Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Forska som läkare

Att forska som läkare är både stimulerande, utvecklande och roligt samtidigt som det är krävande. När du forskar får du tillfälle att fördjupa dig i något du är intresserad av och du bidrar till att få fram ny eller fördjupad kunskap vilket är till nytta för fler.
läkare med skyddsglasögon

Vad innebär det att forska?

När du forskar söker du efter ny eller fördjupad kunskap. Du skriver artiklar och ibland också böcker om dina hypoteser, resultat och slutsatser. Forskning ger möjlighet till många internationella kontakter och du kan få delta i vetenskapliga konferenser världen över. Du kan även undervisa och handleda studenter. Efterhand har du möjlighet att bygga upp en egen forskargrupp.

Forska som student

Det kan finnas möjlighet för dig att börja forska redan som läkarstudent. Flera lärosäten satsar på att stimulera läkarstudenternas forskningsintresse. Du kan då få hjälp att hitta ett lämpligt forskningsprojekt att involvera dig i. Ibland kan det finnas sommarkurser med forskningsinriktning eller möjlighet att antas till forskarutbildningen redan under senare delen av läkarutbildningen. Även utanför universiteten kan det finnas möjlighet att arbeta i forskningsprojekt. Industrin, kommuner och landsting har ofta egna forsknings- och utvecklingsenheter där läkarstudenter kan få arbeta.

Undersök möjligheterna och vidga ditt nätverk

Om du är intresserad av vilka möjligheter som finns att forska under studietiden så kontakta din studievägledare, studierektor eller prefekt. Du kan också prata direkt med någon av dina lärare. Det kan dessutom vara bra att prata med några doktorander eller studenter i den forskargrupp du är intresserad av. Är du intresserad av att forska utanför lärosätet så är ett tips att söka praktikplatser och sommarjobb inom de områden som du tror att du vill forska inom. På så sätt vidgar du ditt nätverk och får värdefulla erfarenheter som kan vara mycket meriterande.

Forskar-AT

Om du är intresserad av att forska redan tidigt i karriären kan du söka en så kallad Forskar-AT. Då varvas klinisk tjänstgöring med forskning, vilket innebär att tiden för AT förlängs. Forskar-AT finns vanligen att söka vid universitetssjukhusen och på större sjukhus runtom i landet. De annonseras oftast ut i samband med övriga AT-tjänster.

Läkarförbundet anser att du ska erhålla lön i nivå med en legitimerad läkare under den förlängda delen av AT-tjänsten. Detta bör avtalas i samband med anställningen.

Om du i stället erhåller lön från ett lärosäte för den tiden då du forskar eller om din forskning är externt finansierad eller stipendiefinansierad är det viktigt att du tänker på att en sådan konstruktion kan påverka dina pensionsinbetalningar och semesterintjänande.

Planera in din forskningstid, tillsammans med huvudhandledare, verksamhetschef och AT-studierektor, i ditt individuella utbildningsprogram.

Får du vara tjänstledig för forskning från en vanlig AT-tjänst?

Nej. Det föreligger ingen generell rätt till tjänstledighet för forskning. Ett vanligt missförstånd är att doktorandtjänster och andra forskartjänster går under kategorin studier – och för studier föreligger en lagstadgad rätt till tjänstledighet. Däremot är doktorandtjänster och andra forskartjänster i grund och botten anställningar och inte utbildningar, varför de inte träffas av de generösa reglerna om tjänstledighet för studier. I stället räknas det som att vara tjänstledig för att testa på eller utföra annat arbete och detta har man alltså inte rätt till, utan det bygger på att arbetsgivaren går med på det.

Forskar-ST

På de flesta av landets universitetssjukhus, liksom på flera mindre sjukhus, finns någon form av tjänstekonstruktion för forskande ST-läkare. Forskar-ST är utformad olika inom de olika regionerna och andelen forskning brukar variera.

Vid universitetssjukhus och vid större sjukhus kan det finnas så kallade Forskar-ST-tjänster. Dessa kan vara såväl person- som klinikbundna. De personbundna är knutna till dig, även vid ett eventuellt byte av arbetsgivare eller specialitet. Under en Forskar-ST varvas klinisk tjänstgöring med forskning. Graden av forskningstid varierar, men kan uppgå till 50 procent av en heltidstjänst. Stäm av detta i samband med anställningen.

Läkarförbundet anser att du ska erhålla lön i nivå med en specialistläkare efter 5 respektive 5,5 år (beroende på ST-föreskrift) eller vid den tidpunkt då du skulle ha slutfört din ordinarie specialiseringstjänstgöring. Detta bör avtalas i samband med anställningen.

Om du i stället erhåller lön från ett lärosäte för den tiden då du forskar eller om din forskning är externt finansierad eller stipendiefinansierad är det viktigt att du tänker på att en sådan konstruktion kan påverka dina pensionsinbetalningar och semesterintjänande.

Planera in din forskningstid, tillsammans med huvudhandledare, verksamhetschef och ST-studierektor, i ditt individuella utbildningsprogram.

Får du vara tjänstledig för forskning från en vanlig ST-tjänst?

Nej. Det föreligger ingen generell rätt till tjänstledighet för forskning. Ett vanligt missförstånd är att doktorandtjänster och andra forskartjänster går under kategorin studier – och för studier föreligger en lagstadgad rätt till tjänstledighet. Däremot är doktorandtjänster och andra forskartjänster i grund och botten anställningar och inte utbildningar, varför de inte träffas av de generösa reglerna om tjänstledighet för studier. I stället räknas det som att vara tjänstledig för att testa på eller utföra annat arbete och detta har man alltså inte rätt till, utan det bygger på att arbetsgivaren går med på det.

Forskarutbildning för läkare

En forskarutbildning som leder till en doktorsexamen omfattar 4 års heltidsstudier och består av kurser och ett forskningsarbete. För att antas på forskarnivå krävs att du har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som lärosätet kan ha angivit, samt att du bedöms ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen. Forskarutbildningar/tjänster publiceras direkt på lärosätenas webbplatser. Det är också direkt till lärosätena som du ansöker om att antas till en utbildning/tjänst på forskarnivå.

Utbildnings- och forskningsdelegationen

Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd, UFO, bereder utbildnings- och forskningsfrågor till förbundsstyrelsen. Läs mer här.

Läkarförbundet om forskning

Forskning och villkoren för forskare är en viktig politisk fråga för Läkarförbundet. Läs mer om vad Läkarförbundet tycker här.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare