Hoppa till innehåll

Frivilligt föreningsarbete

Läkares kompetens efterfrågas ofta i det ideella föreningslivet – till exempel för att bedöma skador när en idrottsklubb anordnar en tävling. Medför det vårdgivaransvar för läkaren eller organisationen?

En förening inom det ideella föreningslivet räknas inte som vårdgivare om inte hälso- och sjukvården bedrivs yrkesmässigt. Om så är fallet måste avgöras från fall till fall, men Socialstyrelsen bedömer att det främst torde vara aktuellt ”inom de mer professionella delarna av föreningslivet eller där det annars förekommer mer omfattande inslag av hälso- och sjukvård”.

Läkarens personliga ansvar

Den legitimerade har som vanligt ett personligt ansvar. Även frivilligt arbete ska utföras i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Idrottsmedicin kan också innebära speciella etiska överväganden.

Journalföring

Journal behöver bara föras ”när det är fråga om vård av en patient” – vilket är upp till den legitimerade att bedöma. Åtgärder som ”lika gärna hade kunnat utföras av någon annan i föreningen, som inte har särskilda medicinska kunskaper” torde inte omfattas, menar Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen – Hälso- och sjukvård i ideella föreningar

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare