fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info 25/6 har medlemsrådgivningen stängt. Öppet som vanligt igen 28/6. Här hittar du vår kunskapsbank för medlemmar.

Det saknas kända medicinska fördelar med ingreppet på barn. Även om ingreppet utförs inom hälso- och sjukvården finns däremot risk för allvarliga komplikationer. Det finns därför starka skäl att avvakta med ingreppet tills den som är föremål för åtgärden har uppnått sådan ålder och mognad att han kan lämna ett informerat samtycke.

Med tanke på den religiösa och kulturella tradition som alltjämt finns i frågan bedömer Etik- och ansvarsrådet (EAR) det dock inte som realistiskt att omskärelse av pojkar skulle upphöra genom att sedvänjan förbjuds i dagsläget. Ingreppet måste dock ske under så säkra förhållanden som möjligt.

Om ingreppet sker på en minderårig pojke ska det alltid föregås av att föräldrarna ges tydlig information om den smärta och de risker som ingreppet medför. Lämpliga tillfällen för att lämna sådan information behöver identifieras. Informationen bör vara både muntlig och skriftlig.

Etik- och ansvarsrådet (EAR) anser vidare att det vore önskvärt att någon form av symbolisk omskärelse, till exempel en ceremoni av något slag, erkänns som en ersättning för faktisk omskärelse. Diskussion om en sådan medicinskt mindre riskfylld åtgärd behöver föras med religiösa företrädare.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem