Hoppa till innehåll

Tips inför ditt lönesamtal

Inför ditt lönesamtal med din chef, som ofta sker en gång om året, är det viktigt att komma förberedd. Samtalet er emellan bedöms utifrån bedömd prestation vilket ska vara kopplat till de verksamhetsmål som arbetsgivaren satt upp och de individuella aktiviteter eller mål som gäller för dig i din roll som läkare. Ta del av våra tips inför ditt lönesamtal!
Förbered dig inför motionsskrivandet

Skillnad mellan lönesamtal och lönesättande samtal

Lönesamtalet är ett förberedande samtal mellan dig och din chef, och det är viktigt att komma väl förberedd. Samtalet grundar sig i vilken löneutveckling du kan förvänta dig kopplat till din arbetsprestation i rollen som läkare. Samtalet utgör underlag inför fortsatta löneförhandlingar mellan arbetsgivaren och din lokalförening. Ta del av våra tips inför ditt lönesamtal här!

Det lönesättande samtalet är avslutande där du och din chef fastställer din nya lön.

Innan lönesamtalet

 • Ta reda på om kollektivavtal finns på din arbetsplats, eller om du måste förhandla dina villkor enskilt.
 • Kartlägg din arbetsinsats under året som gått? Har du uppnått mål och resultat? Hur har du bidragit till verksamheten? Kanske har du åtagit dig nya arbetsuppgifter?
 • Gå till Saco Lönesök för att utifrån aktuell statistik få ett riktmärke för lönen. Fundera på vad som är rimligt att uppnå och sätt ett mål!
 • Du är alltid välkommen att ta kontakt med din lokalförening om du har frågor i hur lönerevisionen går till samt hur de lokala lönekriterierna (utgångspunkter för lönesättningen) ser ut i din region eller på din arbetsplats.

Andra anställningsvillkor du kan förhandla om

 • Har du rätt till övertidsersättning?
 • Ska du resa mellan olika arbetsplatser? Kan du resa på arbetstid?
 • Vilka behov har du av kompetensutveckling och fortbildning?
 • Om du förhandlar om ST – vilka villkor vill du se för utbildningsinnehållet?

Under lönesamtalet

Se till att både du och din chef har avsatt tid för mötet, och välj en miljö där ni kan prata ostört. Gå in i samtalet med ett konstruktivt förhållningssätt och håll dig till sakfrågan. Lyssna noga på vad din chef säger och ställ frågor om något är oklart. Om inte du får tillfälle att bemöta behöver du begära sådan möjlighet.

 • I dialogen med din chef, utgå från din arbetsprestation med vad (innehållet) och hur (skicklighet) har du bidragit till verksamhetens mål?
 • Klargör eventuella frågetecken som uppstår i dialogen. En relevant fråga att ställa: VAD ska jag göra för att få bättre löneutveckling?
 • Var professionell, öppen och bemöt argument lugnt och sakligt (undvik att bli arg).
 • Ta upp hur du vill att din framtid inom organisationen ska se ut och hur arbetsgivaren ser på din roll och ditt ansvar framöver.
 • Lyft frågan om tid och medel för kompetensutveckling och fortbildning.
 • Hota inte med uppsägning om du inte är beredd att fullfölja ditt hot.
 • Om ni behöver kontrollera någon uppgift som ni är oense om – begär ajournering av mötet till en senare tidpunkt.
 • Summera samtalet så att båda parter vet vad ni har kommit överens om.

Efter lönesamtalet

 • Tänk igenom samtalet och ta med erfarenheterna till nästa gång. Uppnådde du målen? Om inte, varför?
 • Om samtalet var ett lönesättande samtal: Hur mottogs dina argument? Ger arbetsgivarens bedömning/beskrivning dig anledning att förändra någonting?

Missnöjd med ditt lönesamtal?

Kom ni inte överens om vad du har åstadkommit och/eller vad det skulle innebära i kopplingen till ny lön? Anledningarna kan självklart vara många. För att undvika att den missnöjda känslan återkommer nästa år kan det vara bra att fundera över följande:

 • Hade du inte koll på lönekriterierna? Be din chef förtydliga dessa och arbeta i enlighet med dem för att kunna påverka nästa års löneutveckling.
 • Är du inte nöjd med samtalet eller har synpunkter på den lokala löneprocessen, kontakta din lokalförening

Läkarförbundet stöttar dig i lönefrågor

Som medlem i Läkarförbundet kan du få stöd inför ditt lönesamtal i form av lönecoaching, facklig rådgivning och förhandling. Kontakta Medlemsrådgivningen:


Senast uppdaterad:

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare