fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info 25/6 har medlemsrådgivningen stängt. Öppet som vanligt igen 28/6. Här hittar du vår kunskapsbank för medlemmar.

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning kan sägas upp av såväl dig som anställd som av din arbetsgivare.

  • Om du säger upp dig själv ska det ske skriftligt. Skriv tydligt att du säger upp din anställning och från vilken dag.
  • Om arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist ska de förhandla med den lokala läkarföreningen innan uppsägningen.
  • Om du sägs upp av personliga skäl eller om de avskedar dig ska de varsla både dig och Läkarförbundet. Vi har sedan rätt att påkalla överläggning med arbetsgivaren.

Tidsbegränsad anställning

Regleras olika beroende på vilket kollektivavtal arbetsgivaren har. Se under respektive sektor nedan.

Säga upp sig hos arbetsgivare utan kollektivavtal

Arbetar du hos en arbetsgivare utan kollektivavtal och ni inte har kommit överens om längre uppsägningstid i ditt anställningsavtal, gäller lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt lag har du en månads uppsägningstid oavsett hur länge du har varit anställd.

Uppsägningstiden gäller från datum till datum och gäller per kalenderdag. Har du exempelvis tre månaders uppsägningstid och säger upp dig 14 september så blir din sista arbetsdag 14 december. Skulle motsvarade datum inte finnas i efterföljande månad så blir uppsägningstiden sista dagen i den månaden. Observera att uppsägningen ska vara skriftlig.

Mer om uppsägningstid för dig inom:

Uppsägningen ska vara skriftlig och gäller per kalenderdag.

Efter framställning från dig kan arbetsgivaren medge förkortning av uppsägningstiden. Om du lämnar din anställning utan att följa gällande uppsägningstid, mister du innestående avlöningsförmåner, dock högst med ett belopp som motsvarar lönen för 14 kalenderdagar.

Tillsvidareanställda på region samt akutsjukhus anslutna till PACTA

Om du säger upp dig:

Anställningstid Uppsägningstid
12 månader och mer 3 månader
0-12 månader 1 månad

Om arbetsgivaren säger upp dig:

Anställningstid Uppsägningstid
12 månader och mer 6 månader
0-12 månader 1 månad

Anställda i PACTA-företag, utom akutsjukhus

Om du säger upp dig har du 1 månads uppsägningstid.

Om arbetsgivaren säger upp dig:

Anställningstid Uppsägningstid
< 2 år 1 månad
2 år – 4 år 2 månader
 4 år – 6 år 3 månader
 6 år – 8 år 4 månader
 8 år – 10 år 5 månader
> 10 år 6 månader

Har du fyllt 57 år och varit anställd hos arbetsgivaren under minst 10 år har du rätt till en förlängd uppsägningstid på ett år. En förutsättning är att du sägs upp på grund av arbetsbrist och har en sammanhängande anställning sedan minst 12 månader.

Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om andra uppsägningstider, som dock inte får inskränka den anställdes rättigheter i LAS (lagen om anställningsskydd. Se uppsägningstiderna ovan.)

Tänk dock på att alltför långa uppsägningstider kan skapa inlåsningseffekter.

Tidsbegränsad anställning

Vid en tidsbegränsad anställning, som är avsedd att pågå längre tid än tre månader, är uppsägningstiden för både arbetsgivare och arbetstagaren en månad, om man inte kommit överens om annat.

Observera att AT- ST- och specialistläkare på undervisningssjukhus, med så kallat 6-års förordnande, i normalfallet inte kan sägas upp av arbetsgivaren, och att uppsägningstiden är tre månader för läkaren, om förordnandet har pågått mer än är 12 månader. Uppsägningstiden är en månad vid kortare anställning.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Om du är anställd inom landsting/kommun och PACTA-företag omfattas du av omställningsavtalet KOM-KL.

Omställningsavtalet reglerar dina villkor om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Avtalet stödjer och hjälper dig tillbaka till arbetslivet och ger ekonomisk trygghet under omställningen.

Det är din arbetsgivares ansvar att anmäla till Omställningsfonden att du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.

Omställningsavtalet KOM-KL gäller från och med 1 januari 2012.

Uppsägning ska vara skriftlig och uppsägningen gäller per kalenderdag.

Efter framställning från dig kan arbetsgivaren medge förkortning av uppsägningstiden.

Uppsägning av dig

Om du önskar säga upp dig gäller som huvudregel följande uppsägningstider.

Anställningstid Uppsägningstid
12 månader och mer 2 månader
0-12 månader 1 månad

Uppsägning från arbetsgivarens sida

Om arbetsgivaren önskar säga upp dig gäller i huvudsak följande uppsägningstider.

Anställningstid Uppsägningstid
12 månader och mer 3 månader
0-12 månader 1 månad

Vad som beskrivs ovan om uppsägningstider gäller inte för de fall då du och arbetsgivaren träffat enskild överenskommelse om uppsägningstid eller om det finns ett lokalt kollektivavtal som anger andra uppsägningstider.

Det särskilda chefsavtalet kan innebära längre uppsägningstider för både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Uppsägningstiden från arbetsgivaren kan vara längre vid uppsägning på grund av arbetsbrist, med stöd av Trygghetsavtalet.

Inom privatsektor finns det flera olika kollektivavtal beroende på vilken arbetsgivare du har. Det är även möjligt att du inte omfattas av ett kollektivavtal och då är din uppsägningstid reglerad i ditt anställningsavtal eller i LAS, lagen om anställningsskydd.

Uppsägning ska vara skriftlig och uppsägningen gäller per kalenderdag. Efter framställning från dig kan arbetsgivaren medge förkortning av uppsägningstiden.

  1. Kollektivavtal inom vård och behandlingsverksamhet och för omsorgsverksamhet samt äldreomsorg (Bransch E & F),
  2. Kollektivavtal inom företagshälsovård (Bransch D)
  3. LAS, lagen om anställningsskydd, gäller för företag utan kollektivavtal

Uppsägningstid enligt kollektivavtal inom vård och behandlingsverksamhet och för omsorgsverksamhet samt äldreomsorg (Bransch E & F)

Om du säger upp dig:

Anställningstid Uppsägningstid
– 1 år 1 månad
1 år – 3 månader

Om du blir uppsagd och anställts den 1 januari 1999 eller senare:

Anställningstid Uppsägningstid
 1 – 6 år 3 månader
 6 – 8 år 4 månader
8 – 10 år 5 månader
10 år – 6 månader

Om du blir uppsagd och anställts före den 1 januari 1999:

Ålder Uppsägningstid
Fyllt 35 år 4 månader
 Fyllt 40 år 5 månader
 Fyllt 45 år 6 månader

Om du inte iakttar uppsägningstiden kan du bli skyldig att betala skadestånd till arbetsgivaren för ekonomiska skada och olägenhet som därigenom vållats. Skadeståndet är lägst det belopp som motsvarar din lön under högst 14 dagar.

Tidsbegränsad anställning

Om anställningen för viss tid ska upphöra före den avtalade tiden, gäller att anställningen upphör en månad efter det att någondera part lämnat skriftlig underrättelse. För arbetsgivaren gäller att sådan underrättelse inte får lämnas efter att sex månader gått från anställningens början.

Uppsägningstid enligt kollektivavtal inom företagshälsovård (Bransch D)

Om du säger upp dig:

Anställningstid Uppsägningstid
– 2 år 1 månad
2 år – 2 månader

Om du blir uppsagd:

Anställningstid Uppsägningstid
– 2 år 1 månad
 2 – 4 år 2 månader
4 – 6 år 3 månader
6 – 8 år 4 månader
8 – 10 år  5 månader
10 år –  6 månader

Om du inte iakttar uppsägningstiden kan du bli skyldig att betala skadestånd till arbetsgivaren för ekonomiska skada och olägenhet som därigenom vållats. Skadeståndet är lägst det belopp som motsvarar din lön under den del av uppsägningstiden som du inte har iakttagit.

Tidsbegränsad anställning

Om anställningen för viss tid ska upphöra före den avtalade tiden, gäller att anställningen upphör en månad efter det att någondera part lämnat skriftlig underrättelse. För arbetsgivaren gäller att sådan underrättelse inte får lämnas efter att sex månader gått från anställningens början.

Uppsägningstid enligt LAS, lagen om anställningsskydd

Om du blir uppsagd och anställts den 1 januari 1997 eller senare:

Anställningstid Uppsägningstid
– 2 år 1 månad
 2 – 4 år 2 månader
4 – 6 år 3 månader
6 – 8 år 4 månader
8 – 10 år 5 månader
10 år – 6 månader

Om du blir uppsagd och anställts före den 1 januari 1997:

        

Anställningstid Uppsägningstid
-24 år  25-29år 30-34år 35-39år 40-44år 45-år
Mindre än
6 mån
1 mån 1 mån 1 mån 1 mån 1 mån 1 mån
6 mån-6 år 1 mån 2 mån 3 mån 4 mån 5 mån 6 mån
6-9 år 2 mån 3 mån 4 mån 5 mån 5 mån 6 mån
9-12 år 3 mån 4 mån 5 mån 6 mån 6 mån
Från 12 år 3 mån 4 mån 6 mån 6 mån 6 mån

Du är skyldig att iaktta gällande uppsägningstid för att inte riskera att bli skyldig arbetsgivaren skadestånd.

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning upphör när den avtalade tiden löper ut och kan i normalfallet inte sägas upp. För att en tidsbegränsad anställning ska vara uppsägningsbar krävs att ni särskilt har avtalat om det.

Bli medlem och få den bästa rådgivningen om lön och arbetsliv

När vi är många och samlade ökar våra möjligheter att forma framtidens hälso- och sjukvård.

Bli medlem idag!

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem