fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

  • Handlingar (inklusive e-post) hos privata vårdgivare är dock som huvudregel inte allmänna och behöver inte lämnas ut på begäran av till exempel en journalist.
  • Handlingar (inklusive e-post) hos offentliga vårdgivare är däremot som huvudregel allmänna om de inkommit till eller har upprättats hos vårdgivaren. Se undantag ovan. Om en allmän handling inte omfattas av en sekretessbestämmelse ska den på begäran lämnas ut. Handlingar som innehåller patientuppgifter omfattas normalt av sekretess.

Om en läkare kontaktas av en journalist som vill ha ut handlingar (inklusive e-post) bör läkaren ta upp frågan med sin chef/regionjurist för beslut i frågan.

Interna mejl

Vad gäller interna mejl mellan anställda hos en offentlig arbetsgivare – det vill säga mejl som varken kommit från extern part eller har lämnat den offentliga arbetsgivaren – blir dessa allmänna handlingar när det ärende som mejlen avser är slutbehandlat hos arbetsgivaren.

Rent privata e-postmeddelanden till den anställde, alltså sådana meddelanden som uteslutande rör den anställdes privatliv, är inte allmän handling. Detsamma gäller meddelanden som endast är avsedda för den anställde som innehavare av annan ställning än den han eller hon har hos myndigheten (till exempel e-post som den anställde fått i egenskap av facklig förtroendevald). Samma sak bör i motsvarande situationer gälla även för e-postmeddelanden från den anställde.

Själva e-postloggen, det vill säga uppgift om avsändare, mottagare och ärendemening, är dock allmän handling.

Bara för att något är en allmän handling betyder dock inte detta att alla offentliga och gå att begära ut. Allmänna handlingar kan alltså, beroende på vilka uppgifter de innehåller, vara antingen offentliga eller sekretessbelagda. Om en allmän handling begärs utlämnad behöver det därför göras en prövning av om handlingen är offentlig och kan lämnas ut eller om den på grund av någon sekretessbestämmelse inte kan lämnas ut (sekretessprövning). För allmänna handlingar som innehåller patientuppgifter gäller normalt hälso- och sjukvårdssekretess.

Bedömning behövs

E-postmeddelanden som kommer till och skickas från en offentliganställds tjänstemejlbox är alltså normalt sett att anse som allmänna handlingar. Ifall sådan e-post begärs utlämnad behöver din arbetsgivare göra följande:

  1. en bedömning om de aktuella e-postmeddelandena utgör allmän handling och i så fall även
  2. en sekretessprövning för att avgöra om e-postmeddelandena kan lämnas ut.

För att en sådan bedömning och sekretessprövning ska vara möjligt behöver myndigheten/vårdgivaren normalt ta del av innehållet i de aktuella e-postmeddelandena.

Bli medlem och få den bästa rådgivningen om lön och arbetsliv

När vi är många och samlade ökar våra möjligheter att forma framtidens hälso- och sjukvård.

Bli medlem idag!

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem