Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Hållbart arbetsliv för läkare

Läkarförbundet bevakar och driver arbetsmiljöfrågor på många nivåer. Hur kan den förbättras?

Läkaryrket ska vara utmanande – men idag arbetar många under hårt pressade förhållanden som bidrar till ohälsa. Alla ska kunna må bra på jobbet.

Våra skydds- och klinikombud bevakar läkarnas arbetsmiljöfrågor ute på arbetsplatserna. Läkarförbundet är part i föreningen Suntarbetsliv, där fackliga organisationer och arbetsgivare inom kommun och region tillsammans arbetar för hållbara arbetsvillkor och hälsa.

Uppfyller arbetsmiljön kraven? Suntarbetslivs verktyg är konkreta stödmaterial för arbetsmiljöarbetet och vägleder till att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Materialet ger en bild av arbetsmiljön och hur väl den svarar mot föreskrifternas krav – dels övergripande, dels inom områdena arbetsbelastning, arbetstid, och kränkande särbehandling. Chefer och skyddsombud kan tillsammans se vad som fungerar, vad som behöver undersökas närmare, och vad som behöver förbättras.

Hur gör man? – steg för steg

 • Avgör verksamhetens beredskap för att jobba med OSA med hjälp av den övergripande checklistan.
 • Formulera handlingsplaner och åtgärder med hjälp av de detaljerade checklistorna inom re-spektive område.
 • Följ upp åtgärderna.
 • Närmare vägledning i metoden finner du på Suntarbetslivs hemsida.

Mer inspiration och stöd

 • Suntarbetsliv ger också ut ett nyhetsbrev för att inspirera och ge ytterligare verktyg.
 • Mycket av arbetsmiljöarbetet sker genom lokalföreningarna och deras inflytande. Skyddsombuden har en särskilt viktig roll. Läs mer om hur man påverkar aktivt.
 • Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning ger praktisk kunskap via filmer, poddradio och underlag för gemensamma samtal.
 • Suntarbetslivs verktyg för bättre möten lär ut balanserad kommunikation för mer konstruktiva dialoger.

Covid-19

Covid 19-pandemin var en kris där regionerna bad den privata vården att bidra med personal. Under pandemin uppmärksammades ett behov av kunskap och vägledning, i synnerhet vad gäller arbetsmiljöansvaret. Därför finns nu ett nytt material på Prevents webbplats, Personell resursförstärkning, med fördjupande kunskap om arbetsmiljöfrågor. Det är avsett att vara ett stöd när ett vårdföretag ska resursförstärka en annan arbetsgivare med personal, inte bara vid en framtida kris utan kan vara ett stöd vid all resursförstärkning för att klargöra arbetsmiljöansvaret. 

De erfarenheter och lärdomar som gjordes under pandemin utgör en grund i materialet. Materialet är en del av Prevents utbildningsmaterial för den privata vården och består av en ämnessida på prevent.se samt en checklista.

Materialet är framtaget av Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter Vårdföretagarna, Kommunal, Akademikerförbunden, Sveriges läkarförbund och Vårdförbundet.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare