Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Försäkringar i privat sektor

  • ITPs sjukpension vid sjukdom (Alecta)
  • TFA vid arbetsskada (AFA)
  • TGL vid dödsfall (Alecta, oftast)

Information om försäkringarna

Försäkringarnas innehåll i korthet:

ITPs sjukpension – vid sjukdom Du har rätt till ITPs sjukpension om du omfattas av tjänstepensionsplanen ITP.

Ersättning under tid med sjukpenning och under tid med sjukersättning: Ersättning ges från dag 91 för både lönedelar under och över den sjukpenninggrundande inkomsten. Ersättningen för lönedelar under taket för den sjukpenninggrundande inkomsten under sjukpenningtid ges till och med dag 360.

Nivåerna på ersättningen varierar beroende på inkomstskikt.

Visst efterskydd finns efter att en anställning upphört.

Din arbetsgivare ska anmäla sjukperioden till Collectum. Du får information om sjukpension från Alecta 2-3 veckor senare.

TFA – vid arbetsskada Försäkringen börjar gälla första arbetsdagen och gäller under hela anställningen.

Med arbetsskada menas en skada eller sjukdom på grund av olycksfall i arbetet, färdolycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet (arbetssjukdom). Även vissa smittsamma sjukdomar kan bedömas som arbetsskada.

Försäkringen kan ge ersättning för bland annat inkomstförlust, kostnader samt sveda och värk. Efterskydd finns som kan ge ersättning om arbetssjukdom visar sig först efter att anställningen upphört.

Vid färdolycksfall träder normalt trafikförsäkring in i stället.

Vid dödsfall kan ersättning till efterlevande bli aktuell.

Du måste själv anmäla skadan till AFA Försäkring.

TGL – vid dödsfall Försäkringen är kopplad till anställningen och gäller så länge den varar, dock längst till 70 års ålder.

Ersättning kan ges till vissa efterlevande i form av grundbelopp och barntillägg till barn under 20 år. Nivån på ersättningen baseras på den avlidnes ålder och sysselsättningsgrad. Särskilt förmånstagarförordnande kan skrivas. Om förmånstagare saknas betalas viss begravningshjälp till dödsboet.

Skydd till efterlevande kan även finnas genom tjänstepensionen.

Det finns även en så kallade makeförsäkring som innebär att den försäkrade kan få ersättning från sin egen TGL om maken/makan avlider och saknar sådan försäkring genom sin anställning.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se