Hoppa till innehåll

Avtalsförsäkringar i region/kommun sektor

  • AGS-KL vid sjukdom (AFA Försäkring)
  • TFA-KL vid arbetsskada (AFA Försäkring)
  • TGL-KL vid dödsfall (KPA Liv)

OBS! Du måste ansöka om ersättning. Om du missat att ansöka om ersättning kan du göra det efteråt.

Ersättning enligt TGL ansöker anhörig om.

Information om AGS-KL och TFA-KL samt blanketter

Information om TGL-KL

Du finner även information i skriften ”Avtalet försäkrar”.

Långt ner på OFRs webbplats, i sidfoten, hittar du mer material från OFR.

Försäkringarnas innehåll i korthet:

AGS-KL – vid sjukdom

Försäkringen börjar gälla när du varit anställd i 90 dagar och den kan gälla längst till och med 65 års ålder. Tidigare anställningar kan räknas in i tiden och visst efterskydd finns efter att en anställning upphört.

Ersättning under tid med sjukpenning så kallad dagersättning ges under dag 91-360 med 10 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Ersättning under tid med sjukersättning så kallad månadsersättning ges från och med månaden efter försäkringskassans beslut om rätt till sjukersättning. Nivåerna på ersättningen varierar beroende på inkomst, men utfyllnad sker på lönedelar även över den sjukpenninggrundande inkomsten.

TFA-KL – vid arbetsskada

Försäkringen börjar gälla första arbetsdagen och gäller under hela anställningen.

Med arbetsskada menas en skada eller sjukdom på grund av olycksfall i arbetet, färdolycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet (arbetssjukdom). Även vissa smittsamma sjukdomar kan bedömas som arbetsskada.

Försäkringen kan ge ersättning för bland annat för inkomstförlust, kostnader samt sveda och värk. Efterskydd finns som kan ge ersättning om arbetssjukdom visar sig först efter att anställningen upphört.

Vid färdolycksfall träder normalt trafikförsäkring in i stället.

Vid dödsfall kan ersättning till efterlevande bli aktuell.

TGL-KL – vid dödsfall

Försäkringen gäller i princip från första arbetsdagen och upphör normalt vid 67 års ålder.

Ersättning kan ges till efterlevande i form av begravningshjälp, grundbelopp till efterlevande vuxen och barnbelopp. Nivån på ersättningen baseras på den avlidnes ålder och sysselsättningsgrad och vilka efterlevande som finns. Särskilt förmånstagarförordnande kan skrivas.

Skydd till efterlevande kan även finnas genom tjänstepensionen.

Det finns även en så kallad makeförsäkring som innebär att den försäkrade kan få ersättning från sin egen TGL-KL om maken/makan avlider och saknar sådan försäkring genom sin anställning.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se