fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info 25/6 har medlemsrådgivningen stängt. Öppet som vanligt igen 28/6. Här hittar du vår kunskapsbank för medlemmar.

  • ITPs sjukpension vid sjukdom (Alecta)
  • TFA vid arbetsskada (AFA)
  • TGL vid dödsfall (Alecta, oftast)

Information om försäkringarna

Försäkringarnas innehåll i korthet:

ITPs sjukpension – vid sjukdom
Du har rätt till ITPs sjukpension om du omfattas av tjänstepensionsplanen ITP.

Ersättning under tid med sjukpenning och under tid med sjukersättning: Ersättning ges från dag 91 för både lönedelar under och över den sjukpenninggrundande inkomsten. Ersättningen för lönedelar under taket för den sjukpenninggrundande inkomsten under sjukpenningtid ges till och med dag 360.

Nivåerna på ersättningen varierar beroende på inkomstskikt.

Visst efterskydd finns efter att en anställning upphört.

Din arbetsgivare ska anmäla sjukperioden till Collectum. Du får information om sjukpension från Alecta 2-3 veckor senare.

TFA – vid arbetsskada
Försäkringen börjar gälla första arbetsdagen och gäller under hela anställningen.

Med arbetsskada menas en skada eller sjukdom på grund av olycksfall i arbetet, färdolycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet (arbetssjukdom). Även vissa smittsamma sjukdomar kan bedömas som arbetsskada.

Försäkringen kan ge ersättning för bland annat inkomstförlust, kostnader samt sveda och värk. Efterskydd finns som kan ge ersättning om arbetssjukdom visar sig först efter att anställningen upphört.

Vid färdolycksfall träder normalt trafikförsäkring in i stället.

Vid dödsfall kan ersättning till efterlevande bli aktuell.

Du måste själv anmäla skadan till AFA Försäkring.

TGL – vid dödsfall
Försäkringen är kopplad till anställningen och gäller så länge den varar, dock längst till 70 års ålder.

Ersättning kan ges till vissa efterlevande i form av grundbelopp och barntillägg till barn under 20 år. Nivån på ersättningen baseras på den avlidnes ålder och sysselsättningsgrad. Särskilt förmånstagarförordnande kan skrivas. Om förmånstagare saknas betalas viss begravningshjälp till dödsboet.

Skydd till efterlevande kan även finnas genom tjänstepensionen.

Det finns även en så kallade makeförsäkring som innebär att den försäkrade kan få ersättning från sin egen TGL om maken/makan avlider och saknar sådan försäkring genom sin anställning.

Bli medlem och få den bästa rådgivningen om lön och arbetsliv

När vi är många och samlade ökar våra möjligheter att forma framtidens hälso- och sjukvård.

Bli medlem idag!

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem