Hoppa till innehåll

Uppsägning

Vid ett avslut av en anställning gäller olika regler beroende på din anställningsform.

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning kan sägas upp av såväl dig som anställd som av din arbetsgivare.

  • Om du säger upp dig själv ska det ske skriftligt. Skriv tydligt att du säger upp din anställning och från vilken dag.
  • Om arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist ska de förhandla med den lokala läkarföreningen innan uppsägningen.
  • Om du sägs upp av personliga skäl eller om de avskedar dig ska de varsla både dig och Läkarförbundet. Vi har sedan rätt att påkalla överläggning med arbetsgivaren.

Tidsbegränsad anställning

Regleras olika beroende på vilket kollektivavtal arbetsgivaren har. Se under respektive sektor nedan.

Säga upp sig hos arbetsgivare utan kollektivavtal

Arbetar du hos en arbetsgivare utan kollektivavtal och ni inte har kommit överens om längre uppsägningstid i ditt anställningsavtal, gäller lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt lag har du en månads uppsägningstid oavsett hur länge du har varit anställd.

Uppsägningstiden gäller från datum till datum och gäller per kalenderdag. Har du exempelvis tre månaders uppsägningstid och säger upp dig 14 september så blir din sista arbetsdag 14 december. Skulle motsvarade datum inte finnas i efterföljande månad så blir uppsägningstiden sista dagen i den månaden. Observera att uppsägningen ska vara skriftlig.

Mer om uppsägningstid för dig inom:

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se