fbpx
Hoppa till innehåll

Forska som läkare

Att forska som läkare är både stimulerande, utvecklande och roligt samtidigt som det är krävande. När du forskar får du tillfälle att fördjupa dig i något du är intresserad av och du bidrar till att få fram ny eller fördjupad kunskap vilket är till nytta för fler.
läkare med skyddsglasögon

Vad innebär det att forska?

När du forskar söker du efter ny eller fördjupad kunskap. Du skriver artiklar och ibland också böcker om dina hypoteser, resultat och slutsatser. Forskning ger möjlighet till många internationella kontakter och du kan få delta i vetenskapliga konferenser världen över. Du kan även undervisa och handleda studenter. Efterhand har du möjlighet att bygga upp en egen forskargrupp.

Forska som student

Det kan finnas möjlighet för dig att börja forska redan som läkarstudent. Flera lärosäten satsar på att stimulera läkarstudenternas forskningsintresse. Du kan då få hjälp att hitta ett lämpligt forskningsprojekt att involvera dig i. Ibland kan det finnas sommarkurser med forskningsinriktning eller möjlighet att antas till forskarutbildningen redan under senare delen av läkarutbildningen. Även utanför universiteten kan det finnas möjlighet att arbeta i forskningsprojekt. Industrin, kommuner och landsting har ofta egna forsknings- och utvecklingsenheter där läkarstudenter kan få arbeta.

Undersök möjligheterna och vidga ditt nätverk

Om du är intresserad av vilka möjligheter som finns att forska under studietiden så kontakta din studievägledare, studierektor eller prefekt. Du kan också prata direkt med någon av dina lärare. Det kan dessutom vara bra att prata med några doktorander eller studenter i den forskargrupp du är intresserad av. Är du intresserad av att forska utanför lärosätet så är ett tips att söka praktikplatser och sommarjobb inom de områden som du tror att du vill forska inom. På så sätt vidgar du ditt nätverk och får värdefulla erfarenheter som kan vara mycket meriterande.

Forskar-AT

Forskar-AT är en förlängd tjänst där vanlig tjänstgöring varvas med forskning. Upplägget och forskningstiden varierar på de olika orterna. Läs mer på SYLF:s webbplats

Forskar-ST

På de flesta av landets universitetssjukhus, liksom på flera mindre sjukhus, finns någon form av tjänstekonstruktion för forskande ST-läkare. Forskar-ST är utformad olika inom de olika regionerna och andelen forskning brukar variera. Läs mer på SYLF:s webbplats.

Forskarutbildning för läkare

En forskarutbildning som leder till en doktorsexamen omfattar 4 års heltidsstudier och består av kurser och ett forskningsarbete. För att antas på forskarnivå krävs att du har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som lärosätet kan ha angivit, samt att du bedöms ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen. Forskarutbildningar/tjänster publiceras direkt på lärosätenas webbplatser. Det är också direkt till lärosätena som du ansöker om att antas till en utbildning/tjänst på forskarnivå.

Utbildnings- och forskningsdelegationen

Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd, UFO, bereder utbildnings- och forskningsfrågor till förbundsstyrelsen. Läs mer här.

Läkarförbundet om forskning

Forskning och villkoren för forskare är en viktig politisk fråga för Läkarförbundet. Läs mer om vad Läkarförbundet tycker här.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar