Hoppa till innehåll

Gravid

Gravida läkare kan behöva anpassa arbete och jour efter risk, påfrestning och förmåga. Vilka rättigheter har du?
Trött gravid kvinna sitter på sängkanten

En graviditet är en stor påfrestning, och påverkar olika från fall till fall och förloppet igenom. Arbetsmiljölagen säger generellt att arbetsförhållanden ska anpassas efter olika fysiska och psykiska förutsättningar – som gravid har du förstärkta rättigheter för att skydda både barnet och dig själv och inte utsätta er för onödiga risker.

Rätt till bedömning

Gravida har rätt att i samverkan med arbetsgivaren få sin arbetssituation riskbedömd av rätt kompetens (oftast företagshälsovården). Om det finns risker ska de åtgärdas.

Psykosociala påfrestningar och uttröttning ger utökad rätt till vila under arbetet.

Befrielse från jour och beredskap

Läkarförbundet och SKR har kommit överens om att läkare som så önskar bör befrias från jour och beredskap under graviditetens sista 60 dagar.

Man kan befrias från nattarbete under hela graviditeten om det enligt läkarintyg är skadligt för säkerhet eller hälsa. Det finns även lokala kollektivavtal som befriar från jour på kvällar, nätter och helger på egen begäran (kontakta din lokala läkarförening för mer information).

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare