Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Medarbetarsamtal för läkare

Under medarbetarsamtalet kan man diskutera och planera sin utveckling med sin chef. Vad bör man ta upp?

Medarbetarsamtalet är ett viktigt tillfälle att förstå varandra, ta upp problem och möjligheter, och hantera eventuella konflikter. Man kan ta upp alla frågor som inte ryms i ett lönesamtal.

Vad känns angeläget? Strukturera vilka områden som ska beröras. Se dem ur både kort- och långsiktigt perspektiv.

  • Ställ egna önskemål och kunskaper i relation till verksamhetens mål. Vad förväntar ni er av varandra?
  • Betrakta din situation som en helhet. Finns det balans mellan delarna (som arbete och privatliv)?
  • Passa på att ta upp kompetensutvecklings- och arbetsmiljöfrågor.
  • Stäm av och skriv ner det ni kommer överens om i en gemensam plan.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare