Hoppa till innehåll

Söka jobb som läkare

Ansökan, CV, intervju och förhandling – mellan platsannons och påskrivet avtal finns många viktiga steg.
cv, personligt brev som läkare

Första steget för dig som vill söka nytt jobb som läkare är att hitta en intressant tjänst. De flesta lediga platser annonseras i Läkartidningen och på deras webbplats Läkarkarriär.se – Sveriges största jobbsajt för läkare. (Där kan du även skräddarsy en bevakning av nya platsannonser). Egna nätverk och kontakter är en annan viktig tillgång.

Kontakta gärna arbetsgivaren innan du söker och fråga mer om tjänsten. Då får du chans att presentera dig själv lite närmare.

Att söka

Ansökan bör alltid innehålla ett personligt brev och ett CV eller meritförteckning. En del arbetsgivare vill ha ansökan ifylld i ett speciellt formulär, som fås via hemsidan eller personalavdelningen – hur man gör brukar stå i annonsen. Formulären kan vara begränsande, så ett tips är att alltid bifoga en utförlig CV. Du kan också bifoga betyg, arbetsbetyg eller intyg. Bilagor är oftast inte nödvändigt, men kontakta arbetsgivaren om du är osäker.

Det personliga brevet

Det personliga brevet ska sätta fingret på varför just du passar för just den här tjänsten. Det personliga brevets uppgift är att ta dig till en intervju. Att skriva koncist och ändå väcka intresse är en konst; metoden är att anpassa brevet efter vad mottagaren söker.

Skriv specifikt för tjänsten En standardansökan blir lätt intetsägande. Det ska framgå att du vill ha just den här tjänsten, och är motiverad att arbeta just där.

Ge en kort presentation av varför du söker tjänsten och vad just du kan tillföra. Utgå från annonsens beskrivning av vilka erfarenheter och förmågor som behövs för tjänsten ifråga. Lyft fram de av dina egenskaper, kunskaper och färdigheter som är relevanta och kan komma till användning.

Skriv kort och väldisponerat Var kortfattad – brevet bör inte bli längre än ett A4. Skriv det viktigaste och mest intressanta först, låt detaljerna komma senare. Du behöver inte berätta ditt livs historia.

Ditt CV visar vilka meriter du har; i brevet ska du inte upprepa dem, utan lyfta fram de du vill understryka och berätta vad de har gett dig. Beskriv kort ditt nuvarande arbete, utifrån vad som är värdefullt för den tjänst du söker och nämn informella meriter som längre utlandsvistelser och fritidsintressen om de är relevanta.

Koppla egenskaper till exempel Rada inte upp egenskaper, som att du är social eller noggrann utan ge istället exempel på hur du använt dem och koppla dem till specifika erfarenheter. Då förankrar du det du påstår och gör det trovärdigt.

Be gärna någon annan läsa igenom brevet med arbetsgivarsynvinkel innan du skickar in det.

Vi stöttar dig i din karriär

Som medlem kan du alltid kontakta medlemsrådgivningen för tips och stöd i din karriärplanering

Meritförteckningen

Din meritförteckning eller CV sammanställer dina utbildningar, erfarenheter och färdigheter. Vad man ska ta upp i en meritförteckning beror på hur långt man har kommit i karriären. Ju längre man arbetat och ju fler erfarenheter man har, desto mer bör man sålla. Ta med det som är mest relevant för den tjänst du söker.

Skriv de meriter du tar med i omvänd kronologisk ordning: börja med den senaste, och fortsätt bakåt i tiden. Ange start- och slutdatum för var och en.

Ta med pedagogiska och administrativa meriter! De flesta tjänster för vidareutbildade läkare innehåller utbildningsansvar och handledningsuppgifter.

Dokument och referenser Du kan styrka meriter med matrikel- och protokollsutdrag, befattningsbeskrivningar och artiklar och dylikt som du producerat. Värderingar från till exempel överordnade kollegor och studenter kan också vara värdefulla.

Det är en styrka om du kan hänvisa till referenspersoner från tidigare anställningar. De ska känna dig väl och kunna berätta hur du fungerat i arbetet eller under utbildningen. Tala med dem i förväg så att de är förberedda när samtalet kommer.

Du kan lämna referenser redan i ansökan eller skriva att de lämnas på begäran. Ange namn, titel, företag, telefonnummer och din relation till personen (till exempel kollega eller chef).

Inför anställningsintervjun

Under intervjun bedömer arbetsgivaren vem du är och om du är rätt för tjänsten. De flesta arbetsgivare vill träffa sina kandidater på en eller flera personliga intervjuer för att se vem du är och få veta mer. Det är även ett tillfälle för dig att få reda på mer om arbetsgivaren och tjänsten. Fundera i förväg på frågor du kan få och vad du tror att arbetsgivaren vill veta. Förbered inte färdiga svar – det kan ge ett stelt intryck. Svara inte heller det du tror att de vill höra – det genomskådar en van intervjuare. Se det som ett samtal där ni lär känna varandra, och var öppen och ärlig.

Förbered dig ordentligt

 • Läs på om företaget
 • Samla information om anställningen. Vilket ansvar och vilka befogenheter innebär den? Vilka villkor gäller för jour och beredskap, övertid, kompetensutveckling, pension och försäkring? Finns det kollektivavtal och hur ser lönenivåerna ut?
 • Om det är en utbildningstjänst – ta upp frågor om utbildningsinnehåll, handledning och villkor för placeringar/randningar. Ta hjälp av SYLF:s ST-kontrakt och specialitetens målbeskrivning
 • Gå igenom vanliga intervjufrågor. · Kontakta gärna medlemsrådgivningen eller din lokalförening med frågor
 • Läs igenom annonsen och din ansökan igen
 • Kom i tid

Vanliga intervjufrågor

Berätta lite om dig själv? Presentera dig och delar av ditt liv på några minuter, med tyngdpunkt på de senaste åren. Syftet med frågan är oftast att bryta isen och höra vad du väljer att lägga fokus på.

Vilka positiva egenskaper har du? Förbered två till tre saker som du kan motivera och ge exempel på. Diskutera gärna med någon som känner dig.

Vilka negativa egenskaper har du? Syftet är inte att sätta åt dig, utan att testa din självkännedom. Visa att du är medveten om dina brister, tala om hur du hanterar dem. Du kan få en följdfråga om hur de har påverkat tidigare arbeten.

Hur reagerar du på kritik? Alla stöter på motgångar eller begår misstag. Intervjuaren vill höra hur du hanterar dem.

Vad gör du på din fritid? Lyft fram dina främsta intressen. Syftet med frågan är att få en indikation om din personlighet – om du till exempel är målmedveten, entusiastisk eller nyfiken.

Hur vill du att ditt arbete ska utvecklas? Rekryteraren vill veta om tjänsten stimulerar dig tillräckligt för att inte tröttna, och om dina förväntningar är realistiska.

Har du varit engagerad i några projekt eller föreningar? All erfarenhet av att styra projekt eller grupper framåt är positiv – inte minst ledarerfarenheter från idrott eller föreningsliv.

Hur kommer det sig att du söker rollen som chef hos oss? Om du inte är chef idag vill intervjuaren veta om du verkligen är chefsämne. En vanlig fråga är om karriärvägen inte finns på din arbetsplats idag.

Vad tycker du är viktigast hos en arbetsgivare? Här ska du tala om vad som är viktigt för dig. Kompetensutveckling, förmåner, lön, sund personalpolitik eller karriärutveckling.

Vad har du för löneanspråk? Det är bra att avvakta med löneanspråk så länge som möjligt . Du kan motivera med att du först vill veta mer om tjänsten och om du är aktuell. Om arbetsgivaren absolut vill ha ett löneanspråk måste du givetvis ge ett, så förbered ditt löneanspråk redan till första intervjun.

Innan du skriver på ditt nya anställningsavtal

Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du ett bra grundskydd med flera förmåner. Det reglerar de flesta viktiga frågor som:

 • arbetstid
 • semester
 • sjuklön
 • föräldralön
 • övertidskompensation
 • ledighet
 • uppsägningstider
 • försäkringar
 • tjänstepensioner

För att säkerställa att erbjudet anställningsavtal ger alla förmåner enligt kollektivavtal och om du har andra frågeställningar kontakta gärna den lokala läkarföreningen eller medlemsrådgivningen.

Gäller anställningserbjudandet en arbetsgivare utan kollektivavtal mejla gärna medlemsrådgivningen som kan titta på förslaget och ge synpunkter på om något saknas eller annat.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare