fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info 25/6 har medlemsrådgivningen stängt. Öppet som vanligt igen 28/6. Här hittar du vår kunskapsbank för medlemmar.

EAR vill i detta sammanhang framhålla följande:

  • Patienten har rätt till integritet, sekretess och autonomi. Denna rätt väger tyngre än vårdgivarens intresse av att synliggöra sin verksamhet
  • Det finns ett berättigat intresse i det öppna samhället att belysa hälso- och sjukvården i media. Det måste dock finnas tydliga och kända regler och rutiner för massmedia när man granskar/skildrar hälso- och sjukvård. De ansvariga för berörd sjukvårdsinrättning måste också göra noggranna och öppna överväganden så att intresset av att skildra händelser i vården inte tillåts inkräkta på kravet på skydd för patienternas och personalens integritet
  • Det medicinska omhändertagandet, patientsäkerheten och sjukvårdssekretessen får aldrig hotas eller ens äventyras. Inte heller får den omständigheten att viss vård uppmärksammas av media tillåtas påverka vårdens prioriteringar
  • Patienten befinner sig, i samband med inspelningen, ofta i en utsatt situation och ska i princip alltid lämna samtycke innan inspelning tillåts ske. Samtycke bör även lämnas innan det inspelade inslaget sänds. Patienten måste också ha rätt att när som helst ta tillbaka lämnade samtycken
  • Innan avtal sluts mellan vårdgivaren och produktionsbolaget bör vårdgivaren föra en dialog med fackliga företrädare om eventuella inspelningars patientsäkerhets-, integritets- och arbetsmiljöaspekter

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem