Hoppa till innehåll

Läkarförbundets fadderprogram

Det är ofta hög tröskel för utlandsutbildade läkare att börja praktisera läkaryrket i Sverige. Därför har Läkarförbundet ett eget fadderprogram, där läkare verksamma i Sverige stöttar sina utlandsutbildade kollegor. Syftet med programmet är att ge utlandsutbildade läkare en bild av hur det är att arbeta som läkare i Sverige.

Läkarförbundets medlemsrådgivning får många olika typer av frågor från utlandsutbildade läkare om hur det är att vara läkare i Sverige. De, som kan ge absolut bäst råd och stöd i frågor om läkarrollen, är läkarna själva. Mot denna bakgrund väcktes idén om fadderprogrammet. Sedan 2019 har flera omgångar av fadderprogrammet genomförts i Stockholm och Göteborg och sedan 2023 även I Örebro.

Tanken med programmet är att fadder och adept under informella former kan diskutera hur det är att vara praktiserande läkare i Sverige. Fadder-adeptrelationen kan beskrivas som ett ömsesidigt utbyte mellan adept och fadder, med adeptens möjligheter och framtid i fokus. Både fadder och adept lär av varandra. Syftet är att faddern ska kunna vara ett bollplank och professionskollega, inte en handledare inför det kunskapsprov som en del utlandsutbildade läkare måste genomföra för att få legitimation. Fadderns roll är inte heller att hitta arbete till adepten. 

Läkarförbundets fadderprogram är väldigt uppskattat. Mats och Aimar var med på det allra första fadderprogrammet och du kan läsa vad de tyckte om programmet.

Vårt fadderprogram

Vad är adeptens och fadderns roll?

Som adept får du en inblick i hur det är att vara praktiserande läkare i Sverige, du får ökad kunskap om hur arbetslivet i Sverige fungerar och om svensk hälso- och sjukvård. 

Som fadder får du tillfälle att tänka igenom din arbetssituation och yrkesroll, och du har möjlighet att verkligen hjälpa till genom att visa upp din arbetsvardag och genom att vara rådgivande mot din adept. 

Programmets upplägg

Programmets längd: Sex månader
Träffar: Tre gemensamma träffar för alla adepter + faddrar, samt egna träffar mellan adept och fadder cirka en gång i månaden.
Antal: Varje fadder får ansvar över en adept (ibland två om så önskas)
Plats: Stockholm, Göteborg, Örebro
Språk: Programmet ges på svenska 

Anmälan

OBS! Vi pausar nya omgångar av fadderprogrammet i Göteborg och i Stockholm under våren 2024 för programmets upplägg ska göras om. Nya omgångar startas under hösten 2024 och de exakta startdatumen och anmälningstiden meddelas här i början av hösten.
Starten för en eventuell ny omgång i Örebro under hösten 2024 meddelas också här
.

Vi söker faddrar som:

 • Är legitimerade läkare i Sverige
 • Kan avsätta tid en gång i månaden i ett halvår för träffar med sin adept
 • Bor med pendlingsavstånd till Stockholm, Göteborg eller Örebro
 • Vill göra skillnad för utlandsutbildade kollegor och i förlängningen bidra till samhället i stort

Vi söker adepter som: 

 • Har fått sin utbildning granskad av Socialstyrelsen
 • Kan svenska på en nivå där de kan delta på en föreläsning på svenska
 • Kan avsätta tid en gång i månaden i ett halvår för träffar med sin fadder
 • Bor med pendlingsavstånd till Stockholm, Göteborg eller Örebro
 • Vill få en inblick i hur det är att vara praktiserande läkare i Sverige

Vid frågor om Fadderprogrammet – kontakta Hanna Vihavainen, telefon: 08-790 33 03

Är du läkare utbildad utanför EU/EES och på väg att skaffa svensk läkarlegitimation?

Du som är utbildad till läkare utanför EU/EES kan också vara medlem i Sveriges läkarförbund. Du betalar endast 52 kronor i månaden fram till dess att du börjar din AT eller praktisk tjänstgöring.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare