Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Omskärelse av pojkar

Frågan om omskärelse av pojkar har länge varit omdebatterad både i Sverige och i andra länder. Etik- och ansvarsrådet (EAR) anser att målet är att icke medicinskt motiverad omskärelse utan föregående samtycke ska upphöra.

Det saknas kända medicinska fördelar med ingreppet på barn. Även om ingreppet utförs inom hälso- och sjukvården finns däremot risk för allvarliga komplikationer. Det finns därför starka skäl att avvakta med ingreppet tills den som är föremål för åtgärden har uppnått sådan ålder och mognad att han kan lämna ett informerat samtycke.

Med tanke på den religiösa och kulturella tradition som alltjämt finns i frågan bedömer Etik- och ansvarsrådet (EAR) det dock inte som realistiskt att omskärelse av pojkar skulle upphöra genom att sedvänjan förbjuds i dagsläget. Ingreppet måste dock ske under så säkra förhållanden som möjligt.

Om ingreppet sker på en minderårig pojke ska det alltid föregås av att föräldrarna ges tydlig information om den smärta och de risker som ingreppet medför. Lämpliga tillfällen för att lämna sådan information behöver identifieras. Informationen bör vara både muntlig och skriftlig.

Etik- och ansvarsrådet (EAR) anser vidare att det vore önskvärt att någon form av symbolisk omskärelse, till exempel en ceremoni av något slag, erkänns som en ersättning för faktisk omskärelse. Diskussion om en sådan medicinskt mindre riskfylld åtgärd behöver föras med religiösa företrädare.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare