmedel är Innovationsguiden. Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor.

Inkubatorer Om du har en idé som du tror kan utvecklas till ett framgångsrikt företag så kan en så kallad inkubator vara en hjälp på vägen. En inkubator har till uppgift att underlätta för nystartade tillväxt- och kunskapsföretag genom rådgivning, hjälp med patent, finansiering med mera. Inkubatorer finns på många platser i landet och din regions innovationsstödjande verksamhet har bäst kunskap om dessa.

Viktiga steg från idé till produkt

Nedan har vi försökt identifiera steg på vägen från idé till produkt som kan vara viktiga att göra för att skapa en så bra produkt som möjligt.

Gör en marknadsanalys Viktigt att tidigt lära känna marknaden som produkten riktar sig till. Vilka konkurrenter finns det? Vilka fördelar har min produkt samt vilka nackdelar har min produkt i jämförelse med de mest relevanta konkurrenterna. Kan min produkt göras mer unik?

Det är lätt att tänka att ens produkt är unik men när det blir aktuellt att sälja in en produkt till köpare så finns det oftast någon produkt som används för ändamålet i dag. Då är det viktigt att vara förberedd på detta och ha unika fördelar.

Viktigt även att ha en uppfattning om produktionskostnad (och vilka företag som kan tillverka produkten) samt vilket pris det är möjligt att sälja produkten för och på så sätt undersöka om det finns ekonomiskt potential i produkten.

Skriv tidigt avtal med arbetsgivaren om detta behövs Viktigt att tänka på att ha ett avtal med din arbetsgivare om hur eventuella vinster som genereras av innovationen ska fördelas mellan uppfinnare och arbetsgivare.

Dessa avtal kan se ut på olika sätt exempelvis: Regionen skriver ett fribrev där arbetstagaren tillerkänns alla rättigheter till en idé eller innovation. Regionen kan även skriva ett fribrev men där det finns ett förbehåll om full nyttjande rätt av produkten eller tjänsten inom den egna verksamheten. En eventuell ekonomisk vinst kan även genom avtal delas på förhand bestämt sätt mellan uppfinnaren, företag/organisation samt landstinget.

Eventuell policy för att reglera relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare vad gäller rätten till uppfinningar/innovationer kan variera mellan regionerna. Det är därför viktigt att i god tid undersöka vad som gäller i ditt landsting och därefter kontakta innovationsenheten för att få till stånd ett avtal.

I universitetsmiljö finns en helt annan tradition gällande innovationer och det finns även en lagstiftning som stödjer arbetstagaren genom lärarundantaget (1 § andra stycket Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar). Lärarundantaget ger den universitetsanställde rätt till sin egen uppfinning och möjlighet att exploatera och kommersialisera innovationen. För de som har kombinationstjänster (anställda av både universitet och region) kan de olika regelverken bli svåra att hantera.

Skydda din idé Det kan vara bra att tidigt även börja tänka på olika rättsliga skydd av din produkt: patent, designskydd, känneteckenskydd (varumärke och firma), upphovsrätt med flera.

Finansiärer Det är ofta viktigt att få finansiering för att kunna börja tillverka en ny produkt. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och myndigheten ska förbättra förutsättningarna för innovation genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar.

Vinnova har en mängd erbjudanden om finansiering (framförallt till företag) och varje år delar Vinnova ut ungefär tre miljarder kronor för att främja innovation. Det finns även riskkapitalister som kan vara intresserade av att gå in i företag och finansiera nya produkter.

Utvärdera effekten av din innovation så snabbt som möjligt När du väl har en produkt som kan testas kan du börja planera att utvärdera effekten av din produkt. Det kan göras på många olika sätt men för att kunna sälja in en produkt till potentiella köpare så bör den oftast vara kostnadseffektiv. Det kan därför vara av vikt att till exempel göra tidsstudier om det är en innovation som har samma effekt som jämförelsealternativet men leder till tidsbesparingar i vården.

Om din produkt leder till kostnadsbesparingar (men har samma effekt som jämförelsealternativet) kan kostnadsjämförelser genomföras. För en kort introduktion till hälsoekonomiska utvärderingar se TLV:s underlag läs detta dokument.

CE-märkning krävs om innovationen är en medicinteknisk produktLäkemedelsverkets webbplats finns information om hur en CE-märkning går till.

Kommersialisering av produkten Det finns många sätt att kommersialisera din produkt. Många tror att man behöver starta ett eget företag men det finns andra sätt:

  • Licensiering innebär att du upplåter rättigheterna till din idé till ett företag och som ersättning får betalt i form av royalty
  • Sälja uppfinningen till ett företag
  • Du startar ett företag tillsammans med investerare

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare