Hoppa till innehåll

Fortbildning

En sjukvård med hög kvalitet kräver välutbildade och kompetenta läkare. Läkarförbundet arbetar för att alla läkare som är specialister ska få tillräckligt med tid och resurser för att kontinuerligt få möjlighet till fortbildning.

Fortbildningsenkät

För att följa upp hur mycket fortbildning läkarna får, genomför Läkarförbundet en enkät som vänder sig till specialistläkare. Syftet med enkäten är att följa upp att läkarna får den kompetensutveckling de behöver för sin professionella utveckling. Resultaten kommer att användas som underlag i Läkarförbundets påverkanspolitiska arbete för en god fortbildning där förbundet bland annat driver frågan om en reglerad fortbildning.

Enkätresultaten har tidigare visat på en negativ utveckling under de senaste åren där läkare deltar allt mindre i kompetensutveckling – stick i stäv med de förväntningar som finns.

Orsaken är den styrning mot högt resursutnyttjande som finns för att klara sjukvårdsuppdraget inom budget. Det blir svårt att avsätta tid för lärande och kompetensutveckling i det dagliga arbetet, och ont om tid för kunskapsöverföring, eftertanke och erfarenhetsutbyte.

Antalet dagar för extern fortbildning har sjunkit betydligt sedan enkäten gjordes första gången år 2004 – från 8, 5 dagar till endast 5,3 dagar 2019. Det ska jämföras med 9, 1 dagar år 2005. Antalet dagar för extern fortbildning är nu alltså nere på nästan hälften av de rekommenderade tio dagarna extern fortbildning. En av sex specialistläkare uppger att de inte ägnat sig åt någon extern fortbildning alls under 2019. Antalet dagar för extern fortbildning skiljer sig även i åt markant mellan de olika regionerna där spannet är mellan 1,8 och 8 dagar. Ingen av regionerna når förbundets mål om 10 dagars extern fortbildning per år.

Antalet timmar per vecka med internutbildning och egen fortbildning ligger konstant på låga nivåer (1 respektive 2 timmar – klart under Läkarförbundets mål på en halv dag i veckan). En av fem specialistläkare uppger att de har en kvart eller mindre intern fortbildning i veckan.

Utbildningar och konferenser för läkare

Det finns ett stort utbud av utbildningar och konferenser som vänder sig till läkare:

  • LIPUS kurskatalog på nätet är specialitetsföreningarnas kursutbud. Utbildningsfrågorna är viktiga för läkarnas specialitetsföreningar, och de står för en stor del av fortbildningsutbudet
  • Berzeliussymposierna ger möjlighet för läkare och forskare att arrangera internationella vetenskapliga möten – vanligen 2-3 dagar, inom områden av stor samhällsbetydelse där svensk forskning bidragit väsentligt. Symposierna hålls på engelska.
  • Regionerna ger rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal och erbjuder även utbildning exempelvis genom läkemedelskommitéer.

Kompetensutvecklingsplan

Planera och dokumentera din kompetensutveckling – yrkeslivet igenom Tänk igenom vad du vill kunna mer om och hur du kan lära dig det, och gör en plan för din kompetensutveckling. Du diskuterar din kompetensutveckling på det årliga utvecklings-/medarbetarsamtalet med din chef som du kan läsa mer om här. Dokumentera din kompetens kontinuerligt, så att du kan peka på den när du löneförhandlar eller söker nytt jobb.

Bygg på med kurser Om du vill komma vidare inom din specialitet, eller kanske bygga på med ytterligare en specialitet kan specialitetsföreningarna hjälpa dig med råd och tips. Flera erbjuder också kurser i ledarskap. Är du intresserad av att engagera dig fackligt erbjuder Läkarförbundet kurser för förtroendevalda.

Samverkan mellan sjukvården och industrin

Läkemedels- och medicinteknisk industri och läkare har länge haft ett nära och viktigt samarbete. För att garantera parternas oberoende ställning finns regelverk kring formerna för detta samarbete. Läs mer under etik och ansvar.

Sammanställning över obligatorisk fortbildning inom EU

Läkarförbundet har som en del i sitt arbete att åstadkomma en reglerad fortbildning, tagit fram en kort sammanställning över vilka länder i Europa som fortbildningen är obligatorisk och reglerad i lag. Syftet med sammanställningen är att snabbt få en överblick i frågan och bygger på den stora kartläggning som bland andra Standing Committe of European Doctors (CPME) publicerade 2015. Av sammanställningen framgår bland annat att specialistläkares fortbildning är obligatorisk i 20 av Europas länder medan den är frivillig i Sverige.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–13.00

Onsdag 25/5 9.00-12.00
Torsdag-fredag 26-27/5 Stängt

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar