fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Läkaryrket ska vara utmanande – men idag arbetar många under hårt pressade förhållanden som bidrar till ohälsa. Alla ska kunna må bra på jobbet.

Våra skydds- och klinikombud bevakar läkarnas arbetsmiljöfrågor ute på arbetsplatserna. Läkarförbundet är part i föreningen Suntarbetsliv, där fackliga organisationer och arbetsgivare inom kommun och landsting tillsammans arbetar för hållbara arbetsvillkor och hälsa.

Uppfyller arbetsmiljön kraven? Suntarbetslivs verktyg är konkreta stödmaterial för arbetsmiljöarbetet och vägleder till att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Materialet ger en bild av arbetsmiljön och hur väl den svarar mot föreskrifternas krav – dels övergripande, dels inom områdena arbetsbelastning, arbetstid, och kränkande särbehandling. Chefer och skyddsombud kan tillsammans se vad som fungerar, vad som behöver undersökas närmare, och vad som behöver förbättras.

Hur gör man? – steg för steg

  • Avgör verksamhetens beredskap för att jobba med OSA med hjälp av den övergripande checklistan.
  • Formulera handlingsplaner och åtgärder med hjälp av de detaljerade checklistorna inom re-spektive område.
  • Följ upp åtgärderna.
  • Närmare vägledning i metoden finner du på Suntarbetslivs hemsida.

Mer inspiration och stöd

  • Suntarbetsliv ger också ut ett nyhetsbrev för att inspirera och ge ytterligare verktyg.
  • Mycket av arbetsmiljöarbetet sker genom lokalföreningarna och deras inflytande. Skyddsombuden har en särskilt viktig roll. Läs mer om hur man påverkar aktivt.
  • Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning ger praktisk kunskap via filmer, poddradio och underlag för gemensamma samtal.
  • Suntarbetslivs verktyg för bättre möten lär ut balanserad kommunikation för mer konstruktiva dialoger.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem