fbpx

Kontakta din arbetsgivare första sjukdagen som infaller på en dag då du skulle ha arbetat. Om du är sjuk fler än 7 kalenderdagar behöver du ett intyg av läkare eller tandläkare. Arbetsgivaren får dock kräva sådant intyg även vid kortare ledighet eller för särskilda fall avstå att kräva intyg.

Vad är karensavdrag?

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och ersätts av ett karensavdrag. Syftet med ändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart. Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

Ersättning vid sjukdom

Vilken ersättning får jag när jag är sjuk från Försäkringskassan?

  • Från dag 1– 14 i sjukperioden betalar arbetsgivaren sjuklön till dig. Ersättningen motsvarar 77,6 procent av din lön. Sjuklön ska omfatta lön och andra anställningsförmåner. För dig som arbetar i landsting/region ska bundenhetsersättning för hela och schemalagda jourpass under sjuklöneperioden ingå i beräkningen utöver månadslönen
  • Från och med dag 15 – 364 betalar Försäkringskassan sjukpenning med 77,6 procent av den sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI) på lönedelar upp till 8 prisbasbelopp
  • Från dag 365 kan du få sjukpenning på fortsättningsnivå, den sjukpenningen är 72,75 procent av din SGI på lönedelar upp till 8 pbb.

Extra ersättning för dig med kollektivavtal
Utöver sjukpenningen från Försäkringskassan ger arbetsgivaren dig en kompletterande ersättning via kollektivavtalet. Ersättningen från arbetsgivaren fungerar som en påbyggnad på sjukpenningen. Regler kring arbetsgivarens tillägg till sjukpenningen ser olika ut beroende på om du arbetar inom landsting/region, statlig eller privat sektor.

Ersättning för landsting/regions-, stats- och privatanställd

  • Dag 15 – 90 kompletteras sjukpenningen med sjuklön upp till 87,6 procent av lönen
  • Dag 91 – 364 kompletteras sjukpenningen med sjuklön upp till 77,6 procent av lönen
  • Dag 365 kompletteras sjukpenning med sjuklön upp till 72,75 procent av lönen
  • Dag 15 – 364 kompletteras sjukpenningen med sjukpenningstilägg upp till 87,6 procent av lönen
  • Dag 365 kompletteras sjukpenningen med sjukpenningtillägg upp till 72,75 procent av lönen

Om du omfattas av kollektivavtal mellan Vårdföretagarna och Sveriges läkarförbund görs ett sjukavdrag för varje dag som du är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom. Sjukpenningen från Försäkringskassan kompletteras med viss sjuklön från arbetsgivaren.

  • Dag 15 – 90 kompletteras sjukpenningen med sjuklön upp till 87,6 procent av daglönen
  • Dag 91 – 360 kompletteras sjukpenningen med sjuklön från arbetsgivaren med som ger 10 procent av lönen upp till 8 prisbasbelopp och 65 procent av lönen över 8 prisbasbelopp

Läs mer på Ersättningskollen

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.