Hoppa till innehåll

Egenföretagande läkare på olika sätt

Som egenföretagande läkare kan man arbeta inom nationella taxan, vårdval eller utan offentlig finansiering. Här hittar du grundläggande information om olika former av företagande.
egenföretagande läkare.
Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Vad är nationella taxan?

Det finns många olika sätt att vara egenföretagande läkare. Ett sätt att driva en privat verksamhet är att arbeta enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,  LOL. Denna verksamhet finansieras av det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan. Ersättningen utgår enligt en nationell taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges läkarförbund. Den nationella taxan framgår av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning.

Hur kan jag arbeta i den nationella taxan?

Sedan 1 april 2009 finns det möjlighet att överta en verksamhet på nationella taxan från annan läkare — så kallad ersättningsetablering. Ersättningsetablering sker via regionen och du finner informationen i samtliga regioner. Sök på ersättningsetablering på regionens hemsida. De läkare som i stället kan ingå i ett vårdvalsystem hänvisas dock till vårdval.

Vad är Vårdval?

Vårdvalsmodeller finns i samtliga regioner inom primärvården. Bestämmelsen återfinns i 5 § Hälso- och sjukvårdslagen. Lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV, ska tillämpas. Om du är intresserad av vårdval vänd dig till din region för en vidare diskussion i sak.

Regionen bestämmer villkoren för vårdgivarna, exempelvis bemanning, tillgänglighet, säkerhet, tillgång till laboratorium och röntgen. Inom vårdval auktoriserar/godkänner regionen vårdgivare inom olika vårdområden som uppfyller villkoren. Regionens patienter har därefter möjlighet att själva välja vilken/vem de vill av dessa.

Vad innebär vårdavtal?

Vårdavtal är ett tidsbegränsat avtal som tecknas mellan regionen och läkaren eller dennes bolag. I vårdavtalet regleras inte bara ersättningarna utan även frågor som rör vårdens lokalisering, omfattning, innehåll och inriktning. Vårdavtal måste upphandlas. Den första januari 2010 trädde en ny bestämmelse i kraft som innebär att förlängningsklausuler i vårdavtal inom primärvården inte kommer att kunna aktualiseras.

Vad innebär etablering utan offentlig finansiering?

För alla läkare med svensk legitimation råder det fri etablering för den som etablerar sig utanför det offentliga ersättningssystemet. En sådan etablering innebär att finansieringen måste skötas på annat sätt än genom läkarvårdsersättning eller ersättning med stöd av vårdavtal. Detta innebär att läkaren ej erhåller offentliga medel.


Senast uppdaterad:

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare