fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Vad är nationella taxan?

Ett sätt att driva en privat verksamhet är att arbeta enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,  LOL. Denna verksamhet finansieras av det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan. Ersättningen utgår enligt en nationell taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges läkarförbund. Den nationella taxan framgår av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning.

Hur kan jag arbeta i den nationella taxan?

Sedan 1 april 2009 finns det möjlighet att överta en verksamhet på nationella taxan från annan läkare — så kallad ersättningsetablering. Ersättningsetablering sker via landstinget och du finner informationen i samtliga landsting. Sök på ersättningsetablering på landstingets hemsida. De läkare som i stället kan ingå i ett vårdvalsystem hänvisas dock till vårdval.

Vad är Vårdval?

Vårdvalsmodeller finns i samtliga landsting inom primärvården. Bestämmelsen återfinns i 5 § Hälso- och sjukvårdslagen. Lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV, ska tillämpas. Om du är intresserad av vårdval vänd dig till ditt landsting för en vidare diskussion i sak.

Landstinget bestämmer villkoren för vårdgivarna, exempelvis bemanning, tillgänglighet, säkerhet, tillgång till laboratorium och röntgen. Inom vårdval auktoriserar/godkänner landstinget vårdgivare inom olika vårdområden som uppfyller villkoren. Länets patienter har därefter möjlighet att själva välja vilken/vem de vill av dessa.

Vad innebär vårdavtal?

Vårdavtal är ett tidsbegränsat avtal som tecknas mellan landstinget och läkaren eller dennes bolag. I vårdavtalet regleras inte bara ersättningarna utan även frågor som rör vårdens lokalisering, omfattning, innehåll och inriktning. Vårdavtal måste upphandlas. Den första januari 2010 trädde en ny bestämmelse i kraft som innebär att förlängningsklausuler i vårdavtal inom primärvården inte kommer att kunna aktualiseras.

Vad innebär etablering utan offentlig finansiering?

För alla läkare med svensk legitimation råder det fri etablering för den som etablerar sig utanför det offentliga ersättningssystemet. En sådan etablering innebär att finansieringen måste skötas på annat sätt än genom läkarvårdsersättning eller ersättning med stöd av vårdavtal. Detta innebär att läkaren ej erhåller offentliga medel.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem