Hoppa till innehåll

Fortbildning

En sjukvård med hög kvalitet kräver välutbildade och kompetenta läkare. I Sverige finns ingen lagstadgad rätt till fortbildning, Läkarförbundet arbetar aktivt för att läkare ska få minst 10 dagar extern fortbildning per år.
Två kvinnliga läkare går en kurs.

I Sverige finns ingen lagstadgad rätt till fortbildning. Enstaka regioner har någon form av avsiktsförklaring som anger rätten till fortbildning för läkare. Som medlem i Läkarförbundet har du möjlighet att ta kontakt med din lokala läkarförening för att få hjälp att påverka för en bättre fortbildning.

Hur kan du prata om fortbildning på din arbetsplats?

Syftet med verktyget "Fortbildning i dialog" är att uppmuntra en diskussion som kan användas vid ett lokalt förbättringsarbete gällande läkares fortbildning. Utgångspunkten för verktyget är att specialisterna och verksamhetschefen vid en avdelning/klinik samlas under en halvdag för att utifrån ett antal frågor diskutera fortbildningen på sin arbetsplats och ta fram en åtgärdsplan.

En egen kompetensutvecklingsplan

Planera och dokumentera din kompetensutveckling – yrkeslivet igenom

Gör en egen plan för din kompetensutveckling. Diskutera din kompetensutveckling på det årliga medarbetarsamtalet med din chef. Dokumentera din kompetens kontinuerligt under året, så att du kan peka på den när du löneförhandlar eller söker nytt jobb.

Bygg på med kurser

Om du vill komma vidare inom din specialitet, eller kanske bygga på med ytterligare en specialitet kan specialitetsföreningarna hjälpa dig med råd och tips. Flera erbjuder årliga kurser och mötesplatser. Är du intresserad av att engagera dig fackligt erbjuder Läkarförbundet kurser för förtroendevalda.

Utbildningar och konferenser för läkare

Exempel på instanser som erbjuder kurser och konferenser för läkare:

  • LIPUS kurskatalog på nätet är specialitetsföreningarnas kursutbud. Utbildningsfrågorna är viktiga för läkarnas specialitetsföreningar, och de står för en stor del av fortbildningsutbudet
  • Berzeliussymposierna ger möjlighet för läkare och forskare att arrangera internationella vetenskapliga möten – vanligen 2-3 dagar, inom områden av stor samhällsbetydelse där svensk forskning bidragit väsentligt. Symposierna hålls på engelska.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare