Hoppa till innehåll

Hållbart arbetsliv för läkare

Läkarförbundet bevakar och driver arbetsmiljöfrågor på många nivåer. Hur kan den förbättras?

Läkaryrket ska vara utmanande – men idag arbetar många under hårt pressade förhållanden som bidrar till ohälsa. Alla ska kunna må bra på jobbet.

Våra skydds- och klinikombud bevakar läkarnas arbetsmiljöfrågor ute på arbetsplatserna. Läkarförbundet är part i föreningen Suntarbetsliv, där fackliga organisationer och arbetsgivare inom kommun och landsting tillsammans arbetar för hållbara arbetsvillkor och hälsa.

Uppfyller arbetsmiljön kraven? Suntarbetslivs verktyg är konkreta stödmaterial för arbetsmiljöarbetet och vägleder till att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Materialet ger en bild av arbetsmiljön och hur väl den svarar mot föreskrifternas krav – dels övergripande, dels inom områdena arbetsbelastning, arbetstid, och kränkande särbehandling. Chefer och skyddsombud kan tillsammans se vad som fungerar, vad som behöver undersökas närmare, och vad som behöver förbättras.

Hur gör man? – steg för steg

 • Avgör verksamhetens beredskap för att jobba med OSA med hjälp av den övergripande checklistan.
 • Formulera handlingsplaner och åtgärder med hjälp av de detaljerade checklistorna inom re-spektive område.
 • Följ upp åtgärderna.
 • Närmare vägledning i metoden finner du på Suntarbetslivs hemsida.

Mer inspiration och stöd

 • Suntarbetsliv ger också ut ett nyhetsbrev för att inspirera och ge ytterligare verktyg.
 • Mycket av arbetsmiljöarbetet sker genom lokalföreningarna och deras inflytande. Skyddsombuden har en särskilt viktig roll. Läs mer om hur man påverkar aktivt.
 • Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning ger praktisk kunskap via filmer, poddradio och underlag för gemensamma samtal.
 • Suntarbetslivs verktyg för bättre möten lär ut balanserad kommunikation för mer konstruktiva dialoger.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–13.00

Onsdag 25/5 9.00-12.00
Torsdag-fredag 26-27/5 Stängt

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar