Hoppa till innehåll

Hotfull händelse på jobbet

Att på jobbet bli utsatt för våld eller allvarligt hot är ofta en omskakande upplevelse. Se till att du inte är ensam i den! Informera chefen direkt om det inträffade och sök stöd hos dina kollegor. Företagshälsovården finns också som stöd.

En kris kan utlösas av ovanliga och oväntade händelser, exempelvis en arbetsolycka eller en situation där man blivit utsatt för våld eller hot. En dramatisk händelse på jobbet kan få stora konsekvenser för både den drabbade och omgivningen.

 • Situationer som varit våldsamma eller hotfulla ska alltid utredas.
 • Det är chefens ansvar men både du som drabbad och skyddsombudet behöver vara med för att ge en bild av vad som hänt och framförallt vad ni kan göra för att det inte ska inträffa igen. Om chefen är passiv eller kanske avfärdar händelsen med att "det ingår i jobbet" måste du prata med skyddsombudet eller någon förtroendevald från lokalföreningen. Det är viktigt att händelsen både utreds och vid allvarliga händelser också polisanmäls.
 • Det är därför viktigt att arbetsgivaren har tydliga rutiner och beredskap på arbetsplatsen och med rätt verktyg kunna ta hand om någon eller några medarbetare som hamnat i någon form av krissituation. Det ska vara ett snabbt omhändertagande av en person i kris i form av till exempel avlastningssamtal, samt eventuella efterföljande professionella insatser.  
 • En handlingsplan för krishantering ska göras gemensamt på arbetsplatsen och vara anpassad till verksamheten där.  
 • Ofta kan företagshälsovården ge råd och stöd. Hör med din arbetsgivare kring vilket stöd företagshälsovården kan ge i händelse av att något obehagligt inträffar på jobbet eller om själv mår dåligt.

Som medlem kan du kan alltid kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning

 1. Medlemsrådgivningen
  Hjälp med fackliga och juridiska frågor, få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

Mer information och stöd

Arbetsmiljöverket har gett ut en broschyr som bygger på Arbetsmiljöverkets regler om hot och våld i arbetsmiljön, AFS 1993:2, Hot och våld inom vården. För dig som arbetar i vården med exempel på frågor som ni kan ställa vid kartläggning av risker för hot och våld i arbetsmiljön. Broschyren tar upp alla typer av arbete som finns i vården.

Arbetsmiljöverket har också gett ut en föreskrift AFA 1999:7 Första hjälpen och krisstöd med information om arbetsgivares krisstöd till de anställda. Förskriften gäller all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren ska ha en plan för hur man ska agera i en krissituation på arbetsplatsen, en så kallad krisplan. I krisplanen med tillhörande rutiner finns beskrivet vem som ska göra vad. De som ansvarar för krisarbetet bildar en krisgrupp och ska ha resurser och tillräckliga kunskaper för att klara uppgiften. När något allvarligt inträffat samlas krisgruppen och krisplanen träder i kraft.

Suntarbetsliv har skapat verktyg för att förebygga hot och våld på jobbet – Säkerhetsdialogen – för dig som har ansvar för eller en uppgift i det systematiska arbetsmiljöarbetet generellt och mer specifikt när det gäller området hot och våld.

Prevent underlättar för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Läkarförbundets kollegiala rådgivning

Alla kan någon gång hamna i en svår situation och behöva stöd och råd av en utomstående. Då kan man som medlem vända sig till Läkarförbundets Kollegiala rådgivning.

Yrkesförsäkringen i Folksam kan lämna krisersättning om exempelvis behöver behandling hos psykolog i samband med en allvarlig händelse som drabbat dig under din tjänsteutövning. Försäkringen gäller för tio behandlingstillfällen.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare